• Bài giảng Kế toán quản trị: Chương 2

  Bài giảng Kế toán quản trị: Chương 2

  Bài giảng Kế toán quản trị: Chương 2 được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên nắm được Chi phí là gì? Bản chất, đặc điểm của chi phí?; Các cách phân loại chi phí nhằm đáp ứng các mục đích sử dụng thông tin khác nhau; Các phương pháp phân tích & tách chi phí hỗn hợp thành định phí & biến phí.

   36 p quangbinhuni 25/11/2022 2 0

 • Bài giảng Kế toán quản trị: Chương 1

  Bài giảng Kế toán quản trị: Chương 1

  Bài giảng Kế toán quản trị: Chương 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm kế toán quản trị; Đối tượng nghiên cứu của kế toán quản trị; Phương pháp nghiên cứu; Phân biệt kế toán quản trị và kế toán tài chính; Yêu cầu của kế toán quản trị; Nhiệm vụ của kế toán quản trị; Tổ chức kế toán quản trị trong doanh nghiệp;...

   26 p quangbinhuni 25/11/2022 1 0

 • Bài giảng Kế toán quản trị: Chương 3

  Bài giảng Kế toán quản trị: Chương 3

  Bài giảng Kế toán quản trị: Chương 3 cung cấp cho người học những kiến thức như: Các khái niệm cơ bản; Phân tích điểm hòa vốn; Đòn bẩy hoạt động; Phân tích C - V - P để ra quyết định; Điều kiện áp dụng C - V - P. Mời các bạn cùng tham khảo!

   43 p quangbinhuni 25/11/2022 1 0

 • Bài giảng Kế toán quản trị: Chương 5

  Bài giảng Kế toán quản trị: Chương 5

  Bài giảng Kế toán quản trị: Chương 5 Định giá bán sản phẩm, được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên năm được vai trò, các nhân tố ảnh hưởng đến định giá bán sản phẩm; Quyết định giá bán sản phẩm trong ngắn hạn và dài hạn. Mời các bạn cùng tham khảo!

   20 p quangbinhuni 25/11/2022 1 0

 • Bài giảng Kế toán quản trị: Chương 4

  Bài giảng Kế toán quản trị: Chương 4

  Bài giảng Kế toán quản trị: Chương 4 Dự toán sản xuất kinh doanh, cung cấp cho người học những kiến thức như: Tổng quan về dự toán; Định mức chi phí; Dự toán sản xuất kinh doanh. Mời các bạn cùng tham khảo!

   46 p quangbinhuni 25/11/2022 1 0

 • Bài giảng Kế toán quản trị: Chương 6

  Bài giảng Kế toán quản trị: Chương 6

  Bài giảng Kế toán quản trị: Chương 6 cung cấp cho người học những kiến thức như: Tổng quan về quyết định ngắn hạn; ứng dụng thông tin thích hợp để ra quyết định ngắn hạn; quyết định khi doanh nghiệp bị chi phối bởi các yếu tố giới hạn. Mời các bạn cùng tham khảo!

   16 p quangbinhuni 25/11/2022 1 0

 • Bài giảng Toán đại cương: Chương 4.3 - TS. Trịnh Thị Hường

  Bài giảng Toán đại cương: Chương 4.3 - TS. Trịnh Thị Hường

  Bài giảng Toán đại cương: Chương 4.3 cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm về kiểm định giả thuyết thống kê; Kiểm định giả thuyết về các tham số. Mời các bạn cùng tham khảo!

   21 p quangbinhuni 25/11/2022 1 0

 • Bài giảng Toán đại cương: Chương 4.1 - TS. Trịnh Thị Hường

  Bài giảng Toán đại cương: Chương 4.1 - TS. Trịnh Thị Hường

  Bài giảng Toán đại cương: Chương 4.1 Lý thuyết mẫu cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm đám đông và mẫu; Các phương pháp mô tả mẫu; Các đặc trưng mẫu quan trọng; Quy luật PPXS của một số thống kê quan trọng. Mời các bạn cùng tham khảo!

   29 p quangbinhuni 25/11/2022 2 0

 • Bài giảng Toán đại cương: Chương 4.2 - TS. Trịnh Thị Hường

  Bài giảng Toán đại cương: Chương 4.2 - TS. Trịnh Thị Hường

  Bài giảng Toán đại cương: Chương 4.2 cung cấp cho người học những kiến thức như: Ước lượng tham số của đại lượng ngẫu nhiên; ước lượng điểm; Ước lượng bằng khoảng tin cậy. Mời các bạn cùng tham khảo!

   21 p quangbinhuni 25/11/2022 1 0

 • Bài giảng Toán đại cương: Chương 3.1 - TS. Trịnh Thị Hường

  Bài giảng Toán đại cương: Chương 3.1 - TS. Trịnh Thị Hường

  Bài giảng Toán đại cương: Chương 3.1 Biến cố ngẫu nhiên và xác suất, cung cấp cho người học những kiến thức như: Phép thử và biến cố; Định nghĩa thống kê về xác suất; Nguyên lý xác suất lớn, xác suất nhỏ;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   14 p quangbinhuni 25/11/2022 1 0

 • Bài giảng Toán đại cương: Chương 1.1 - TS. Trịnh Thị Hường

  Bài giảng Toán đại cương: Chương 1.1 - TS. Trịnh Thị Hường

  Bài giảng Toán đại cương: Chương 1.1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Các khái niệm cơ bản; Ma trận tam giác; Ma trận chéo; Ma trận đơn vị; Các phép toán ma trận; Định thức của ma trận cấp 1, 2, 3; Tính chất của định thức;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   50 p quangbinhuni 25/11/2022 1 0

 • Bài giảng Toán đại cương: Chương 3.2 - TS. Trịnh Thị Hường

  Bài giảng Toán đại cương: Chương 3.2 - TS. Trịnh Thị Hường

  Bài giảng Toán đại cương: Chương 3.2 Đại lượng ngẫu nhiên, cung cấp cho người học những kiến thức như: Định nghĩa và phân loại đại lượng ngẫu nhiên; quy luật phân phối xác suất của đại lượng ngẫu nhiên; Các số đặc trưng chính của đại lượng ngẫu nhiên;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   30 p quangbinhuni 25/11/2022 1 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số