• Bài giảng Đạo đức trong nghiên cứu và kỹ năng trích dẫn, lập thư mục tài liệu trích dẫn tài liệu tham khảo – Lê Thanh Sang

  Bài giảng Đạo đức trong nghiên cứu và kỹ năng trích dẫn, lập thư mục tài liệu trích dẫn tài liệu tham khảo – Lê Thanh Sang

  Bài giảng "Đạo đức trong nghiên cứu và kỹ năng trích dẫn, lập thư mục tài liệu trích dẫn tài liệu tham khảo" cung cấp cho người học kiến thức: Thế nào là đạo văn, tại sao lại phải trích dẫn, các cách tiếp cận phân tích, yêu cầu trong trình bày các kết quả nghiên cứu,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   15 p quangbinhuni 31/08/2017 181 1

 • Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học cho sinh viên - Nguyễn Ngọc Danh

  Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học cho sinh viên - Nguyễn Ngọc Danh

  Mời các bạn cùng tìm hiểu khái niệm nghiên cứu khoa học; những loại hình nghiên cứu khoa học; phương pháp tư duy; những chủ đề nghiên cứu gợi ý;... được trình bày cụ thể trong "Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học cho sinh viên" của Nguyễn Ngọc Danh.

   29 p quangbinhuni 31/08/2017 223 1

 • Bài giảng Cơ sở khái niệm và các yếu tố cơ bản của quá trình nghiên cứu KHXH - Lê Thanh Sang

  Bài giảng Cơ sở khái niệm và các yếu tố cơ bản của quá trình nghiên cứu KHXH - Lê Thanh Sang

  Bài giảng "Cơ sở khái niệm và các yếu tố cơ bản của quá trình nghiên cứu KHXH" cung cấp cho người học các kiến thức: Thế nào là một đề tài nghiên cứu, xác định và giới hạn vấn đề nghiên cứu, giải thích các khái niệm, thao tác hóa khái niệm. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   14 p quangbinhuni 31/08/2017 266 1

 • Bài giảng Bất bình đẳng và phát triển - Châu Văn Thành

  Bài giảng Bất bình đẳng và phát triển - Châu Văn Thành

  Bài giảng Bất bình đẳng và phát triển hướng đến trình bày các nội dung cơ bản về thực tế quan hệ giữa bất bình đẳng và phát triển là gì; luận điểm về gia tăng bất bình đẳng ở thế giới đang phát triển thời đại toàn cầu hóa. Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.

   32 p quangbinhuni 31/08/2017 181 1

 • Bài giảng Tăng trưởng và giảm nghèo - Châu Văn Thành

  Bài giảng Tăng trưởng và giảm nghèo - Châu Văn Thành

  Hiện nay vấn đề giảm nghèo đang là một trong những mục tiêu chính của chính sách phát triển. Xuất phát từ thực tế đó mà "Bài giảng Tăng trưởng và giảm nghèo" đã được biên soạn để phần nào nghiên cứu và giải quyết vấn đề trên.

   37 p quangbinhuni 31/08/2017 183 1

 • Bài giảng Tăng trưởng kinh tế và phân phối thu nhập - Châu Văn Thành

  Bài giảng Tăng trưởng kinh tế và phân phối thu nhập - Châu Văn Thành

  Bài giảng Tăng trưởng kinh tế và phân phối thu nhập - Châu Văn Thành tập trung trình bày các vấn đề cơ bản về mối quan hệ tăng trưởng và nghèo phụ thuộc xu hướng bất bình đẳng; bất bình đẳng là gì; đo lường bất bình đẳng như thế nào;...

   36 p quangbinhuni 31/08/2017 179 1

 • Bài giảng Thoát nghèo - Châu Văn Thành

  Bài giảng Thoát nghèo - Châu Văn Thành

  Nghèo và vấn đề khi đo lường; nghèo tĩnh và nghèo động; nghiên cứu thực nghiệm; giải pháp thoát nghèo là những nội dung chính mà "Bài giảng Thoát nghèo" hướng đến trình bày. Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.

   36 p quangbinhuni 31/08/2017 180 1

 • Bài giảng Quản lý ca

  Bài giảng Quản lý ca

  Nhằm cung cấp tài liệu để các bạn có thể bổ sung thêm kiến thức, kỹ năng cơ bản, kỹ năng làm việc với nhóm đa ngành và những nguyên lý chung trong quản lý ca. Việc trình bày và thảo luận các nội dung của chủ đề được đặt trong bối cảnh văn hóa - xã hội của Việt Nam.Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng Quản lý ca dưới đây.

   40 p quangbinhuni 25/04/2017 402 1

 • Bài giảng Hỗ trợ nhân viên Công tác xã hội (Quản lý stress)

  Bài giảng Hỗ trợ nhân viên Công tác xã hội (Quản lý stress)

  Mục tiêu của bài giảng này là giúp cho các bạn hiểu các khái niệm về sự căng thẳng, yếu tố căng thẳng (stress), hiểu các mức độ/ hình thức căng thẳng, hiểu được các yếu tố gây căng thẳng, nhận ra các phản ứng, các dấu hiệu gây căng thẳng, có chiến lược đề phòng và giải quyết căng thẳng, biết lập kế hoạch quản lý cẳng thẳng.

   41 p quangbinhuni 25/04/2017 425 1

 • Bài giảng Xây dựng mạng lưới và vận động nguồn lực

  Bài giảng Xây dựng mạng lưới và vận động nguồn lực

  Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng Xây dựng mạng lưới và vận động nguồn lực dưới đây để có thêm những kiến thức và kỹ năng bổ ích về xây dựng mạng lưới, liên kết các cá nhân, nhóm, tổ chức bên trong và ngoài cộng đồng để tăng khả năng và nguồn lực giải quyết các vấn đề của cộng đồng; đồng thời cũng cung cấp các kiến thức...

   26 p quangbinhuni 25/04/2017 395 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số