• Giáo trình Công tác xã hội trong phát triển nông thôn

  Giáo trình Công tác xã hội trong phát triển nông thôn

  Nhằm cung cấp cho sinh viên ngành Phát triển nông thôn kiến thức về công tác xã hội đối với cộng đồng, với nhóm, tập thể giảng viên bộ môn Phát triển nông thôn – khoa Kinh tế và phát triển nông thôn đã biên soạn giáo trình nội bộ - Công tác xã hội trong phát triển nông thôn với 4 chương với những nội dung cụ thể sau: Đối tượng, phương pháp,...

   123 p quangbinhuni 26/01/2021 99 3

 • Bài giảng Xã hội học nghề nghiệp - TS. Trương An Quốc

  Bài giảng Xã hội học nghề nghiệp - TS. Trương An Quốc

  Bài giảng Xã hội học nghề nghiệp do TS. Trương An Quốc biên soạn có kết cấu nội dung gồm 3 phần: Phần I - Xã hội học là một bộ môn Khoa học xã hội, Phần II - Một số lý thuyết và khái niệm cơ bản về xã hội học nghề nghiệp, Phần III - Việc làm nghề nghiệp hiện nay và một số vấn đề lý luận và thực tiễn nhằm giúp sinh viên hiểu rõ các...

   134 p quangbinhuni 25/04/2017 209 3

 • Mạng xã hội đối với sinh viên khối ngành khoa học xã hội và nhân văn, trường Đại học Cần Thơ

  Mạng xã hội đối với sinh viên khối ngành khoa học xã hội và nhân văn, trường Đại học Cần Thơ

  Nghiên cứu thực hiện 210 mẫu nghiên cứu với đối tượng là sinh viên đang theo học tại Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn, Trường Đại học Cần Thơ. Và sử dụng các phương pháp thống kê mô tả, đánh giá độ tin cậy thang đo và phân tích nhân tố khám phá được sử dụng để phân tích dữ liệu. Kết quả nghiên cứu được thể hiện cụ thể trong nội...

   7 p quangbinhuni 28/06/2019 90 3

 • Xu hướng biến đổi cấu trúc các tầng lớp xã hội ở vùng kinh tế trọng điểm phía Nam trong thời kỳ đổi mới

  Xu hướng biến đổi cấu trúc các tầng lớp xã hội ở vùng kinh tế trọng điểm phía Nam trong thời kỳ đổi mới

  Bài viết đã phân tách riêng các tầng lớp xã hội ở vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Điều đó nhằm đưa ra những nhận xét khái quát riêng cho tiểu vùng kinh tế-xã hội phía Nam trong sự so sánh với bức tranh tổng thể cả nước nói chung.

   12 p quangbinhuni 28/06/2019 171 3

 • Ebook Quyền kinh tế, xã hội, văn hóa trong pháp luật và thực tiễn ở Việt Nam: Phần 2 – NXB Lao Động Xã Hội

  Ebook Quyền kinh tế, xã hội, văn hóa trong pháp luật và thực tiễn ở Việt Nam: Phần 2 – NXB Lao Động Xã Hội

  Tiếp tục nội dung ở phần 1 của ebook, trong phần 2 này giới thiệu tới bạn đọc một số văn bản quốc tế có liên quan đến các quyền kinh tế, xã hội, văn hóa như: Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền – 1948; Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị - 1966; Công ước quốc tế về các quyền kinh tế, xã hội và văn hóa – 1966; Các nguyên tắc...

   144 p quangbinhuni 24/04/2017 170 2

 • Ebook Quyền kinh tế, xã hội, văn hóa trong pháp luật và thực tiễn ở Việt Nam: Phần 1 – NXB Lao Động Xã Hội

  Ebook Quyền kinh tế, xã hội, văn hóa trong pháp luật và thực tiễn ở Việt Nam: Phần 1 – NXB Lao Động Xã Hội

  Cuốn sách “Quyền kinh tế, xã hội, văn hóa trong pháp luật và thực tiễn ở Việt Nam” là một tập hợp toàn bộ kết quả nghiên cứu chủ yếu của đề tài “Bảo đảm các quyền về kinh tế, xã hội, văn hóa trong pháp luật và thực tiễn ở Việt Nam”. Cuốn sách tham khảo này gồm ba phần chính: Phần I giới thiệu quyền kinh tế, xã hội, văn hóa trong...

