• Bài thuyết trình Độ bền vững của hệ keo

  Bài thuyết trình Độ bền vững của hệ keo

  "Bài thuyết trình Độ bền vững của hệ keo" tình bày định nghĩa hệ keo; độ bền vững của hệ keo; độ bền động học; độ bền tập hợp; tương quan giữa lực hút và đẩy; những phương pháp làm cho hệ keo bền vững...

   19 p quangbinhuni 31/07/2021 79 0

 • Bài thuyết trình Tinh chất động học của hệ keo

  Bài thuyết trình Tinh chất động học của hệ keo

  "Bài thuyết trình Tinh chất động học của hệ keo" tìm hiểu định nghĩa về tinh chất động học của hệ keo; phân loại tinh chất động học của hệ keo; tính chất động học của hệ keo.

   17 p quangbinhuni 31/07/2021 49 0

 • Bài thuyết trình Hệ phân tán thô

  Bài thuyết trình Hệ phân tán thô

  "Bài thuyết trình Hệ phân tán thô" trình bày khái quát về hệ phân tán; tìm hiểu hệ phân tán thô; vai trò của hệ phân tán thô; phân loại nhũ tương; nhận biết nhũ tương; độ bền vững của nhũ tương...

   26 p quangbinhuni 31/07/2021 73 0

 • Bài thuyết trình Tính chất quang học của hệ keo

  Bài thuyết trình Tính chất quang học của hệ keo

  "Bài thuyết trình Tính chất quang học của hệ keo" với các nội dung hệ keo và cuộc sống; định nghĩa tính chất quang học của hệ keo; phân loại tính chất quang học của hệ keo; đặc điểm tính chất quang học của hệ keo...

   24 p quangbinhuni 31/07/2021 55 0

 • H2S signaling in plants and applications in agriculture

  H2S signaling in plants and applications in agriculture

  The signaling properties of the gasotransmitter molecule hydrogen sulfide (H2S), which is endogenously generated in plant cells, are mainly observed during persulfidation, a protein post-translational modification (PTM) that affects redox-sensitive cysteine residues. There is growing experimental evidence that H2S in higher plants may function as a mechanism of response to environmental stress conditions. In addition, exogenous applications of...

   7 p quangbinhuni 16/05/2020 74 1

 • Thảo luận Công tác xã hội trường học

  Thảo luận Công tác xã hội trường học

  Mục tiêu: Nhằm giúp sinh viên hiểu được các kiến thức cơ bản về CTXH trong trường học và vận dụng các kiến thức đó vào trong thực tiễn. Mời các bạ tham khảo để nắm chi tiết nội dung.

   157 p quangbinhuni 21/09/2019 175 1

 • Bài thuyết trình Tìm hiểu mối quan hệ ngoại giao của Việt Nam với các nước trên thế giới từ năm 1986-2014

  Bài thuyết trình Tìm hiểu mối quan hệ ngoại giao của Việt Nam với các nước trên thế giới từ năm 1986-2014

  Bài thuyết trình tìm hiểu mối quan hệ ngoại giao của Việt Nam với các nước trên thế giới từ năm 1986 - 2014 giới thiệu chung về tình hình ngoại giao Việt Nam từ năm 1986 đến năm 2014, các mối quan hệ ngoại giao và kết luận. Mời các bạn cùng tham khảo.

   18 p quangbinhuni 21/09/2019 173 1

 • Bài thuyết trình Sinh trưởng và các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển của vi sinh vật

  Bài thuyết trình Sinh trưởng và các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển của vi sinh vật

  Bài thuyết trình sinh trưởng và các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển của vi sinh vật trình bày về sinh trường của vi sinh vật; khái niệm sinh trưởng; sự sinh trưởng của quần thể sinh vật; các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển của vi sinh vật. Mời bạn đọc cùng tham khảo.

   46 p quangbinhuni 22/08/2019 216 1

 • Bài thuyết trình Các vi sinh vật gây bệnh chính

  Bài thuyết trình Các vi sinh vật gây bệnh chính

  Bài thuyết trình các vi sinh vật gây bệnh chính trình bày về khái niệm; các nhóm vi sinh vật gây bệnh chính như nhóm vi sinh vật gây bệnh ở đường ruột, nhóm vi khuẩn gây bệnh đường hô hấp; nhóm vi khuẩn gây bệnh ở người (trực khuẩn đại tràng, trực khuẩn lỵ, trực khuẩn lao, cầu khuẩn phổi, virus dại, virus cúm).

   30 p quangbinhuni 22/08/2019 195 1

 • Bài thuyết trình Sinh học phân tử - Sự điều tiết tổng hợp Protein

  Bài thuyết trình Sinh học phân tử - Sự điều tiết tổng hợp Protein

  Bài thuyết trình: Sinh học phân tử - Sự điều tiết tổng hợp Protein trình bày sự điều tiết tổng hợp protein ở vi khuẩn; sự điều tiết tổng hợp protein ở tế bào chân hạch; sự điều tiết tổng hợp protein ở cấp enzyme,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   30 p quangbinhuni 22/08/2019 201 1

 • Bài thuyết trình Công nghệ sinh học Nano: Đầu dò mềm mại

  Bài thuyết trình Công nghệ sinh học Nano: Đầu dò mềm mại

  Bài thuyết trình Công nghệ sinh học Nano: Đầu dò mềm mại tập trung tìm hiểu về ứng dụng công nghệ Nano trong y sinh học như phân tách và chọn lọc tế bào, dẫn truyền thuốc, tạo ảnh sinh học và một số nội dung khác. Mời các bạn tham khảo.

   22 p quangbinhuni 22/08/2019 209 1

 • Bài thuyết trình Thực trạng và giải pháp bảo vệ đa dạng sinh học ở Việt Nam hiện nay

  Bài thuyết trình Thực trạng và giải pháp bảo vệ đa dạng sinh học ở Việt Nam hiện nay

  Bài thuyết trình "Thực trạng và giải pháp bảo vệ đa dạng sinh học ở Việt Nam hiện nay" giới thiệu đến các bạn những nội dung về thực trạng, nguyên nhân, giải pháp bảo vệ đa dạng sinh học ở Việt Nam hiện nay.

   22 p quangbinhuni 22/08/2019 210 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số