• Thảo luận Công tác xã hội trường học

    Thảo luận Công tác xã hội trường học

    Mục tiêu: Nhằm giúp sinh viên hiểu được các kiến thức cơ bản về CTXH trong trường học và vận dụng các kiến thức đó vào trong thực tiễn. Mời các bạ tham khảo để nắm chi tiết nội dung.

     157 p quangbinhuni 21/09/2019 171 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số