• Một số yếu tố tác động đến vấn đề cận thị học đường của học sinh tiểu học ở đô thị hiện nay

  Một số yếu tố tác động đến vấn đề cận thị học đường của học sinh tiểu học ở đô thị hiện nay

  Tình trạng CTHĐ của HSTH có xu hướng tăng không đều trong khu vực đô thị tại Việt Nam. Đây là thực trạng đáng lưu ý vì nó không chỉ ảnh hưởng đến thói quen học tập, sinh hoạt mà còn ảnh hưởng đến sức khoẻ của HS, buộc các em phải phụ thuộc vào đôi kính cận. Trên cơ sở phân tích các chỉ số tác động, yếu tố ánh sáng điện có mối quan...

   7 p quangbinhuni 24/10/2021 4 0

 • Một số vấn đề về đối tượng nghiên cứu của khoa học sư phạm

  Một số vấn đề về đối tượng nghiên cứu của khoa học sư phạm

  Bài báo đề cập đến các vấn đề về bản chất, cấu trúc, các thành tố của quá trình đào tạo giáo viên với tư cách là đối tượng nghiên cứu của giáo dục học đào tạo nghề GV, hay còn gọi là khoa học sư phạm. Bài báo cũng đưa ra hệ thống các câu hỏi thuộc về những nội dung như: Triết lí, mô hình và mục tiêu đào tạo GV, thiết kế nội dung...

   8 p quangbinhuni 24/10/2021 5 0

 • Mô hình hoạt động trải nghiệm giáo dục lịch sử địa phương cho học sinh ở trường tiểu học

  Mô hình hoạt động trải nghiệm giáo dục lịch sử địa phương cho học sinh ở trường tiểu học

  Giáo dục lịch sử địa phương (LSĐP) cho học sinh (HS) là vấn đề then chốt, có tầm quan trọng đặc biệt tạo nên bản sắc, bản lĩnh con người Việt Nam. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, giáo dục LSĐP hiện nay còn tồn tại những hạn chế. Một bộ phận giáo viên chưa coi trọng giáo dục LSĐP, chưa có mô hình tổ chức các hoạt động giáo...

   5 p quangbinhuni 24/10/2021 1 0

 • Xây dựng thang đo năng lực tự học cho sinh viên ngành sư phạm tiểu học

  Xây dựng thang đo năng lực tự học cho sinh viên ngành sư phạm tiểu học

  Bài viết nghiên cứu đề xuất thang đo năng lực tự học cho sinh viên ngành Sư phạm Tiểu học với mong muốn góp phần phát triển khả năng tự học và nâng cao hiệu quả học tập cho sinh viên sau khi xác định các cơ sở xây dựng, thiết kế quy trình xây dựng thang đo và khung năng lực tự học.

   9 p quangbinhuni 24/10/2021 3 0

 • Rèn luyện tư duy cho học sinh tiểu học thông qua bài toán mở

  Rèn luyện tư duy cho học sinh tiểu học thông qua bài toán mở

  Đổi mới cách học và cách dạy là sứ mệnh quan trọng của Giáo dục Việt Nam. Ngày nay, xu hướng đặt học sinh làm trung tâm, dạy các em cách học độc lập, tư duy sáng tạo. Bài viết về “Bài toán mở”, cách sử dụng bài toán để học sinh tiểu học nâng cao ý thức chủ động, sáng tạo.

   5 p quangbinhuni 24/10/2021 1 0

 • Bồi dưỡng năng lực dạy học toán cho giáo viên tiểu học đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông mới

  Bồi dưỡng năng lực dạy học toán cho giáo viên tiểu học đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông mới

  Chương trình, sách giáo khoa mới, giáo dục toán học đang hướng đến đổi mới mục tiêu dạy học theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực người học. Bài viết hệ thống các NL toán học đặc thù cần phát triển ở học sinh tiểu học từ đó nêu ra biện pháp bồi dưỡng năng lực dạy học toán theo hướng phát triển NL cho GVTH.