   156 p quangbinhuni 24/04/2017 255 2

 • Ebook Thiểu số cần tiến kịp đa số: Định kiến trong quan hệ tộc người ở Việt Nam: Phần 2

  Ebook Thiểu số cần tiến kịp đa số: Định kiến trong quan hệ tộc người ở Việt Nam: Phần 2

  Phần 2 của cuốn sách "Thiểu số cần tiến kịp đa số: Định kiến trong quan hệ tộc người ở Việt Nam" trình bày một số nội dung về hậu quả của định kiến như: Chính sách và hệ quả; định kiến tộc người và tiếp cận dịch vụ xã hội; tự định kiến và sự ngoài lề hoá văn hoá, bản sắc, nội lực tộc người. Ngoài ra trong phần này cũng...

   83 p quangbinhuni 24/04/2017 168 2

 • Ebook Thiểu số cần tiến kịp đa số: Định kiến trong quan hệ tộc người ở Việt Nam: Phần 1

  Ebook Thiểu số cần tiến kịp đa số: Định kiến trong quan hệ tộc người ở Việt Nam: Phần 1

  Với mong muốn hiểu được vấn đề định kiến tộc người từ phương diện lý thuyết đến thực tiễn, nhằm góp phần khám phá một khía cạnh trong mối quan hệ tộc người, cuốn sách "Thiểu số cần tiến kịp đa số: Định kiến trong quan hệ tộc người ở Việt Nam" này trình bày kết quả nghiên cứu của nhóm tác giả về vấn đề nói trên. Sách được...

   61 p quangbinhuni 24/04/2017 185 2

 • Giáo trình Chất gây nghiện và xã hội - TS. Bùi Thị Xuân Mai

  Giáo trình Chất gây nghiện và xã hội - TS. Bùi Thị Xuân Mai

  Với kết cấu nội dung gồm 5 chương, giáo trình "Chất gây nghiện và xã hội" giới thiệu đến các bạn những nội dung tổng quan về chất gây nghiện, các lý thuyết về nghiện ma túy, nghiện ma túy, mối quan hệ giữa nghiện ma túy và HIV,...

   140 p quangbinhuni 24/04/2017 482 2

 • Vai trò của nguồn nhân lực trong quá trình công nghiệp hoá và hiện đại hoá ở Việt Nam hiện nay

  Vai trò của nguồn nhân lực trong quá trình công nghiệp hoá và hiện đại hoá ở Việt Nam hiện nay

  Bài viết nêu lên vai trò của nguồn nhân lực trong quá trình công nghiệp hoá và hiện đại hoá ở Việt Nam hiện nay. Để hiểu rõ hơn, mời các bạn tham khảo chi tiết nội dung bài viết.

   10 p quangbinhuni 31/08/2018 186 2

 • Tài liệu thực hành Quản lý trường hợp với người sử dụng ma túy

  Tài liệu thực hành Quản lý trường hợp với người sử dụng ma túy

  Tài liệu Thực hành Quản lý trường hợp cho người sử dụng ma túy là một trong những tài liệu được biên soạn, đặc biệt dành cho những sinh viên tại các trường đại học, sau khi hoàn tất môn chuyên ngành Quản lý trường hợp dành cho người sử dụng ma túy, để áp dụng lý thuyết vào thực tế. Tài liệu cung cấp cho sinh viên, kiểm huấn viên những...

   116 p quangbinhuni 24/04/2017 356 2

 • Mô hình liên thế hệ tự giúp nhau của người cao tuổi và vai trò của công tác xã hội

  Mô hình liên thế hệ tự giúp nhau của người cao tuổi và vai trò của công tác xã hội

  Nghiên cứu này được thực hiện trên 200 người cao tuổi (độ tuổi từ 60 - 80 tuổi), hiện đang sinh hoạt trong mô hình liên thế hệ tự giúp nhau tại địa bàn huyện Hoằng Hóa (Thanh Hóa); nghiên cứu sử dụng phương pháp điều tra bảng hỏi kết hợp phỏng vấn sâu để thu thập thông tin. Mục đích nhằm làm rõ thực trạng hoạt động của mô hình qua 4...

   15 p quangbinhuni 21/09/2019 177 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số