Bài giảng Chính sách kinh tế - xã hội - Chương 7: Một số chính sách xã hội chủ yếu

Bài giảng Chính sách kinh tế - xã hội - Chương 7: Một số chính sách xã hội chủ yếu. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: chính sách xóa đói giảm nghèo; chính sách việc làm; chính sách y tế; chính sách giáo dục;... Mời các bạn cùng tham khảo!