• Giáo trình Quang học: Phần 1

  Giáo trình Quang học: Phần 1

  Mời các bạn cùng tham khảo phần 1 cuốn giáo trình "Giáo trình Quang học" được soạn để dùng cho sinh viên Khoa Vật lý, Trường Đại học Sư phạm, theo chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo, có được mở rộng để sinh viên có tài liệu tham khảo một cách thấu đáo. Nội dung phần 1 giáo trình gồm các phần sau: quang hình học, giao thoa ánh sáng,...

   122 p quangbinhuni 25/11/2022 2 0

 • Giáo trình Quang học: Phần 2

  Giáo trình Quang học: Phần 2

  Tiếp nối nội dung phần 1, phần 2 giáo trình "Giáo trình Quang học" tiếp tục cung cấp đến các bạn nội dung về: phân cực ánh sáng, quang điện từ, các hiệu ứng quang lượng tử, Laser và quang học phi tuyến. Qua tài liệu này các bạn sinh viên sẽ có điều kiện củng cố vững chắc thêm các kiến thức có được từ phần nghiên cứu lý thuyết. Hy vọng rằng...

   133 p quangbinhuni 25/11/2022 1 0

 • Hình học giải tích: Phần 2 - Mai Quang Vinh

  Hình học giải tích: Phần 2 - Mai Quang Vinh

  Tiếp nội dung phần 1, Cuốn sách Hình học giải tích do Mai Quang Vinh biên soạn phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: Đường bậc hai; Mặt bậc hai. Mời các bạn cùng tham khảo!

   100 p quangbinhuni 25/11/2022 2 0

 • Hình học giải tích: Phần 1 - Mai Quang Vinh

  Hình học giải tích: Phần 1 - Mai Quang Vinh

  Cuốn sách Hình học giải tích do Mai Quang Vinh biên soạn phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Vectơ và tọa độ; Đường thẳng-Mặt phẳng. Mời các bạn cùng tham khảo!

   83 p quangbinhuni 25/11/2022 2 0

 • Giáo trình Vật lý đại cương A1: Phần 1

  Giáo trình Vật lý đại cương A1: Phần 1

  Giáo trình Vật lý đại cương A1 phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Động học chất điểm; động lực học chất điểm; công và năng lượng; động lực học hệ chất điểm và vật rắn; cơ học tương đối tính. Mời các bạn cùng tham khảo!

   182 p quangbinhuni 25/11/2022 1 0

 • Giáo trình Vật lý đại cương A1: Phần 2

  Giáo trình Vật lý đại cương A1: Phần 2

  Tiếp nội dung phần 1, Giáo trình Vật lý đại cương A1 phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: Cơ học chất lưu; thuyết động học phân tử và chất khí lí tưởng; các nguyên lý của nhiệt động lực học; trường tĩnh điện;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   201 p quangbinhuni 25/11/2022 1 0

 • Bài giảng Giải tích III: Phần 1 - TS. Bùi Xuân Diệu

  Bài giảng Giải tích III: Phần 1 - TS. Bùi Xuân Diệu

  Phần 1 của bài giảng "Giải tích III (2019)" cung cấp cho học viên những nội dung về: đại cương chuỗi số; chuỗi số dương; chuỗi số với số hạng có dấu bất kì; chuỗi hàm số; chuỗi lũy thừa; chuỗi Fourier;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết!

   94 p quangbinhuni 25/11/2022 1 0

 • Bài giảng Giải tích III: Phần 2 - TS. Bùi Xuân Diệu

  Bài giảng Giải tích III: Phần 2 - TS. Bùi Xuân Diệu

  Phần 2 của bài giảng "Giải tích III (2019)" tiếp tục cung cấp cho học viên những nội dung về: phương trình vi phân; phương trình vi phân cấp một; phương trình vi phân cấp hai; đại cương về hệ phương trình vi phân cấp một; phương pháp toán tử Laplace; đạo hàm, tích phân và tích các phép biến đổi;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết!

   87 p quangbinhuni 25/11/2022 1 0

 • Bài giảng Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (Natural language processing): Bài 3

  Bài giảng Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (Natural language processing): Bài 3

  Bài giảng Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (Natural language processing): Bài 3 cung cấp cho học viên những nội dung về: tách từ tiếng Việt; qui tắc cấu tạo từ tiếng Việt; các hướng tiếp cận; thuật toán so khớp từ dài nhất; tách từ sử dụng biểu thức chính qui; phân giải nhập nhằng;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   28 p quangbinhuni 25/11/2022 2 0

 • Bài giảng Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (Natural language processing): Bài 1

  Bài giảng Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (Natural language processing): Bài 1

  Bài giảng Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (Natural language processing): Bài 1 cung cấp cho học viên những nội dung về: khái niệm xử lý ngôn ngữ tự nhiên; các ứng dụng của xử lý ngôn ngữ tự nhiên; trích rút thông tin; các chủ đề trong xử lý ngôn ngữ tự nhiên;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   50 p quangbinhuni 25/11/2022 3 0

 • Bài giảng Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (Natural language processing): Bài 5c

  Bài giảng Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (Natural language processing): Bài 5c

  Bài giảng Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (Natural language processing): Bài 5c cung cấp cho học viên những nội dung về: tổng quan Dependency Parsing; các ứng dụng của Dependency Parsing; các tính chất của cây cú pháp phụ thuộc; các phương pháp giải quyết bài toán; các kết quả cài đặt;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   64 p quangbinhuni 25/11/2022 1 0

 • Bài giảng Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (Natural language processing): Bài 7

  Bài giảng Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (Natural language processing): Bài 7

  Bài giảng Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (Natural language processing): Bài 7 cung cấp cho học viên những nội dung về: nghĩa từ vựng và phân giải nhập nhằng từ; từ đồng âm và phân loại từ đồng âm tiếng Việt; từ đa nghĩa, đồng nghĩa; các quan hệ khác trong WordNet; phân giải nhập nhằng sử dụng quan hệ từ vựng;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội...

   61 p quangbinhuni 25/11/2022 2 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số