• Bài giảng Mã nguồn mở: Bài 7 - ThS. Phan Thanh Toàn

  Bài giảng Mã nguồn mở: Bài 7 - ThS. Phan Thanh Toàn

  "Bài giảng Mã nguồn mở - Bài 7: Sử dụng Openoffice trên Linux" giới thiệu về OpenOffice; làm việc với Open writer; làm việc với OpenOffice calc; làm việc với OpenOffice impress.

   37 p quangbinhuni 26/01/2021 4 0

 • Bài giảng Mã nguồn mở: Bài 6 - ThS. Phan Thanh Toàn

  Bài giảng Mã nguồn mở: Bài 6 - ThS. Phan Thanh Toàn

  Mời các bạn cùng tham khảo "Bài giảng Mã nguồn mở - Bài 6: Lập trình Shell trong Linux" để nắm tổng quan về lập trình shell trong Linux; một số lệnh lập trình Shell; lập trình C trên Linux.

   31 p quangbinhuni 26/01/2021 5 0

 • Bài giảng Mã nguồn mở: Bài 5 - ThS. Phan Thanh Toàn

  Bài giảng Mã nguồn mở: Bài 5 - ThS. Phan Thanh Toàn

  "Bài giảng Mã nguồn mở - Bài 5: Thao tác với tệp tin và quản trị người dùng" trình bày đến người học thao tác với tệp tin, các lệnh cơ bản quản trị người dùng, làm việc với nhóm người dùng.

   27 p quangbinhuni 26/01/2021 5 0

 • Bài giảng Mã nguồn mở: Bài 4 - ThS. Phan Thanh Toàn

  Bài giảng Mã nguồn mở: Bài 4 - ThS. Phan Thanh Toàn

  "Bài giảng Mã nguồn mở - Bài 4: Tổng quan hệ thống tệp" cung cấp kiến thức tổng quan về hệ thống tệp; quyền truy cập thư mục và tệp tin; các lệnh với thư mục.

   33 p quangbinhuni 26/01/2021 5 0

 • Bài giảng Mã nguồn mở: Bài 3 - ThS. Phan Thanh Toàn

  Bài giảng Mã nguồn mở: Bài 3 - ThS. Phan Thanh Toàn

  "Bài giảng Mã nguồn mở - Bài 3: Thao tác với hệ thống trong hệ điều hành Linux" liệt kê các bước cơ bản để cài đặt hệ điều hành Linux; cách thức phân vùng đĩa cứng; phân tích được một số lệnh cơ bản của hệ điều hành Linux.

   29 p quangbinhuni 26/01/2021 5 0

 • Bài giảng Mã nguồn mở: Bài 2 - ThS. Phan Thanh Toàn

  Bài giảng Mã nguồn mở: Bài 2 - ThS. Phan Thanh Toàn

  "Bài giảng Mã nguồn mở - Bài 2: Giới thiệu hệ điều hành mã nguồn mở" giới thiệu các hệ điều hành mã nguồn mở; phần mềm dịch vụ cho máy chủ Linux; phần mềm ứng dụng nguồn mở trên Linux

   31 p quangbinhuni 26/01/2021 5 0

 • Bài giảng Mã nguồn mở: Bài 1 - ThS. Phan Thanh Toàn

  Bài giảng Mã nguồn mở: Bài 1 - ThS. Phan Thanh Toàn

  "Bài giảng Mã nguồn mở - Bài 1: Tổng quan về mã nguồn mở" gồm 4 nội dung khái niệm phần mềm mã nguồn mở; các học thuyết về phần mềm mã nguồn mở; các loại giấy phép về phần mềm mã nguồn mở; phần mềm dịch vụ miễn phí.

   25 p quangbinhuni 26/01/2021 5 0

 • Bài giảng Xã hội học đại cương - CĐ Công nghiệp và xây dựng

  Bài giảng Xã hội học đại cương - CĐ Công nghiệp và xây dựng

  Bài giảng Xã hội học đại cương cung cấp cho người học các kiến thức: Đối tượng, chức năng, nhiệm vụ của xã hội học, sự ra đời và phát triển của xã hội học, cơ cấu của xã hội học, một số khái niệm của xã hội học;...Mời các bạn cùng tham khảo để nắm chi tiết nội dung của bài giảng.

   134 p quangbinhuni 26/01/2021 5 0

 • Bài giảng Xã hội học đại cương - ThS. Võ Văn Việt

  Bài giảng Xã hội học đại cương - ThS. Võ Văn Việt

  Bài giảng Xã hội học đại cương - ThS. Võ Văn Việt biên soạn gồm có 7 chương với nội dung chính là: Giới thiệu chung, các lý thuyết xã hội học, văn hóa và xã hội, xã hội hóa và tương tác xã hội, nhóm xã hội và tổ chức xã hội,...

   163 p quangbinhuni 26/01/2021 4 0

 • Bài giảng Vẽ mỹ thuật

  Bài giảng Vẽ mỹ thuật

  Bài giảng Vẽ mỹ thuật thông tin đến các bạn những kiến thức về những kỹ thuật cơ bản trong môn vẽ mỹ thuật; vẽ tĩnh vật; vẽ trang trí; vẽ phong cảnh.

   50 p quangbinhuni 26/01/2021 6 0

 • Bài giảng Nhạc lý cho bé học đàn Piano

  Bài giảng Nhạc lý cho bé học đàn Piano

  "Bài giảng Nhạc lý cho bé học đàn Piano" được biên soạn với mục tiêu cung cấp các kiến thức về những điều cơ bản về nhạc lý cho bé học đàn piano; trong âm nhạc có 4 yếu tố chính; cao độ trong nhạc lý piano; âm sắc trong nhạc lý piano.

   18 p quangbinhuni 26/01/2021 3 0

 • Bài giảng Quản trị chất lượng: Bài 6 - Ths. Nguyễn Thị Phương Linh

  Bài giảng Quản trị chất lượng: Bài 6 - Ths. Nguyễn Thị Phương Linh

  Bài giảng Quản trị chất lượng - Bài 6: Các công cụ thống kê trong kiểm soát chất lượng biên soạn bởi Ths. Nguyễn Thị Phương Linh trình bày các kiến thức thực chất, vai trò của kiểm soát quá trình bằng thống kê; các công cụ thống kê truyền thống trong kiểm soát quá trình.

   62 p quangbinhuni 26/12/2020 14 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số