• Giáo trình Công tác xã hội trong phát triển nông thôn

  Giáo trình Công tác xã hội trong phát triển nông thôn

  Nhằm cung cấp cho sinh viên ngành Phát triển nông thôn kiến thức về công tác xã hội đối với cộng đồng, với nhóm, tập thể giảng viên bộ môn Phát triển nông thôn – khoa Kinh tế và phát triển nông thôn đã biên soạn giáo trình nội bộ - Công tác xã hội trong phát triển nông thôn với 4 chương với những nội dung cụ thể sau: Đối tượng, phương pháp,...

   123 p quangbinhuni 26/01/2021 2 0

 • Sách giao bài tập - Học phần: Công tác xã hội trong phát triển nông thôn

  Sách giao bài tập - Học phần: Công tác xã hội trong phát triển nông thôn

  Sách giao bài tập - Học phần: Công tác xã hội trong phát triển nông thôn này nhằm trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản liên quan đến công tác xã hội, công tác xã hội trong phát triển nông thôn; sinh viên có thể biết được các phương pháp tác nghiệp trong công tác xã hội, tiến trình thực hiện của công tác xã hội nói chung và công tác xã hội với...

   11 p quangbinhuni 26/01/2021 4 0

 • Bài giảng Mã nguồn mở: Bài 7 - ThS. Phan Thanh Toàn

  Bài giảng Mã nguồn mở: Bài 7 - ThS. Phan Thanh Toàn

  "Bài giảng Mã nguồn mở - Bài 7: Sử dụng Openoffice trên Linux" giới thiệu về OpenOffice; làm việc với Open writer; làm việc với OpenOffice calc; làm việc với OpenOffice impress.

   37 p quangbinhuni 26/01/2021 2 0

 • Bài giảng Mã nguồn mở: Bài 6 - ThS. Phan Thanh Toàn

  Bài giảng Mã nguồn mở: Bài 6 - ThS. Phan Thanh Toàn

  Mời các bạn cùng tham khảo "Bài giảng Mã nguồn mở - Bài 6: Lập trình Shell trong Linux" để nắm tổng quan về lập trình shell trong Linux; một số lệnh lập trình Shell; lập trình C trên Linux.

   31 p quangbinhuni 26/01/2021 3 0

 • Bài giảng Mã nguồn mở: Bài 5 - ThS. Phan Thanh Toàn

  Bài giảng Mã nguồn mở: Bài 5 - ThS. Phan Thanh Toàn

  "Bài giảng Mã nguồn mở - Bài 5: Thao tác với tệp tin và quản trị người dùng" trình bày đến người học thao tác với tệp tin, các lệnh cơ bản quản trị người dùng, làm việc với nhóm người dùng.

   27 p quangbinhuni 26/01/2021 3 0

 • Bài giảng Mã nguồn mở: Bài 4 - ThS. Phan Thanh Toàn

  Bài giảng Mã nguồn mở: Bài 4 - ThS. Phan Thanh Toàn

  "Bài giảng Mã nguồn mở - Bài 4: Tổng quan hệ thống tệp" cung cấp kiến thức tổng quan về hệ thống tệp; quyền truy cập thư mục và tệp tin; các lệnh với thư mục.

   33 p quangbinhuni 26/01/2021 3 0

 • Bài giảng Mã nguồn mở: Bài 3 - ThS. Phan Thanh Toàn

  Bài giảng Mã nguồn mở: Bài 3 - ThS. Phan Thanh Toàn

  "Bài giảng Mã nguồn mở - Bài 3: Thao tác với hệ thống trong hệ điều hành Linux" liệt kê các bước cơ bản để cài đặt hệ điều hành Linux; cách thức phân vùng đĩa cứng; phân tích được một số lệnh cơ bản của hệ điều hành Linux.

   29 p quangbinhuni 26/01/2021 3 0

 • Bài giảng Mã nguồn mở: Bài 2 - ThS. Phan Thanh Toàn

  Bài giảng Mã nguồn mở: Bài 2 - ThS. Phan Thanh Toàn

  "Bài giảng Mã nguồn mở - Bài 2: Giới thiệu hệ điều hành mã nguồn mở" giới thiệu các hệ điều hành mã nguồn mở; phần mềm dịch vụ cho máy chủ Linux; phần mềm ứng dụng nguồn mở trên Linux

   31 p quangbinhuni 26/01/2021 3 0

 • Bài giảng Mã nguồn mở: Bài 1 - ThS. Phan Thanh Toàn

  Bài giảng Mã nguồn mở: Bài 1 - ThS. Phan Thanh Toàn

  "Bài giảng Mã nguồn mở - Bài 1: Tổng quan về mã nguồn mở" gồm 4 nội dung khái niệm phần mềm mã nguồn mở; các học thuyết về phần mềm mã nguồn mở; các loại giấy phép về phần mềm mã nguồn mở; phần mềm dịch vụ miễn phí.

   25 p quangbinhuni 26/01/2021 3 0

 • Quản lí hoạt động dạy học môn Tiếng Việt tại các trường tiểu học theo tiếp cận năng lực: Thực trạng và giải pháp

  Quản lí hoạt động dạy học môn Tiếng Việt tại các trường tiểu học theo tiếp cận năng lực: Thực trạng và giải pháp

  Năng lực tiếng Việt được hiểu là năng lực tiếp nhận văn bản và năng lực sản sinh văn bản (bao gồm văn bản nói và văn bản viết). Năng lực tiếp nhận văn bản bao gồm nghe - hiểu và đọc - hiểu. Thực tiễn đó đòi hỏi cán bộ quản lí các trường tiểu học phải đổi mới công tác quản lí hoạt động dạy học môn Tiếng Việt theo tiếp cận năng...

   11 p quangbinhuni 26/01/2021 3 0

 • Thực trạng và giải pháp quản lí hoạt động trải nghiệm ở các trường tiểu học theo định hướng phát triển năng lực

  Thực trạng và giải pháp quản lí hoạt động trải nghiệm ở các trường tiểu học theo định hướng phát triển năng lực

  Trong những thập niên qua, ở các trường Tiểu học trong hệ thống giáo dục Việt Nam đã chú trọng đến đổi mới việc tổ chức hoạt động dạy học, giáo dục trong các trường tiểu học thông qua tổ chức các hoạt động trải nghiệm. Bài viết trình bày kết quả khảo sát thực trạng quản lí hoạt động trải nghiệm ở các trường tiểu học quận Bắc...

   9 p quangbinhuni 26/01/2021 4 0

 • Bước đầu xây dựng các hoạt động STEM trong dạy học một số chủ đề thuộc môn Khoa học tự nhiên ở tiểu học

  Bước đầu xây dựng các hoạt động STEM trong dạy học một số chủ đề thuộc môn Khoa học tự nhiên ở tiểu học

  Bài báo này sẽ làm rõ bản chất và đặc điểm của hoạt động STEM, đưa ra lợi ích của việc áp dụng những hoạt động STEM trong dạy học một số chủ đề thuộc môn Khoa học Tự nhiên ở Tiểu học và thiết kế hoạt động STEM nhằm kích thích sự sáng tạo, rèn luyện tư duy và phát triển năng lực cho học sinh Tiểu học.

   7 p quangbinhuni 26/01/2021 3 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số