Ebook Trắc nghiệm ước mơ - 10 câu hỏi giúp bạn hiểu rõ và biến ước mơ của bạn thành hiện thực: Phần 1

Phần 1 gồm các nội dung: câu hỏi về quyền sở hữu, câu hỏi về tính rõ ràng, câu hỏi về tính thực tế, câu hỏi về niềm đam mê,... Mời các bạn cùng tham khảo ebook để nắm chi tiết các nội dung hữu ích.