Bài giảng Pháp luật lao động và an sinh xã hội - Chương 4: Giải quyết tranh chấp lao động và đình công

Bài giảng Pháp luật lao động và an sinh xã hội - Chương 4: Giải quyết tranh chấp lao động và đình công. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: tranh chấp lao động và giải quyết tranh chấp lao động; đình công và giải quyết đình công;... Mời các bạn cùng tham khảo!