Bài giảng Chính sách kinh tế - xã hội - Chương 4: Tổ chức thực thi chính sách kinh tế - xã hội

Bài giảng Chính sách kinh tế - xã hội - Chương 4: Tổ chức thực thi chính sách kinh tế - xã hội. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: khái niệm, ý nghĩa và các điều kiện thực thi chính sách kinh tế - xã hội; các yếu tố ảnh hưởng đến thực thi chính sách kinh tế - xã hội; quá trình tổ chức và chỉ đạo thực thi chính sách kinh tế - xã hội;... Mời các bạn cùng tham khảo!