Ebook Tìm hiểu tổ tiên ta đánh giặc: Phần 1

Cuốn sách Tìm hiểu tổ tiên ta đánh giặc phục vụ việc nghiên cứu, học tập và phát huy truyền thống dân tộc. Phần 1 của cuốn sách nói về một số cuộc chiến tranh chống ngoại xâm trong lịch sử. Kính mời quý đọc giả xem nội dung chi tiết.