• Bài giảng Quản trị Công tác xã hội: Chương 3 - Hoàng Thị Kim Oanh

  Bài giảng Quản trị Công tác xã hội: Chương 3 - Hoàng Thị Kim Oanh

  "Bài giảng Quản trị Công tác xã hội - Chương 3: Ra quyết định của nhà quản trị công tác xã hội" giúp người học hiểu và giải thích được khái niệm ra quyết định trong quản trị và quản trị công tác xã hội; tiến trình ra quyết định của nhà quản trị công tác xã hội; những kỹ năng cần có của nhà quản trị trong việc ra quyết định hiệu quả.

   8 p quangbinhuni 30/06/2021 57 0

 • Bài giảng Xã hội học đại cương - CĐ Công nghiệp và xây dựng

  Bài giảng Xã hội học đại cương - CĐ Công nghiệp và xây dựng

  Bài giảng Xã hội học đại cương cung cấp cho người học các kiến thức: Đối tượng, chức năng, nhiệm vụ của xã hội học, sự ra đời và phát triển của xã hội học, cơ cấu của xã hội học, một số khái niệm của xã hội học;...Mời các bạn cùng tham khảo để nắm chi tiết nội dung của bài giảng.

   134 p quangbinhuni 26/01/2021 86 0

 • Bài giảng Xã hội học đại cương - ThS. Võ Văn Việt

  Bài giảng Xã hội học đại cương - ThS. Võ Văn Việt

  Bài giảng Xã hội học đại cương - ThS. Võ Văn Việt biên soạn gồm có 7 chương với nội dung chính là: Giới thiệu chung, các lý thuyết xã hội học, văn hóa và xã hội, xã hội hóa và tương tác xã hội, nhóm xã hội và tổ chức xã hội,...

   163 p quangbinhuni 26/01/2021 97 0

 • Bài giảng Luật An sinh xã hội: Bài 7 - TS. Đỗ Thị Dung

  Bài giảng Luật An sinh xã hội: Bài 7 - TS. Đỗ Thị Dung

  "Bài giảng Luật An sinh xã hội - Bài 7: Tranh chấp an sinh xã hội và giải quyết tranh chấp an sinh xã hội" được biên soạn nhằm trình bày khái niệm, các loại tranh chấp an sinh xã hội; phân tích được mục đích và các phương thức giải quyết tranh chấp an sinh xã hội.

   21 p quangbinhuni 26/12/2020 80 0

 • Bài giảng Luật An sinh xã hội: Bài 6 - TS. Đỗ Thị Dung

  Bài giảng Luật An sinh xã hội: Bài 6 - TS. Đỗ Thị Dung

  "Bài giảng Luật An sinh xã hội - Bài 6: Trợ giúp xã hội" trình bày khái quát về trợ giúp xã hội; nội dung chế độ trợ giúp xã hội. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng để nắm chi tiết nội dung kiến thức.

   20 p quangbinhuni 26/12/2020 73 0

 • Bài giảng Luật An sinh xã hội: Bài 5 - TS. Đỗ Thị Dung

  Bài giảng Luật An sinh xã hội: Bài 5 - TS. Đỗ Thị Dung

  "Bài giảng Luật An sinh xã hội - Bài 5: Ưu đãi xã hội" cung cấp kiến thức về khái niệm, các cách phân loại và nguyên tắc của chế độ ưu đãi xã hội; các đối tượng hưởng ưu đãi xã hội và các chế độ ưu đãi xã hội.

   18 p quangbinhuni 26/12/2020 79 0

 • Bài giảng Luật An sinh xã hội: Bài 4 - TS. Đỗ Thị Dung

  Bài giảng Luật An sinh xã hội: Bài 4 - TS. Đỗ Thị Dung

  Mời các bạn cùng tham khảo "Bài giảng Luật An sinh xã hội - Bài 4: Bảo hiểm y tế" để nắm chi tiết khái niệm, ý nghĩa, các nguyên tắc của bảo hiểm y tế; phân tích được các nội dung của chế độ bảo hiểm y tế.

   19 p quangbinhuni 26/12/2020 75 0

 • Bài giảng Luật An sinh xã hội: Bài 3 - TS. Đỗ Thị Dung

  Bài giảng Luật An sinh xã hội: Bài 3 - TS. Đỗ Thị Dung

  "Bài giảng Luật An sinh xã hội - Bài 3: Bảo hiểm xã hội" trình bày khái niệm, các cách phân loại, nguyên tắc của bảo hiểm xã hội; 5 chế độ bảo hiểm xã hội bắt buộc; các chế độ bảo hiểm xã hội tự nguyện; chế độ bảo hiểm thất nghiệp; chế độ bảo hiểm xã hội cho đối tượng hưởng trong tình huống cụ thể.

   45 p quangbinhuni 26/12/2020 78 0

 • Bài giảng Luật An sinh xã hội: Bài 2 - TS. Đỗ Thị Dung

  Bài giảng Luật An sinh xã hội: Bài 2 - TS. Đỗ Thị Dung

  "Bài giảng Luật An sinh xã hội - Bài 2: Quan hệ pháp luật an sinh xã hội" với mục tiêu giúp các bạn sinh nắm được khái niệm, đặc điểm chung của quan hệ pháp luật an sinh xã hội; phân tích được các quan hệ pháp luật an sinh xã hội.

   27 p quangbinhuni 26/12/2020 72 0

 • Bài giảng Luật An sinh xã hội: Bài 1 - TS. Đỗ Thị Dung

  Bài giảng Luật An sinh xã hội: Bài 1 - TS. Đỗ Thị Dung

  "Bài giảng Luật An sinh xã hội - Bài 1: Những vấn đề chung về luật an sinh xã hội Việt Nam" cung cấp các kiến thức về khái niệm an sinh xã hội; phân tích được các quan hệ xã hội thuộc đối tượng điều chỉnh của Luật An sinh xã hội; các nguyên tắc cơ bản của Luật An sinh xã hội.

   29 p quangbinhuni 26/12/2020 72 0

 • Bài giảng Giới thiệu về hoạt động của tổ Công đoàn

  Bài giảng Giới thiệu về hoạt động của tổ Công đoàn

  "Bài giảng Giới thiệu về hoạt động của tổ Công đoàn" trình bày hoạt động của tổ công đoàn, vị trí của tổ công đoàn, hoạt động của tổ trưởng Công đoàn, phương pháp công tác của tổ trưởng Công đoàn.

   11 p quangbinhuni 28/11/2020 40 0

 • Bài giảng Giới thiệu vị trí, chức năng và mô hình tổ chức Công đoàn Việt Nam

  Bài giảng Giới thiệu vị trí, chức năng và mô hình tổ chức Công đoàn Việt Nam

  "Bài giảng Giới thiệu vị trí, chức năng và mô hình tổ chức Công đoàn Việt Nam" thông tin đến các bạn với các nội dung hình thành giai cấp công nhân; giai cấp công nhân Việt Nam; hình thành Công đoàn; lịch sử hình thành Công đoàn Việt Nam; vị trí của Công đoàn; mối quan hệ của công đoàn; tính chất của công đoàn; chức năng của công đoàn.

   14 p quangbinhuni 28/11/2020 96 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số