Bài giảng Chính sách kinh tế - xã hội - Chương 6: Một số chính sách kinh tế chủ yếu

Bài giảng Chính sách kinh tế - xã hội - Chương 6: Một số chính sách kinh tế chủ yếu. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: chính sách tăng trưởng kinh tế và chuyển dịch cơ cấu kinh tế; chính sách phát triển các ngành kinh tế trọng điểm; chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp;... Mời các bạn cùng tham khảo!