   8 p quangbinhuni 24/10/2021 3 0

 • Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác bồi dưỡng giáo viên các trường tiểu học, trung học cơ sở đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông mới

  Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác bồi dưỡng giáo viên các trường tiểu học, trung học cơ sở đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông mới

  Bài viết trình bày một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác bồi dưỡng giáo viên các trường tiểu học và thcs đáp ứng yêu cầu chương trình giáo dục phổ thông mới; Các trường Sư phạm phải chủ động hơn nữa trong việc thâm nhập thực tế giáo dục phổ thông; Cần thiết kế, xây dựng các chương trình bồi dưỡng phù hợp.

   5 p quangbinhuni 24/10/2021 1 0

 • Đổi mới giáo dục địa lý theo định hướng của giáo dục vì sự phát triển bền vững

  Đổi mới giáo dục địa lý theo định hướng của giáo dục vì sự phát triển bền vững

  Trong thời đại toàn cầu hóa và phát triển bền vững, giáo dục được coi là một công cụ thiết yếu của sự phát triển bền vững. Vì vậy, Giáo dục học và giáo dục địa lý nói riêng phải định hướng lại để hướng tới sự bền vững. Để đạt được mục tiêu này, trước hết chương trình giáo dục địa lý và sách giáo khoa cần được đưa vào...

   10 p quangbinhuni 24/10/2021 3 0

 • Phát triển năng lực dạy học tích hợp cho giáo viên trung học cơ sở

  Phát triển năng lực dạy học tích hợp cho giáo viên trung học cơ sở

  Trong bài viết này giới thiệu về khái niệm, cấu trúc, mục tiêu, các biện pháp phát triển năng lực dạy học tích hợp cho giáo viên THCS. Qua đó góp phần nâng cao chất lượng giáo dục đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông mới.

   7 p quangbinhuni 24/10/2021 1 0

 • Phát triển chương trình đào tạo giáo viên tiểu học theo định hướng phát triển năng lực học sinh

  Phát triển chương trình đào tạo giáo viên tiểu học theo định hướng phát triển năng lực học sinh

  Đào tạo giáo viên tiểu học (GVTH) trình độ Cao đẳng theo định hướng phát triển năng lực là thực hiện mục tiêu chương trình (CT), sách giáo khoa (SGK) mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Bộ GD&ĐT). Việc xây dựng, phát triển, bổ sung, chỉnh sửa chương trình đào tạo (CTĐT) hệ Cao đẳng Tiểu học (CĐTH) chính qui theo chương trình môn học mới là việc...

   7 p quangbinhuni 24/10/2021 1 0

 • Đổi mới mô hình đào tạo giáo viên

  Đổi mới mô hình đào tạo giáo viên

  Đổi mới mô hình đào tạo theo hướng hình thành Nhà giáo với tích hợp 3 phẩm chất: Nhà giáo dục, nhà văn hóa, nhà khoa học. Để đạt mục tiêu đó, nội dung đào tạo gồm 3 lĩnh vực: Tri thức đại cương, tri thức chuyên môn và tri thức sư phạm, với phương thức đào tạo tích hợp các lĩnh vực nội dung, các hoạt động đào tạo và tích hợp lý thuyết...

   9 p quangbinhuni 24/10/2021 1 0

 • Tác động của đánh giá chương trình đào tạo theo bộ tiêu chuẩn AUN-QA: Quan điểm của giảng viên

  Tác động của đánh giá chương trình đào tạo theo bộ tiêu chuẩn AUN-QA: Quan điểm của giảng viên

  Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu về tác động của đánh giá Chương Trình Đào Tạo (CTĐT) theo Bộ tiêu chuẩn AUNQA từ quan điểm của Giảng Viên (GV), những người tham gia chính vào toàn bộ quá trình đánh giá. Giảng viên của ba CTĐT của ba cơ sở giáo dục đại học Việt Nam tham gia nghiên cứu với tổng số là 57 người. Họ tham gia nghiên cứu bằng...

   16 p quangbinhuni 24/10/2021 3 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số