• Bài giảng Hỗ trợ nhân viên Công tác xã hội (Quản lý stress)

  Bài giảng Hỗ trợ nhân viên Công tác xã hội (Quản lý stress)

  Mục tiêu của bài giảng này là giúp cho các bạn hiểu các khái niệm về sự căng thẳng, yếu tố căng thẳng (stress), hiểu các mức độ/ hình thức căng thẳng, hiểu được các yếu tố gây căng thẳng, nhận ra các phản ứng, các dấu hiệu gây căng thẳng, có chiến lược đề phòng và giải quyết căng thẳng, biết lập kế hoạch quản lý cẳng thẳng.

   41 p quangbinhuni 25/04/2017 424 1

 • Bài giảng Quản lý ca

  Bài giảng Quản lý ca

  Nhằm cung cấp tài liệu để các bạn có thể bổ sung thêm kiến thức, kỹ năng cơ bản, kỹ năng làm việc với nhóm đa ngành và những nguyên lý chung trong quản lý ca. Việc trình bày và thảo luận các nội dung của chủ đề được đặt trong bối cảnh văn hóa - xã hội của Việt Nam.Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng Quản lý ca dưới đây.

   40 p quangbinhuni 25/04/2017 402 1

 • Bài giảng Xây dựng mạng lưới và vận động nguồn lực

  Bài giảng Xây dựng mạng lưới và vận động nguồn lực

  Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng Xây dựng mạng lưới và vận động nguồn lực dưới đây để có thêm những kiến thức và kỹ năng bổ ích về xây dựng mạng lưới, liên kết các cá nhân, nhóm, tổ chức bên trong và ngoài cộng đồng để tăng khả năng và nguồn lực giải quyết các vấn đề của cộng đồng; đồng thời cũng cung cấp các kiến thức...

   26 p quangbinhuni 25/04/2017 395 2

 • Bài giảng Cơ sở khái niệm và các yếu tố cơ bản của quá trình nghiên cứu KHXH - Lê Thanh Sang

  Bài giảng Cơ sở khái niệm và các yếu tố cơ bản của quá trình nghiên cứu KHXH - Lê Thanh Sang

  Bài giảng "Cơ sở khái niệm và các yếu tố cơ bản của quá trình nghiên cứu KHXH" cung cấp cho người học các kiến thức: Thế nào là một đề tài nghiên cứu, xác định và giới hạn vấn đề nghiên cứu, giải thích các khái niệm, thao tác hóa khái niệm. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   14 p quangbinhuni 31/08/2017 266 1

 • Bài giảng Quản trị công tác xã hội: Bài 2 - GV. Kim Hoa

  Bài giảng Quản trị công tác xã hội: Bài 2 - GV. Kim Hoa

  Bài giảng Quản trị công tác xã hội: Bài 2 - Thiết lập chính sách trong một cơ sở xã hội nhằm giúp sinh viên hiểu được các văn kiện quốc tế có liên quan/những công ước của Liên Hiệp Quốc mà Việt Nam là một nuớc thành viên như là một trong những cơ sở để xây dựng chính sách quốc gia và địa phương, những kế hoạch và chương trình về an sinh...

   18 p quangbinhuni 30/09/2017 243 1

 • Tập bài giảng Nhân học ứng dụng: Phần 1 - PGS.TS Nguyễn Văn Tiệp

  Tập bài giảng Nhân học ứng dụng: Phần 1 - PGS.TS Nguyễn Văn Tiệp

  Tập bài giảng Nhân học ứng dụng không đi sâu vào các lĩnh vực ứng dụng của nhân học mà chủ yếu trang bị cho người học các lý thuyết và phương pháp tiếp cận trong nhân học ứng dụng như là môn học cơ sở của phân ngành Nhân học phát triển. Mời các bạn cùng tìm hiểu phần 1 của tập bài giảng để nắm bắt nội dung thông tin vấn đề.

