Ebook Cẩm nang dinh dưỡng và thức ăn cho cá: Phần 2

Tài liệu giúp những người quan tâm có thể tự giải quyết thức ăn khi nuôi thủy sản một cách hợp lý, đủ dinh dưỡng và tiết kiệm, góp phần giảm thiểu chi phí, tăng khả năng cạnh tranh và tỷ suất lãi khi kinh doanh nuôi thủy sản. Mời các bạn tham khảo phần 2 tài liệu được chia sẻ dưới đây.