• Giáo trình Công tác xã hội nhập môn - ThS. Lê Chí An

  Giáo trình Công tác xã hội nhập môn - ThS. Lê Chí An

  Mời các bạn tham khảo tài liệu Công tác xã hội nhập môn để bổ sung thêm kiến thức về phát triển cộng đồng; tiến trình tổ chức cộng đồng; vai trò và kỹ năng cần thiết của một tác viên cộng đồng; sự tham gia; phương pháp khảo sát nhanh có sự tham gia (PRA); dự án phát triển cộng đồng; kiếm soát, giám sát, lượng giá; thuận lợi khó khăn...

   210 p quangbinhuni 25/04/2017 506 1

 • Giáo trình Chất gây nghiện và xã hội - TS. Bùi Thị Xuân Mai

  Giáo trình Chất gây nghiện và xã hội - TS. Bùi Thị Xuân Mai

  Với kết cấu nội dung gồm 5 chương, giáo trình "Chất gây nghiện và xã hội" giới thiệu đến các bạn những nội dung tổng quan về chất gây nghiện, các lý thuyết về nghiện ma túy, nghiện ma túy, mối quan hệ giữa nghiện ma túy và HIV,...

   140 p quangbinhuni 24/04/2017 482 2

 • Bài giảng Hỗ trợ nhân viên Công tác xã hội (Quản lý stress)

  Bài giảng Hỗ trợ nhân viên Công tác xã hội (Quản lý stress)

  Mục tiêu của bài giảng này là giúp cho các bạn hiểu các khái niệm về sự căng thẳng, yếu tố căng thẳng (stress), hiểu các mức độ/ hình thức căng thẳng, hiểu được các yếu tố gây căng thẳng, nhận ra các phản ứng, các dấu hiệu gây căng thẳng, có chiến lược đề phòng và giải quyết căng thẳng, biết lập kế hoạch quản lý cẳng thẳng.

   41 p quangbinhuni 25/04/2017 412 1

 • Bài giảng Quản lý ca

  Bài giảng Quản lý ca

  Nhằm cung cấp tài liệu để các bạn có thể bổ sung thêm kiến thức, kỹ năng cơ bản, kỹ năng làm việc với nhóm đa ngành và những nguyên lý chung trong quản lý ca. Việc trình bày và thảo luận các nội dung của chủ đề được đặt trong bối cảnh văn hóa - xã hội của Việt Nam.Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng Quản lý ca dưới đây.

   40 p quangbinhuni 25/04/2017 389 1

 • Bài giảng Xây dựng mạng lưới và vận động nguồn lực

  Bài giảng Xây dựng mạng lưới và vận động nguồn lực

  Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng Xây dựng mạng lưới và vận động nguồn lực dưới đây để có thêm những kiến thức và kỹ năng bổ ích về xây dựng mạng lưới, liên kết các cá nhân, nhóm, tổ chức bên trong và ngoài cộng đồng để tăng khả năng và nguồn lực giải quyết các vấn đề của cộng đồng; đồng thời cũng cung cấp các kiến thức...

   26 p quangbinhuni 25/04/2017 384 2

 • Tài liệu thực hành Quản lý trường hợp với người sử dụng ma túy

  Tài liệu thực hành Quản lý trường hợp với người sử dụng ma túy

  Tài liệu Thực hành Quản lý trường hợp cho người sử dụng ma túy là một trong những tài liệu được biên soạn, đặc biệt dành cho những sinh viên tại các trường đại học, sau khi hoàn tất môn chuyên ngành Quản lý trường hợp dành cho người sử dụng ma túy, để áp dụng lý thuyết vào thực tế. Tài liệu cung cấp cho sinh viên, kiểm huấn viên những...

