Bài giảng Chính sách kinh tế - xã hội - Chương 5: Phân tích và đánh giá chính sách kinh tế - xã hội

Bài giảng Chính sách kinh tế - xã hội - Chương 5: Phân tích và đánh giá chính sách kinh tế - xã hội. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: khái niệm, nhiệm vụ và vai trò của phân tích chính sách kinh tế - xã hội; quá trình phân tích chính sách kinh tế - xã hội; đánh giá chính sách kinh tế - xã hội;... Mời các bạn cùng tham khảo!