• H2S signaling in plants and applications in agriculture

  H2S signaling in plants and applications in agriculture

  The signaling properties of the gasotransmitter molecule hydrogen sulfide (H2S), which is endogenously generated in plant cells, are mainly observed during persulfidation, a protein post-translational modification (PTM) that affects redox-sensitive cysteine residues. There is growing experimental evidence that H2S in higher plants may function as a mechanism of response to environmental stress conditions. In addition, exogenous applications of...

   7 p quangbinhuni 16/05/2020 27 1

 • Thảo luận Công tác xã hội trường học

  Thảo luận Công tác xã hội trường học

  Mục tiêu: Nhằm giúp sinh viên hiểu được các kiến thức cơ bản về CTXH trong trường học và vận dụng các kiến thức đó vào trong thực tiễn. Mời các bạ tham khảo để nắm chi tiết nội dung.

   157 p quangbinhuni 21/09/2019 84 1

 • Bài thuyết trình Tìm hiểu mối quan hệ ngoại giao của Việt Nam với các nước trên thế giới từ năm 1986-2014

  Bài thuyết trình Tìm hiểu mối quan hệ ngoại giao của Việt Nam với các nước trên thế giới từ năm 1986-2014

  Bài thuyết trình tìm hiểu mối quan hệ ngoại giao của Việt Nam với các nước trên thế giới từ năm 1986 - 2014 giới thiệu chung về tình hình ngoại giao Việt Nam từ năm 1986 đến năm 2014, các mối quan hệ ngoại giao và kết luận. Mời các bạn cùng tham khảo.

   18 p quangbinhuni 21/09/2019 77 1

 • Bài thuyết trình Sinh trưởng và các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển của vi sinh vật

  Bài thuyết trình Sinh trưởng và các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển của vi sinh vật

  Bài thuyết trình sinh trưởng và các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển của vi sinh vật trình bày về sinh trường của vi sinh vật; khái niệm sinh trưởng; sự sinh trưởng của quần thể sinh vật; các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển của vi sinh vật. Mời bạn đọc cùng tham khảo.

   46 p quangbinhuni 22/08/2019 103 1

 • Bài thuyết trình Các vi sinh vật gây bệnh chính

  Bài thuyết trình Các vi sinh vật gây bệnh chính

  Bài thuyết trình các vi sinh vật gây bệnh chính trình bày về khái niệm; các nhóm vi sinh vật gây bệnh chính như nhóm vi sinh vật gây bệnh ở đường ruột, nhóm vi khuẩn gây bệnh đường hô hấp; nhóm vi khuẩn gây bệnh ở người (trực khuẩn đại tràng, trực khuẩn lỵ, trực khuẩn lao, cầu khuẩn phổi, virus dại, virus cúm).

   30 p quangbinhuni 22/08/2019 85 1

 • Bài thuyết trình Sinh học phân tử - Sự điều tiết tổng hợp Protein

  Bài thuyết trình Sinh học phân tử - Sự điều tiết tổng hợp Protein

  Bài thuyết trình: Sinh học phân tử - Sự điều tiết tổng hợp Protein trình bày sự điều tiết tổng hợp protein ở vi khuẩn; sự điều tiết tổng hợp protein ở tế bào chân hạch; sự điều tiết tổng hợp protein ở cấp enzyme,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   30 p quangbinhuni 22/08/2019 95 1

 • Bài thuyết trình Công nghệ sinh học Nano: Đầu dò mềm mại

  Bài thuyết trình Công nghệ sinh học Nano: Đầu dò mềm mại

  Bài thuyết trình Công nghệ sinh học Nano: Đầu dò mềm mại tập trung tìm hiểu về ứng dụng công nghệ Nano trong y sinh học như phân tách và chọn lọc tế bào, dẫn truyền thuốc, tạo ảnh sinh học và một số nội dung khác. Mời các bạn tham khảo.

   22 p quangbinhuni 22/08/2019 92 1

 • Bài thuyết trình Thực trạng và giải pháp bảo vệ đa dạng sinh học ở Việt Nam hiện nay

  Bài thuyết trình Thực trạng và giải pháp bảo vệ đa dạng sinh học ở Việt Nam hiện nay

  Bài thuyết trình "Thực trạng và giải pháp bảo vệ đa dạng sinh học ở Việt Nam hiện nay" giới thiệu đến các bạn những nội dung về thực trạng, nguyên nhân, giải pháp bảo vệ đa dạng sinh học ở Việt Nam hiện nay.

   22 p quangbinhuni 22/08/2019 96 1

 • Bài thuyết trình Đa dạng sinh học

  Bài thuyết trình Đa dạng sinh học

  Bài thuyết trình Đa dạng sinh học sau đây giới thiệu tới các bạn những nội dung về khái niệm đa dạng sinh học; vai trò của đa dạng sinh học; đa dạng sinh học; tình hình sử dụng; nguyên nhân làm giảm sự đa dạng sinh học; hậu quả; hình thức bảo tồn đa dạng sinh học.

   37 p quangbinhuni 22/08/2019 103 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số