• Giáo trình Quang học: Phần 1

  Giáo trình Quang học: Phần 1

  Mời các bạn cùng tham khảo phần 1 cuốn giáo trình "Giáo trình Quang học" được soạn để dùng cho sinh viên Khoa Vật lý, Trường Đại học Sư phạm, theo chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo, có được mở rộng để sinh viên có tài liệu tham khảo một cách thấu đáo. Nội dung phần 1 giáo trình gồm các phần sau: quang hình học, giao thoa ánh sáng,...

   122 p quangbinhuni 25/11/2022 2 0

 • Giáo trình Quang học: Phần 2

  Giáo trình Quang học: Phần 2

  Tiếp nối nội dung phần 1, phần 2 giáo trình "Giáo trình Quang học" tiếp tục cung cấp đến các bạn nội dung về: phân cực ánh sáng, quang điện từ, các hiệu ứng quang lượng tử, Laser và quang học phi tuyến. Qua tài liệu này các bạn sinh viên sẽ có điều kiện củng cố vững chắc thêm các kiến thức có được từ phần nghiên cứu lý thuyết. Hy vọng rằng...

   133 p quangbinhuni 25/11/2022 1 0

 • Hình học giải tích: Phần 2 - Mai Quang Vinh

  Hình học giải tích: Phần 2 - Mai Quang Vinh

  Tiếp nội dung phần 1, Cuốn sách Hình học giải tích do Mai Quang Vinh biên soạn phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: Đường bậc hai; Mặt bậc hai. Mời các bạn cùng tham khảo!

   100 p quangbinhuni 25/11/2022 2 0

 • Hình học giải tích: Phần 1 - Mai Quang Vinh

  Hình học giải tích: Phần 1 - Mai Quang Vinh

  Cuốn sách Hình học giải tích do Mai Quang Vinh biên soạn phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Vectơ và tọa độ; Đường thẳng-Mặt phẳng. Mời các bạn cùng tham khảo!

   83 p quangbinhuni 25/11/2022 2 0

 • Giáo trình Vật lý đại cương A1: Phần 1

  Giáo trình Vật lý đại cương A1: Phần 1

  Giáo trình Vật lý đại cương A1 phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Động học chất điểm; động lực học chất điểm; công và năng lượng; động lực học hệ chất điểm và vật rắn; cơ học tương đối tính. Mời các bạn cùng tham khảo!

   182 p quangbinhuni 25/11/2022 1 0

 • Giáo trình Vật lý đại cương A1: Phần 2

  Giáo trình Vật lý đại cương A1: Phần 2

  Tiếp nội dung phần 1, Giáo trình Vật lý đại cương A1 phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: Cơ học chất lưu; thuyết động học phân tử và chất khí lí tưởng; các nguyên lý của nhiệt động lực học; trường tĩnh điện;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   201 p quangbinhuni 25/11/2022 1 0

 • Bài giảng Giải tích III: Phần 1 - TS. Bùi Xuân Diệu

  Bài giảng Giải tích III: Phần 1 - TS. Bùi Xuân Diệu

  Phần 1 của bài giảng "Giải tích III (2019)" cung cấp cho học viên những nội dung về: đại cương chuỗi số; chuỗi số dương; chuỗi số với số hạng có dấu bất kì; chuỗi hàm số; chuỗi lũy thừa; chuỗi Fourier;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết!

   94 p quangbinhuni 25/11/2022 1 0

 • Bài giảng Giải tích III: Phần 2 - TS. Bùi Xuân Diệu

  Bài giảng Giải tích III: Phần 2 - TS. Bùi Xuân Diệu

  Phần 2 của bài giảng "Giải tích III (2019)" tiếp tục cung cấp cho học viên những nội dung về: phương trình vi phân; phương trình vi phân cấp một; phương trình vi phân cấp hai; đại cương về hệ phương trình vi phân cấp một; phương pháp toán tử Laplace; đạo hàm, tích phân và tích các phép biến đổi;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết!

   87 p quangbinhuni 25/11/2022 1 0

 • Giáo trình Tâm lý khách du lịch

  Giáo trình Tâm lý khách du lịch

  Giáo trình "Tâm lý khách du lịch" cung cấp cho học viên những nội dung về: tâm lý là một khoa học; đời sống tình cảm; một số vấn đề cơ bản của Tâm lý khách du lịch và tâm lý xã hội; những đặc điểm tâm lý chung của khách du lịch; những đặc điểm của khách theo quốc gia dân tộc và nghề nghiệp;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   70 p quangbinhuni 22/10/2022 5 0

 • Giáo trình Văn hóa kinh doanh: Phần 1

  Giáo trình Văn hóa kinh doanh: Phần 1

  Phần 1 của giáo trình "Văn hóa kinh doanh" trình bày kiến thức tổng quát về văn hóa kinh doanh như khái niệm, đặc điểm, vai trò, các hình thức biểu hiện; tổng quan khái niệm, nội dung và hình thức thể hiện, vai trò, những điều kiện, cách thức xây dựng và phát huy triết lý kinh doanh của doanh nghiệp đồng thời phân tích vấn đề xây dựng và phát huy...

   78 p quangbinhuni 22/10/2022 3 0

 • Giáo trình Văn hóa kinh doanh: Phần 2

  Giáo trình Văn hóa kinh doanh: Phần 2

  Phần 2 của giáo trình "Văn hóa kinh doanh" tiếp tục trình bày những nội dung cơ bản về văn hóa doanh nhân, văn hóa doanh nghiệp như khái niệm, các nhân tố tác động, các bộ phận cấu thành, vai trò của doanh nhân trong phát triển văn hóa doanh nghiệp và hệ thống tiêu chuẩn đánh giá văn hóa doanh nhân, văn hóa doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo!

   72 p quangbinhuni 22/10/2022 4 0

 • Bài giảng Quản trị chi phí kinh doanh

  Bài giảng Quản trị chi phí kinh doanh

  Bài giảng "Quản trị chi phí kinh doanh" cung cấp cho học viên những nội dung về: tổng quan chi phí trong doanh nghiệp; quản trị chi phí kinh doanh; mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm; phân tích mối quan hệ giữa chi phí, sản lượng và lợi nhuận (CVP);... Mời các bạn cùng tham khảo!

   56 p quangbinhuni 22/10/2022 4 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số