Ebook Quản lý giáo dục: Phần 2

Phần 2 cuốn sách "Quản lý giáo dục" trình bày các nội dung: Quản lý tài chính trong giáo dục, quản lý chất lượng giáo dục, xây dựng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lí giáo dục, quản lý thiết bị dạy học trong nhà trường, thông tin quản lý giáo dục trong nhà trường. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.