Dấu ấn văn hóa truyền thống dân tộc trong quan niệm của người công giáo Việt Nam về các vị thánh trong đạo

Nghiên cứu này được thực hiện để xác nhận giả định rằng văn hóa truyền thống của người Việt đã ảnh hưởng và làm thay đổi quan niệm của người Việt Công giáo về các vị thánh trong đạo. Để nắm chi tiết hơn nội dung nghiên cứu, mời các bạn cùng tham khảo!