Di tích về cuộc khởi nghĩa Lam Sơn trên đất lang chánh và vấn đề phát huy giá trị trong hoạt động du lịch

Lang Chánh là một trong những địa bàn quan trọng của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn thời kỳ đầu hoạt động ở miền Tây Thanh Hóa. Ở đây, nghĩa quân đã trải qua những tháng ngày đấu tranh gian khổ trước sự truy lùng, càn quét ráo riết của quân Minh. Dưới sự lãnh đạo tài tình của người chủ tướng Lê Lợi, sự đồng cam cộng khổ, quyết tâm của nghĩa quân và sự đùm bọc của cộng đồng cư dân, lại dựa vào địa thế hiểm yếu của núi Chí Linh, lực lượng khởi nghĩa đã được bảo toàn, tạo tiền đề cho bước phát triển về sau.