• Ebook Phê bình văn học thế hệ 1932: Phần 2

  Ebook Phê bình văn học thế hệ 1932: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Phê bình văn học thế hệ 1932" tiếp tục cung cấp cho bạn đọc những nội dung về: mười vụ án văn học thế hệ 1932; vụ án báo chí; cụ án cũ và mới; vụ án quốc học; vụ án thơ cũ - thơ mới; mặt trận bênh thơ mới; mặt trận thơ cũ; sự trưởng thành của thi ca Việt Nam;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   299 p quangbinhuni 23/05/2023 8 0

 • Ebook Phê bình văn học thế hệ 1932: Phần 1

  Ebook Phê bình văn học thế hệ 1932: Phần 1

  Phần 1 của tài liệu "Tổng quan về phê bình văn học thế hệ 1932" cung cấp cho bạn đọc những nội dung về: đặc tính chung thế hệ 1932; chương trình cải cách của Tự Lực Văn Đoàn; nói chung về phê bình văn học; sự khác biệt của phê bình văn học và văn học sử; các trường phái phê bình; sinh hoạt phê bình văn học thế hệ 1932;... Mời các bạn cùng...

   162 p quangbinhuni 23/05/2023 7 0

 • Ebook Tìm hiểu kho sách Hán Nôm - Nguồn ngữ liệu văn học, sử học Việt Nam (Tập 2): Phần 2

  Ebook Tìm hiểu kho sách Hán Nôm - Nguồn ngữ liệu văn học, sử học Việt Nam (Tập 2): Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Tìm hiểu nguồn tư liệu văn học, sử học Việt Nam: Kho sách Hán Nôm (Tập 2)" tiếp tục cung cấp cho bạn đọc những nội dung về tôn giáo; triết học; sách tổng hợp và bảng tra cứu tên tác giả và tác phẩm;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   79 p quangbinhuni 23/05/2023 8 0

 • Ebook Tìm hiểu kho sách Hán Nôm - Nguồn ngữ liệu văn học, sử học Việt Nam (Tập 2): Phần 1

  Ebook Tìm hiểu kho sách Hán Nôm - Nguồn ngữ liệu văn học, sử học Việt Nam (Tập 2): Phần 1

  Phần 1 của tài liệu "Tìm hiểu kho sách Hán Nôm - Nguồn ngữ liệu văn học, sử học Việt Nam (Tập 2)" cung cấp cho bạn đọc những nội dung về ngôn ngữ; văn học; hợp tuyển thơ văn; thi văn tập; văn hóa dân gian;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   201 p quangbinhuni 23/05/2023 32 0

 • Ebook Tổng tập văn học Việt Nam (Tập 39): Phần 2

  Ebook Tổng tập văn học Việt Nam (Tập 39): Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Tổng tập văn học Việt Nam (Tập 39)" tiếp tục giới thiệu đến bạn đọc các tác phẩm văn học như: Luật tục (Phat k'tuôi - trích, dân tộc Mnông); Đăm Săn (dân tộc Êđê); Đăm Noi (dân tộc Bana); Hơbia Đơrang (dân tộc Giarai); Đăm Di (dân tộc Êđê); Chàng Tiăng (dân tộc Mnông);... Mời các bạn cùng tham khảo!

   509 p quangbinhuni 23/05/2023 8 0

 • Ebook Tổng tập văn học Việt Nam (Tập 39): Phần 1

  Ebook Tổng tập văn học Việt Nam (Tập 39): Phần 1

  Phần 1 của tài liệu "Tổng tập văn học Việt Nam (Tập 39)" giới thiệu đến bạn đọc các tác phẩm văn học như: Pú Lương Quân (dân tộc Tày); Chín chúa tranh vua (dân tộc Tày); Kể chuyện bản mường (dân tộc Thái); Chia bản chia mường (dân tộc Thái); Một số luật lệ mường Ca Da (dân tộc Thái); Dăn lại mường (dân tộc Thái); Lệ luật dòng lang họ...

   399 p quangbinhuni 23/05/2023 5 0

 • Ebook Về tác phẩm Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân: Phần 2

  Ebook Về tác phẩm Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân: Phần 2

  Nội dung tác phẩm đề cập hai vấn đề lớn là đạo đức cách mạng và chủ nghĩa cá nhân - hai vấn đề ảnh hưởng đến sự sinh tồn của Đảng và sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta. Nêu bật những ưu điểm của cán bộ, đảng viên, Người cũng chỉ rõ những khuyết điểm, thiếu sót của họ, thẳng thắn vạch rõ sự nguy hại của chủ nghĩa cá nhân,...

   157 p quangbinhuni 23/05/2023 4 0

 • Ebook Về tác phẩm Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân: Phần 1

  Ebook Về tác phẩm Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân: Phần 1

  Cuốn sách "Về tác phẩm "Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân"" gồm tác phẩm Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân của Chủ tịch Hồ Chí Minh và một số bài viết của các nhà khoa học nghiên cứu về tác phẩm quan trọng này, đã được công bố nhân dịp kỷ niệm 40 năm tác phẩm ra đời. Sách được chia thành 2...

   149 p quangbinhuni 23/05/2023 16 0

 • Ebook Đường Bác Hồ đi cứu nước (Xuất bản lần thứ hai): Phần 2

  Ebook Đường Bác Hồ đi cứu nước (Xuất bản lần thứ hai): Phần 2

  Phần 2 cuốn sách "Đường Bác Hồ đi cứu nước" trình bày những sự kiện chính trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhất là trong tình thế "ngàn cân treo sợi tóc" vô cùng khó khăn của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa non trẻ vừa mới được thành lập trước vòng vây...

   300 p quangbinhuni 23/05/2023 9 0

 • Ebook Đường Bác Hồ đi cứu nước (Xuất bản lần thứ hai): Phần 1

  Ebook Đường Bác Hồ đi cứu nước (Xuất bản lần thứ hai): Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Đường Bác Hồ đi cứu nước" khái quát những sự kiện về gia đình, tuổi thơ của Bác, con đường Bác bôn ba khắp năm châu để đến với chủ nghĩa Mác - Lênin, tìm ra con đường giải phóng cho dân tộc thoát khỏi ách nô lệ, sáng lập Đảng ta và lãnh đạo nhân dân ta giành thắng lợi trong cuộc Cách mạng Tháng Tám 1945, khai sinh ra nước...

   378 p quangbinhuni 23/05/2023 10 0

 • Ebook Học tập và làm theo phong cách "Dân vận khéo" Hồ Chí Minh: Phần 2

  Ebook Học tập và làm theo phong cách "Dân vận khéo" Hồ Chí Minh: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn " Học tập và làm theo phong cách "Dân vận khéo" Hồ Chí Minh" trình bày các nội dung: Làm theo phong cách “Dân vận khéo” Hồ Chí Minh; trích dẫn những câu nói và viết về dân vận và công tác dân vận của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   98 p quangbinhuni 23/05/2023 3 0

 • Ebook Học tập và làm theo phong cách "Dân vận khéo" Hồ Chí Minh: Phần 1

  Ebook Học tập và làm theo phong cách "Dân vận khéo" Hồ Chí Minh: Phần 1

  Nội dung cuốn sách " Học tập và làm theo phong cách "Dân vận khéo" Hồ Chí Minh" được chia làm 2 phần, phần 1 cuốn sách trình bày nội dung “Dân vận khéo” theo tư tưởng Hồ Chí Minh - Lý luận và thực tiễn. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   82 p quangbinhuni 23/05/2023 4 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số