• Ebook Quản trị công tác xã hội: Chính sách và hoạch định - Phần 1

  Ebook Quản trị công tác xã hội: Chính sách và hoạch định - Phần 1

  Ebook Quản trị công tác xã hội: Chính sách và hoạch định - Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: lý thuyết về quản trị công tác xã hội; hoạch định, xây dựng chương trình và lập ngân sách; tổ chức; truyền thông trong công tác quản trị. Mời các bạn cùng tham khảo!

   59 p quangbinhuni 27/01/2023 21 1

 • Ebook Quản trị công tác xã hội: Chính sách và hoạch định - Phần 2

  Ebook Quản trị công tác xã hội: Chính sách và hoạch định - Phần 2

  Tiếp nội dung phần 1, Quản trị công tác xã hội: Chính sách và hoạch định phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: công tác nhân sự và đánh giá công việc; lãnh đạo; ra quyết định quản trị; lưu trữ hồ sơ và báo cáo; chính sách xã hội. Mời các bạn cùng tham khảo!

   57 p quangbinhuni 27/01/2023 70 0

 • Ebook Xóa đói giảm nghèo bằng phát huy nội lực của tổ chức cộng đồng: Phần 1

  Ebook Xóa đói giảm nghèo bằng phát huy nội lực của tổ chức cộng đồng: Phần 1

  Nội dung cuốn sách "Xóa đói giảm nghèo bằng phát huy nội lực của tổ chức cộng đồng" gồm có 4 chương. Trong đó, 3 chương đầu tiên là phần 1 của cuốn sách, trình bày về nhận thức cộng đồng, khái quát tổ chức cộng đồng, sự phát triển tổ chức cộng đồng Việt Nam hiện nay.

   72 p quangbinhuni 25/11/2022 22 1

 • Ebook Xóa đói giảm nghèo bằng phát huy nội lực của tổ chức cộng đồng: Phần 2

  Ebook Xóa đói giảm nghèo bằng phát huy nội lực của tổ chức cộng đồng: Phần 2

  Tiếp nối nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách giới thiệu tới người đọc nội dung chương 4 - vai trò và hình thức của tổ chức cộng đồng gồm phát triển cộng đồng, ứng dụng phát triển cộng đồng tại Việt Nam, các hoạt động phát triển cộng đồng nhằm phát huy nội lực xóa đói giảm nghèo... Mời bạn tham khảo.

   88 p quangbinhuni 25/11/2022 15 0

 • Ebook Cơ hội và thách thức đối với vùng dân tộc thiểu số hiện nay: Phần 1

  Ebook Cơ hội và thách thức đối với vùng dân tộc thiểu số hiện nay: Phần 1

  Ebook "Cơ hội và thách thức đối với vùng dân tộc thiểu số hiện nay" Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Tổng quan về tình hình dân số, kinh tế, xã hội vùng dân tộc thiểu số ở nước ta; Một số vấn đề phương pháp luận cho việc nghiên cứu, dự báo cơ hội và thách thức đối với vùng dan tộc thiểu số trong điều kiện Việt Nam là thành viên...

   140 p quangbinhuni 25/11/2022 17 0

 • Ebook Cơ hội và thách thức đối với vùng dân tộc thiểu số hiện nay: Phần 2

  Ebook Cơ hội và thách thức đối với vùng dân tộc thiểu số hiện nay: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của ebook "Cơ hội và thách thức đối với vùng dân tộc thiểu số hiện nay" trình bày một số yêu cầu đổi mới trong bồi cảnh hội nhập như: Chính sách dân tộc và yêu cầu đổi mới khi Việt Nam hội nhập quốc tế; Nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi; Phát triển nguồn nhân lực...

   199 p quangbinhuni 25/11/2022 24 0

 • Ebook Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ 2014: Di cư và đô thị hóa ở Việt Nam

  Ebook Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ 2014: Di cư và đô thị hóa ở Việt Nam

  Ebook Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ 2014: Di cư và đô thị hóa ở Việt Nam có bố cục nội dung gồm 3 chương chính, đó là: Chương 1, quy mô và xu hướng di cư; chương 2, các đặc trưng nhân khẩu học và điều kiện kinh tế - xã hội của người di cư, chương 3, đô thị hóa và tác động của di cư đến đô thị hóa.

   100 p quangbinhuni 29/05/2021 82 0

 • Ebook Hệ thống các chính sách trợ giúp xã hội: Phần 1

  Ebook Hệ thống các chính sách trợ giúp xã hội: Phần 1

  "Ebook Hệ thống các chính sách trợ giúp xã hội: Phần 1" cung cấp đến các bạn về chủ trương, đường lối của nước ta về chính sách hỗ trợ xã hội; chính sách đối với người cao tuổi; chính sách trợ giúp xã hội đối với người khuyết tật; chính sách trợ giúp xã hội thường xuyên, đột xuất; chính sách đối với nạn nhân chất độc hóa học.

   348 p quangbinhuni 26/04/2021 88 0

 • Ebook Hệ thống các chính sách trợ giúp xã hội: Phần 2

  Ebook Hệ thống các chính sách trợ giúp xã hội: Phần 2

  "Ebook Hệ thống các chính sách trợ giúp xã hội: Phần 2" được tiếp nối phần 1 trình bày chính sách đối với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; các quy định đối với cơ sở trợ giúp xã hội; lĩnh vực HIV/AIDS; phát triển nghề công tác xã hội; nạn nhân bom mìn; y tế lao động xã hội.

   312 p quangbinhuni 26/04/2021 89 0

 • Ebook Lịch sử xã hội học: Phần 2

  Ebook Lịch sử xã hội học: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 của tài liệu Xã hội học và lịch sử phát triển tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Xã hội học từ Pareto đến trường phái Frankfurt, xã hội học Mỹ từ trường phái Chicago đến Harvard, lược sử xã hội học Mác-Lênin, học tập phương pháp và lý luận xã hội học trong bản thảo kinh tế - triết học năm 1844...

   98 p quangbinhuni 31/03/2021 107 0

 • Ebook Lịch sử xã hội học: Phần 1

  Ebook Lịch sử xã hội học: Phần 1

  Xã hội học và lịch sử phát triển: Phần 1 trình bày các nội dung về sự hình thành khoa học xã hội, xã hội học của Comte và Spencer, Mác và xã hội học, Durkheim và sự phát triển xã hội học ở Pháp, xã hội học từ Tonnies đến Weber. Mời các bạn cùng tham khảo.

   129 p quangbinhuni 31/03/2021 90 0

 • Ebook Hỏi đáp về Xã hội học đại cương: Phần 2

  Ebook Hỏi đáp về Xã hội học đại cương: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1 của tài liệu Xã hội học đại cương - Các vấn đề hỏi & đáp, phần 2 sẽ tiếp tục trình bày các câu hỏi về xã hội học đại cương như: Nội dung cơ bản của quá trình xã hội hóa và hậu quả của việc phi xã hội hóa, nội dung cơ bản của quá trình xã hội hóa trong xã hội Việt Nam truyền thống và hiện đại, tổ chức...

   120 p quangbinhuni 31/03/2021 105 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số