• Bài giảng Triết học Mác - Lênin - Chương 2: Chủ nghĩa duy vật biện chứng

  Bài giảng Triết học Mác - Lênin - Chương 2: Chủ nghĩa duy vật biện chứng

  Bài giảng Triết học Mác - Lênin - Chương 2: Chủ nghĩa duy vật biện chứng. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: vật chất và ý thức; phép biện chứng duy vật; lý luận nhận thức; quan niệm của chủ nghĩa duy tâm và chủ nghĩa duy vật trước C.Mác về phạm trù vật chất;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   123 p quangbinhuni 22/10/2022 12 2

 • Bài giảng Triết học Mác - Lênin - Chương 1: Triết học và vai trò của triết học trong đời sống xã hội

  Bài giảng Triết học Mác - Lênin - Chương 1: Triết học và vai trò của triết học trong đời sống xã hội

  Bài giảng Triết học Mác - Lênin - Chương 1: Triết học và vai trò của triết học trong đời sống xã hội. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: triết học và vấn đề cơ bản của triết học; triết học Mác - Lênin và vai trò của triết học Mác - Lênin trong đời sống xã hội;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   46 p quangbinhuni 22/10/2022 5 0

 • Bài giảng Triết học Mác - Lênin - Chương 3: Chủ nghĩa duy vật lịch sử

  Bài giảng Triết học Mác - Lênin - Chương 3: Chủ nghĩa duy vật lịch sử

  Bài giảng Triết học Mác - Lênin - Chương 3: Chủ nghĩa duy vật lịch sử. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: học thuyết hình thái kinh tế - xã hội; giai cấp và dân tộc; nhà nước và cách mạng xã hội; ý thức xã hội; triết học về con người;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   106 p quangbinhuni 22/10/2022 3 0

 • Đề thi mẫu Tiếng Anh A2 Châu Âu

  Đề thi mẫu Tiếng Anh A2 Châu Âu

  Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu Đề thi mẫu Tiếng Anh A2 Châu Âu. Hi vọng tài liệu sẽ giúp ích cho các bạn trong quá trình học tập ôn thi cũng như củng cố kiến thức tiếng Anh để chuẩn bị bước vào kì thi tiếng Anh A2.

   28 p quangbinhuni 26/11/2019 236 1

 • Đề test tiếng Anh TOEIC

  Đề test tiếng Anh TOEIC

  Đề test tiếng Anh TOEIC giúp các bạn học sinh ôn tập, rèn luyện kỹ năng giải đề kiểm tra môn Tiếng Anh đạt điểm cao. Hy vọng tài liệu sẽ giúp các em đạt kết quả cao trong kì thi TOEIC sắp tới.

   267 p quangbinhuni 26/11/2019 203 0

 • Đề thi Toeic (Có đáp án)

  Đề thi Toeic (Có đáp án)

  Đề thi Toeic (Có đáp án) gồm có 100 câu hỏi trắc nghiệm và có đáp án giúp cho các bạn có thêm tài liệu tham khảo luyện thi Toeic, củng cố kiến thức đã học, chuẩn bị tốt cho kỳ thi sắp đến. Chúc các bạn thi tốt.

   23 p quangbinhuni 26/11/2019 199 1

 • Bộ đề Toeic Format mới tháng 6-2019

  Bộ đề Toeic Format mới tháng 6-2019

  Bộ đề Toeic theo định dạng mới với trọn bộ các câu hỏi trong đề thi Toeic có kèm theo đáp án và giải thích chi tiết. Giúp các bạn ôn luyện, tự kiểm tra, củng cố trình độ tiếng Anh Toeic của bản thân. Mời các bạn cùng tham khảo bộ đề thi để nắm chắc nội dung.

   47 p quangbinhuni 26/11/2019 214 1

 • Đề thi nghe môn tiếng Anh trình độ B1 năm 2008

  Đề thi nghe môn tiếng Anh trình độ B1 năm 2008

  Tài liệu tham khảo dành cho các bạn học sinh với đề thi nghe môn tiếng Anh trình độ B1 năm 2008 giúp các bạn trau dồi kinh nghiệm làm bài thi và củng cố kiến thức cũng như kỹ năng nghe môn tiếng Anh. Mời các bạn cùng tham khảo.

   5 p quangbinhuni 26/11/2019 117 1

 • Luyện đọc và nghe tiếng Anh cấp độ A2 khung Châu Âu

  Luyện đọc và nghe tiếng Anh cấp độ A2 khung Châu Âu

  Tài liệu "Luyện đọc và nghe tiếng Anh cấp độ A2 khung Châu Âu" được biên soạn dành cho giáo viên dạy kỹ năng đọc và nghe cho học sinh cấp độ A2 khung châu Âu. Mời quý thầy cô và các bạn cùng tham khảo để có thêm tài liệu học tập và ôn thi.

   5 p quangbinhuni 26/11/2019 117 1

 • Đề thi viết môn tiếng Anh trình độ B1 năm 2008

  Đề thi viết môn tiếng Anh trình độ B1 năm 2008

  Tài liệu tham khảo dành cho các bạn học sinh với đề thi viết môn tiếng Anh trình độ B1 năm 2008 giúp các bạn tổng hợp và củng cố kiến thức môn tiếng Anh để bước vào các kỳ thi đạt kết quả tốt nhất.

   6 p quangbinhuni 26/11/2019 117 1

 • Đề thi viết môn tiếng Anh trình độ B2 năm 2008

  Đề thi viết môn tiếng Anh trình độ B2 năm 2008

  Tài liệu tham khảo nhằm giúp các bạn trau dồi kinh nghiệm làm bài thi và củng cố kiến thức cũng như kỹ năng viết môn tiếng Anh với đề thi viết môn tiếng Anh trình độ B2 năm 2008. Mời các bạn tham khảo.

   5 p quangbinhuni 26/11/2019 111 1

 • Đề thi viết môn tiếng Anh trình độ B3 năm 2008 - MÃ đề 124

  Đề thi viết môn tiếng Anh trình độ B3 năm 2008 - MÃ đề 124

  Tài liệu tham khảo dành cho các bạn học sinh với đề thi viết môn tiếng Anh trình độ B3 năm 2008 - mã đề 124 giúp các bạn trau dồi kinh nghiệm làm bài thi và củng cố kiến thức, kỹ năng viết môn tiếng Anh.

   6 p quangbinhuni 26/11/2019 131 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số