• Bài giảng Công tác xã hội nhóm: Bài 4

  Bài giảng Công tác xã hội nhóm: Bài 4

  Bài giảng Công tác xã hội nhóm - Bài 4: Các thuyết ảnh hưởng đến phương pháp CTXH nhóm trình bày các thuyết ảnh hưởng đến công tác xã hội nhóm như thuyết hệ thống, thuyết tâm lý năng động, thuyết học hỏi, thuyết hiện trường, thuyết tương tác xã hội.

   34 p quangbinhuni 27/09/2021 66 0

 • Bài giảng Dân số và tăng trưởng kinh tế: các khái niệm, mối quan hệ và vấn đề chính sách

  Bài giảng Dân số và tăng trưởng kinh tế: các khái niệm, mối quan hệ và vấn đề chính sách

  Bài giảng Dân số và tăng trưởng kinh tế: các khái niệm, mối quan hệ và vấn đề chính sách nhằm trình bày về khái niệm cơ bản về dân số, khái niệm cơ bản về tăng trưởng, đặc điểm dân số và tăng trưởng ở Việt Nam, biến đổi cơ cấu tuổi dân số ở Việt Nam: Cơ hội, thách thức và các khuyến nghị chính sách.

   50 p quangbinhuni 27/09/2021 62 0

 • Bài giảng Khóa tập huấn Công bằng giới và các dự án phát triển - TS. Phùng Thị Vân Anh

  Bài giảng Khóa tập huấn Công bằng giới và các dự án phát triển - TS. Phùng Thị Vân Anh

  Bài giảng Khóa tập huấn Công bằng giới và các dự án phát triển do TS. Phùng Thị Vân Anh thực hiện giới thiệu tới các bạn về các chiến lược và công cụ cơ bản cho công bằng giới (trao quyền cho phụ nữ, nâng cao năng lực, các biện pháp sửa đổi tạm thời, lồng ghép giới, lâp ngân sách giới).

   14 p quangbinhuni 27/09/2021 27 0

 • Bài giảng Phát hiện sớm và can thiệp sớm trẻ tự kỷ - ThS. Nguyễn Thị Thanh Bình

  Bài giảng Phát hiện sớm và can thiệp sớm trẻ tự kỷ - ThS. Nguyễn Thị Thanh Bình

  Bài giảng Phát hiện sớm và can thiệp sớm trẻ tự kỷ của ThS. Nguyễn Thị Thanh Bình trình bày về định nghĩa; nguyên nhân của việc gây ra tự kỷ; phân loại, những khó khăn mà trẻ tự kỷ gặp phải; cách phát hiện sớm trẻ tự kỷ; nguyên tắc can thiệp sớm cho trẻ tự kỷ.

   69 p quangbinhuni 27/09/2021 30 0

 • Bài giảng Nghèo ở trẻ em Việt Nam - Nguyễn Thị Vân Anh

  Bài giảng Nghèo ở trẻ em Việt Nam - Nguyễn Thị Vân Anh

  Bài giảng Nghèo ở trẻ em Việt Nam của Nguyễn Thị Vân Anh bao gồm những nội dung về khái niệm nghèo ở trẻ em; đo lường nghèo ở trẻ em. Đặc biệt, việc tham gia giải đáp những câu hỏi thảo luận ở cuối bài sẽ giúp các bạn nắm bắt nội dung bài giảng một cách tốt hơn.

   18 p quangbinhuni 27/09/2021 50 0

 • Bài giảng Nâng cao nhận thức về giới - Lê Thị Mộng Phương, Lê Thị Thanh Huyền

  Bài giảng Nâng cao nhận thức về giới - Lê Thị Mộng Phương, Lê Thị Thanh Huyền

  Dưới đây là bài giảng Nâng cao nhận thức về giới. Bài giảng bao gồm những nội dung về giới, giới tính; vai trò giới; bình đẳng giới; các công cụ phân tích bình đẳng giới; nhu cầu giới; phân tích giới và chu trình dự án; lồng ghép giới trong các dự án.

