Ebook Tài liệu tập huấn tổ chức thực hiện dạy học theo sách giáo khoa mới môn Âm nhạc 1 – Bộ sách cùng học để phát triển năng lực: Phần 2

Tiếp nối phần 1, phần 2 của ebook "Tài liệu tập huấn tổ chức thực hiện dạy học theo sách giáo khoa mới môn Âm nhạc 1 – Bộ sách cùng học để phát triển năng lực" với các bài học theo chủ đề những con vật quanh em, hướng dẫn sử dụng sách giáo viên môn Âm nhạc; hướng dẫn sử dụng sách bổ trợ, sách tham khảo.