   116 p quangbinhuni 24/04/2017 356 2

 • Bài giảng Cơ sở khái niệm và các yếu tố cơ bản của quá trình nghiên cứu KHXH - Lê Thanh Sang

  Bài giảng Cơ sở khái niệm và các yếu tố cơ bản của quá trình nghiên cứu KHXH - Lê Thanh Sang

  Bài giảng "Cơ sở khái niệm và các yếu tố cơ bản của quá trình nghiên cứu KHXH" cung cấp cho người học các kiến thức: Thế nào là một đề tài nghiên cứu, xác định và giới hạn vấn đề nghiên cứu, giải thích các khái niệm, thao tác hóa khái niệm. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   14 p quangbinhuni 31/08/2017 262 1

 • Ebook Quyền kinh tế, xã hội, văn hóa trong pháp luật và thực tiễn ở Việt Nam: Phần 1 – NXB Lao Động Xã Hội

  Ebook Quyền kinh tế, xã hội, văn hóa trong pháp luật và thực tiễn ở Việt Nam: Phần 1 – NXB Lao Động Xã Hội

  Cuốn sách “Quyền kinh tế, xã hội, văn hóa trong pháp luật và thực tiễn ở Việt Nam” là một tập hợp toàn bộ kết quả nghiên cứu chủ yếu của đề tài “Bảo đảm các quyền về kinh tế, xã hội, văn hóa trong pháp luật và thực tiễn ở Việt Nam”. Cuốn sách tham khảo này gồm ba phần chính: Phần I giới thiệu quyền kinh tế, xã hội, văn hóa trong...

   156 p quangbinhuni 24/04/2017 254 2

 • Ebook Khoa học và nhân văn: Phần 2 - NXB Khoa học Kỹ thuật Hà Nội

  Ebook Khoa học và nhân văn: Phần 2 - NXB Khoa học Kỹ thuật Hà Nội

  Ebook Khoa học và nhân văn: Phần 2 giới thiệu tới các bạn những bài viết về dấu ấn của ngôn ngữ các dân tộc thiểu số trong tiếng Việt hiện đại; những nhà tiên phong người Bồ Đào Nha trong lĩnh vực ngôn ngữ học Việt Nam cho đến năm 1950; âm dương và phương Tây; các khoa học và các giá trị tinh thần.

   61 p quangbinhuni 30/09/2017 246 1

 • Bài giảng Quản trị công tác xã hội: Bài 2 - GV. Kim Hoa

  Bài giảng Quản trị công tác xã hội: Bài 2 - GV. Kim Hoa

  Bài giảng Quản trị công tác xã hội: Bài 2 - Thiết lập chính sách trong một cơ sở xã hội nhằm giúp sinh viên hiểu được các văn kiện quốc tế có liên quan/những công ước của Liên Hiệp Quốc mà Việt Nam là một nuớc thành viên như là một trong những cơ sở để xây dựng chính sách quốc gia và địa phương, những kế hoạch và chương trình về an sinh...

   18 p quangbinhuni 30/09/2017 241 1

 • Ebook Công tác xã hội lý thuyết và thực hành : Phần 1

  Ebook Công tác xã hội lý thuyết và thực hành : Phần 1

  Lý thuyết và thực hành trong công tác xã hội: Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Sự hình thành của nghề công tác xã hội tại Mỹ, luận bàn về việc xây dựng ngành công tác xã hội Việt Nam, những giá trị của công tác xã hội, nhân viên công tác xã hội, thực hành công tác xã hội,... Để nắm nội dung mời các bạn cùng tham khảo tài liệu được...

   144 p quangbinhuni 26/11/2019 233 2

 • Tập bài giảng Nhân học ứng dụng: Phần 1 - PGS.TS Nguyễn Văn Tiệp

  Tập bài giảng Nhân học ứng dụng: Phần 1 - PGS.TS Nguyễn Văn Tiệp

  Tập bài giảng Nhân học ứng dụng không đi sâu vào các lĩnh vực ứng dụng của nhân học mà chủ yếu trang bị cho người học các lý thuyết và phương pháp tiếp cận trong nhân học ứng dụng như là môn học cơ sở của phân ngành Nhân học phát triển. Mời các bạn cùng tìm hiểu phần 1 của tập bài giảng để nắm bắt nội dung thông tin vấn đề.

   154 p quangbinhuni 30/09/2017 233 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số