   154 p quangbinhuni 30/09/2017 235 1

 • Bài giảng Quản trị công tác xã hội: Bài 5 - GV. Kim Hoa

  Bài giảng Quản trị công tác xã hội: Bài 5 - GV. Kim Hoa

  Bài giảng Quản trị công tác xã hội: Bài 5 - Công tác tổ chức, ủy quyền, kiểm soát và phối hợp nhằm mục tiêu giúp học viên sau khi học xong bài học này có thể liệt kê được các nguyên tắc và các bước trong công tác tổ chức; nhận diện được các kiểu cơ cấu tổ chức và các mô hình tổ chức; hiểu được ủy quyền/giao việc là một phương...

   41 p quangbinhuni 30/09/2017 231 1

 • Tập bài giảng Nhân học ứng dụng: Phần 2 - PGS.TS Nguyễn Văn Tiệp

  Tập bài giảng Nhân học ứng dụng: Phần 2 - PGS.TS Nguyễn Văn Tiệp

  Nối tiếp phần 1 cuốn "Tập bài giảng Nhân học ứng dụng" của PGS.TS Nguyễn Văn Tiệp mời các bạn cùng tìm hiểu phần 2 để biết được về nghiên cứu chính sách trong nhân học. Cùng tìm hiểu để nắm bắt nội dung thông tin tài liệu.

   87 p quangbinhuni 30/09/2017 230 1

 • Bài giảng Quản trị công tác xã hội: Bài 1 - GV. Kim Hoa

  Bài giảng Quản trị công tác xã hội: Bài 1 - GV. Kim Hoa

  Bài giảng Quản trị công tác xã hội: Bài 1 - Giới thiệu tổng quát lý thuyết nhằm mục tiêu giúp sinh viên sau khi kết học xong bài 1 có thể nắm vững yêu cầu môn học, nội dung, phương pháp và các hoạt động; thảo luận được các lý thuyết tổng quát của quản trị công tác xã hội và bản chất của các cơ sở an sinh xã hội.

   48 p quangbinhuni 30/09/2017 225 1

 • Bài giảng Quản trị công tác xã hội: Bài 10 - GV. Kim Hoa

  Bài giảng Quản trị công tác xã hội: Bài 10 - GV. Kim Hoa

  Bài giảng Quản trị công tác xã hội: Bài 10 - Nhà lãnh đạo và Nhà quản lý (tt) nhằm mục tiêu giúp học viên sau khi học xong bài học có khả năng thảo luận những hướng dẫn và chiến lược ra quyết định trong quản trị; liệt kê được những bước trong công tác điều hành; chứng tỏ được tầm quan trọng của quản lý thời gian; và thảo luận tính...

   51 p quangbinhuni 30/09/2017 224 1

 • Bài giảng Quản trị công tác xã hội: Bài 4 - GV. Kim Hoa

  Bài giảng Quản trị công tác xã hội: Bài 4 - GV. Kim Hoa

  Bài giảng Quản trị công tác xã hội: Bài 4 - Lập ngân sách (tt) và rà soát các chính sách, kế hoạch và chương trình của cơ sở nhằm mục tiêu giúp sinh viên sau khi học xong bài này có thể thảo luận các loại ngân sách; rà soát/xem xét các chính sách, kế hoạch và chương trình của cơ sở học viên đang làm việc.

   12 p quangbinhuni 30/09/2017 223 1

 • Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học cho sinh viên - Nguyễn Ngọc Danh

  Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học cho sinh viên - Nguyễn Ngọc Danh

  Mời các bạn cùng tìm hiểu khái niệm nghiên cứu khoa học; những loại hình nghiên cứu khoa học; phương pháp tư duy; những chủ đề nghiên cứu gợi ý;... được trình bày cụ thể trong "Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học cho sinh viên" của Nguyễn Ngọc Danh.

   29 p quangbinhuni 31/08/2017 223 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số