Bộ sưu tập tài liệu hay về Quản lý giáo dục

Bộ sưu tập tài liệu hay về Quản lý giáo dục này đã được thực hiện nhằm mục đích giúp các bạn tìm kiếm tài liệu một cách nhanh chóng và hiệu quả theo chủ đề về Quản lý giáo dục. Bộ sưu tập gồm có một số tài liệu như: Một số vấn đề cách dạy và cách học, Một số vấn đề về nghiên cứu khoa học giáo dục và đào tạo, Lý luận và phương pháp dạy học hiện đại, Xu hướng phát triển giáo dục, Chiến lược phát triển giáo dục trong thế kỷ XXI, Chân dung những nhà cải cách giáo dục tiêu biểu trên thế giới. Mời các