   37 p quangbinhuni 27/09/2021 57 0

 • Bài giảng Lập ngân sách giới

  Bài giảng Lập ngân sách giới

  Bài giảng Lập ngân sách giới được biên soạn nhằm giúp cho các bạn hiểu được phương pháp hoạch định ngân sách giới - GRB; tầm quan trọng của GRB, một công cụ thúc đẩy bình đẳng giới. Mời các bạn tham khảo bài giảng để bổ sung thêm kiến thức về lĩnh vực này.

   28 p quangbinhuni 27/09/2021 52 0

 • Bài giảng Bộ công cụ hướng dẫn giảm nghèo thông qua du lịch

  Bài giảng Bộ công cụ hướng dẫn giảm nghèo thông qua du lịch

  Trong khi cộng đồng địa phương/nông thôn và các doanh nghiệp nhỏ là nhóm đối tượng mục tiêu chính, bộ công cụ này hướng tới các nhân tố trong phạm vi rộng hơn có mối quan tâm chung và cùng tham gia vào giảm nghèo thông qua du lịch. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng "Bộ công cụ hướng dẫn giảm nghèo thông qua du lịch" để nắm chi tiết nội dung.

   136 p quangbinhuni 30/06/2021 30 0

 • Bài giảng Đánh giá nhanh có sự tham gia của cộng đồng (PRA)

  Bài giảng Đánh giá nhanh có sự tham gia của cộng đồng (PRA)

  Nội dung của bài giảng giới thiệu về PRA; các công cụ kỹ thuật sử dụng trong PRA; đánh giá nhanh nông thôn... Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng để nắm chi tiết nội dung kiến thức.

   52 p quangbinhuni 30/06/2021 59 0

 • Bài giảng Tăng cường vai trò Công đoàn nhằm thúc đẩy trách nhiệm xã hội doanh nghiệp

  Bài giảng Tăng cường vai trò Công đoàn nhằm thúc đẩy trách nhiệm xã hội doanh nghiệp

  "Bài giảng Tăng cường vai trò Công đoàn nhằm thúc đẩy trách nhiệm xã hội doanh nghiệp" thông tin đến các bạn với những kiến thức khái niệm, mục tiêu, lợi ích; nội dung của trách nhiệm xã hội doanh nghiệp; thuận lợi/ khó khăn khi thực hiện trách nhiệm xã hội doanh nghiệp; vai trò của Công đoàn.

   11 p quangbinhuni 30/06/2021 65 0

 • Bài giảng Quản trị Công tác xã hội: Chương 1 - Hoàng Thị Kim Oanh

  Bài giảng Quản trị Công tác xã hội: Chương 1 - Hoàng Thị Kim Oanh

  "Bài giảng Quản trị Công tác xã hội - Chương 1: Khái quát về quản trị công tác xã hội" được biên soạn nhằm cung cấp đến người học các kiến thức về sự cần thiết của công tác quản trị ở các cơ sở xã hội; khái niệm quản trị công tác xã hội; các khái niệm liên quan; cơ sở khoa học của quản trị công tác xã hội.

   15 p quangbinhuni 30/06/2021 60 0

 • Bài giảng Quản trị Công tác xã hội: Chương 2 - Hoàng Thị Kim Oanh

  Bài giảng Quản trị Công tác xã hội: Chương 2 - Hoàng Thị Kim Oanh

  "Bài giảng Quản trị Công tác xã hội - Chương 2: Công tác hoạch định trong công tác xã hội" thông qua bài học này người học nắm được khái niệm, vai trò của công tác hoạch định; nội dung các bước của tiến trình hoạch định đối với nhân viên, cơ sở xã hội; thực hiện được việc hoạch định ở cấp độ nhân viên.

   16 p quangbinhuni 30/06/2021 65 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số