Bài giảng Pháp luật lao động và an sinh xã hội - Chương 5: Bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế

Bài giảng Pháp luật lao động và an sinh xã hội - Chương 5: Bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: khái quát chung về bảo hiểm xã hội; chế độ bảo hiểm xã hội; khái quát chung về bảo hiểm y tế; nội dung chế độ bảo hiểm y tế;... Mời các bạn cùng tham khảo!