Bài giảng Ngôn ngữ học đối chiếu (Contrastive linguistics) - Chương 3: Cơ sở của việc đối chiếu ngôn ngữ

Bài giảng Ngôn ngữ học đối chiếu (Contrastive linguistics) - Chương 3: Cơ sở của việc đối chiếu ngôn ngữ. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: so sánh và các loại so sánh; cơ sở đối chiếu (Tertium Comparationis); các kiểu tertium comparationis trong ngôn ngữ học đối chiếu;... Mời các bạn cùng tham khảo!