• Ebook Hướng dẫn khu vực ASEAN thu thập và sử dụng dữ liệu về bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái

  Ebook Hướng dẫn khu vực ASEAN thu thập và sử dụng dữ liệu về bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái

  "Ebook Hướng dẫn khu vực ASEAN thu thập và sử dụng dữ liệu về bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái" trình bày tổng quan Hướng dẫn ASEAN Thu thập và sử dụng dữ liệu về bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái; bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em Gái ở các nước thành viên ASEAN; dữ liệu về bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái;...

   110 p quangbinhuni 28/01/2021 13 0

 • Giáo trình Bộ tiêu chuẩn quản lý trường hợp trong công tác xã hội

  Giáo trình Bộ tiêu chuẩn quản lý trường hợp trong công tác xã hội

  "Giáo trình Bộ tiêu chuẩn quản lý trường hợp trong công tác xã hội" thông tin đến các bạn những nội dung bộ tiêu chuẩn quản lý trường hợp trong công tác xã hội; mục đích của bộ tiêu chuẩn; các nguyên tắc chỉ đạo; quy điều đạo đức và giá trị nghề; năng lực văn hóa và ngôn ngữ; lập kế hoạch, triển khai và giám sát dịch vụ; lượng giá...

   60 p quangbinhuni 26/01/2021 10 0

 • Giáo trình Công tác xã hội trong phát triển nông thôn

  Giáo trình Công tác xã hội trong phát triển nông thôn

  Nhằm cung cấp cho sinh viên ngành Phát triển nông thôn kiến thức về công tác xã hội đối với cộng đồng, với nhóm, tập thể giảng viên bộ môn Phát triển nông thôn – khoa Kinh tế và phát triển nông thôn đã biên soạn giáo trình nội bộ - Công tác xã hội trong phát triển nông thôn với 4 chương với những nội dung cụ thể sau: Đối tượng, phương pháp,...

   123 p quangbinhuni 26/01/2021 3 0

 • Sách giao bài tập - Học phần: Công tác xã hội trong phát triển nông thôn

  Sách giao bài tập - Học phần: Công tác xã hội trong phát triển nông thôn

  Sách giao bài tập - Học phần: Công tác xã hội trong phát triển nông thôn này nhằm trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản liên quan đến công tác xã hội, công tác xã hội trong phát triển nông thôn; sinh viên có thể biết được các phương pháp tác nghiệp trong công tác xã hội, tiến trình thực hiện của công tác xã hội nói chung và công tác xã hội với...

   11 p quangbinhuni 26/01/2021 5 0

 • Giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật lứa tuổi mầm non - Vấn đề cần được xã hội hóa ở Việt Nam

  Giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật lứa tuổi mầm non - Vấn đề cần được xã hội hóa ở Việt Nam

  Trong bài viết này, tác giả muốn đưa ra một các nhìn bao quát, tổng thể và đặt vấn đề xã hội hóa GDHN dưới góc nhìn của các nhà sư phạm. Tuy nhiên, để thực hiện được vấn đề này cần phải có sự chỉ đạo và thực hiện đồng bộ những giải pháp tổng thể của các cấp lãnh đạo từ trung ương đến địa phương.

   5 p quangbinhuni 26/01/2021 4 0

 • Một vài ý kiến về việc nâng cao hiệu quả công tác xã hội đối với trẻ em lứa tuổi mầm non

  Một vài ý kiến về việc nâng cao hiệu quả công tác xã hội đối với trẻ em lứa tuổi mầm non

  Bài viết cung cấp những lý thuyết cơ bản về công tác xã hội đối với đối tượng là trẻ em mầm non, các yếu tố ảnh hưởng và qua đó đề xuất giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác xã hội đối với trẻ em mầm non.

   8 p quangbinhuni 26/01/2021 3 0

 • Bài giảng Xã hội học đại cương - CĐ Công nghiệp và xây dựng

  Bài giảng Xã hội học đại cương - CĐ Công nghiệp và xây dựng

  Bài giảng Xã hội học đại cương cung cấp cho người học các kiến thức: Đối tượng, chức năng, nhiệm vụ của xã hội học, sự ra đời và phát triển của xã hội học, cơ cấu của xã hội học, một số khái niệm của xã hội học;...Mời các bạn cùng tham khảo để nắm chi tiết nội dung của bài giảng.

   134 p quangbinhuni 26/01/2021 5 0

 • Bài giảng Xã hội học đại cương - ThS. Võ Văn Việt

  Bài giảng Xã hội học đại cương - ThS. Võ Văn Việt

  Bài giảng Xã hội học đại cương - ThS. Võ Văn Việt biên soạn gồm có 7 chương với nội dung chính là: Giới thiệu chung, các lý thuyết xã hội học, văn hóa và xã hội, xã hội hóa và tương tác xã hội, nhóm xã hội và tổ chức xã hội,...

   163 p quangbinhuni 26/01/2021 4 0

 • Bài giảng Luật An sinh xã hội: Bài 7 - TS. Đỗ Thị Dung

  Bài giảng Luật An sinh xã hội: Bài 7 - TS. Đỗ Thị Dung

  "Bài giảng Luật An sinh xã hội - Bài 7: Tranh chấp an sinh xã hội và giải quyết tranh chấp an sinh xã hội" được biên soạn nhằm trình bày khái niệm, các loại tranh chấp an sinh xã hội; phân tích được mục đích và các phương thức giải quyết tranh chấp an sinh xã hội.

   21 p quangbinhuni 26/12/2020 9 0

 • Bài giảng Luật An sinh xã hội: Bài 6 - TS. Đỗ Thị Dung

  Bài giảng Luật An sinh xã hội: Bài 6 - TS. Đỗ Thị Dung

  "Bài giảng Luật An sinh xã hội - Bài 6: Trợ giúp xã hội" trình bày khái quát về trợ giúp xã hội; nội dung chế độ trợ giúp xã hội. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng để nắm chi tiết nội dung kiến thức.

   20 p quangbinhuni 26/12/2020 11 0

 • Bài giảng Luật An sinh xã hội: Bài 5 - TS. Đỗ Thị Dung

  Bài giảng Luật An sinh xã hội: Bài 5 - TS. Đỗ Thị Dung

  "Bài giảng Luật An sinh xã hội - Bài 5: Ưu đãi xã hội" cung cấp kiến thức về khái niệm, các cách phân loại và nguyên tắc của chế độ ưu đãi xã hội; các đối tượng hưởng ưu đãi xã hội và các chế độ ưu đãi xã hội.

   18 p quangbinhuni 26/12/2020 11 0

 • Bài giảng Luật An sinh xã hội: Bài 4 - TS. Đỗ Thị Dung

  Bài giảng Luật An sinh xã hội: Bài 4 - TS. Đỗ Thị Dung

  Mời các bạn cùng tham khảo "Bài giảng Luật An sinh xã hội - Bài 4: Bảo hiểm y tế" để nắm chi tiết khái niệm, ý nghĩa, các nguyên tắc của bảo hiểm y tế; phân tích được các nội dung của chế độ bảo hiểm y tế.

   19 p quangbinhuni 26/12/2020 9 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số