• Công tác xã hội trong trường học

  Công tác xã hội trong trường học

  Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu để nắm chi tiết công tác xã hội trong trường học như những luận điểm cơ bản của công tác xã hội trường học; vai trò của nhân viên xã hội trường học; nhân viên xã hội trường học; các lý thuyết trong công tác xã hội trường học; kết cấu có tính hệ thống và logic để có thể hiểu và phân tích các trải...

   52 p quangbinhuni 31/07/2021 74 0

 • Sách giao bài tập - Học phần: Công tác xã hội trong phát triển nông thôn

  Sách giao bài tập - Học phần: Công tác xã hội trong phát triển nông thôn

  Sách giao bài tập - Học phần: Công tác xã hội trong phát triển nông thôn này nhằm trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản liên quan đến công tác xã hội, công tác xã hội trong phát triển nông thôn; sinh viên có thể biết được các phương pháp tác nghiệp trong công tác xã hội, tiến trình thực hiện của công tác xã hội nói chung và công tác xã hội với...

   11 p quangbinhuni 26/01/2021 98 0

 • Công tác xã hội trường học: Vấn đề cơ bản

  Công tác xã hội trường học: Vấn đề cơ bản

  Tài liệu trình bài lịch sử hình thành công tác xã hội trong trường học, khái niệm công tác xã hội trong trường học và vai trò của CTXH trong trường học. Mời các bạn tham khảo!

   77 p quangbinhuni 21/09/2019 161 1

 • Bài giảng Xã hội học nghề nghiệp - TS. Trương An Quốc

  Bài giảng Xã hội học nghề nghiệp - TS. Trương An Quốc

  Bài giảng Xã hội học nghề nghiệp do TS. Trương An Quốc biên soạn có kết cấu nội dung gồm 3 phần: Phần I - Xã hội học là một bộ môn Khoa học xã hội, Phần II - Một số lý thuyết và khái niệm cơ bản về xã hội học nghề nghiệp, Phần III - Việc làm nghề nghiệp hiện nay và một số vấn đề lý luận và thực tiễn nhằm giúp sinh viên hiểu rõ các...

   134 p quangbinhuni 25/04/2017 209 3

Hướng dẫn khai thác thư viện số