Ebook Văn 4: Bố cục tạo ra một chủ đề

Ebook Văn 4 – Bố cục tạo ra một chủ đề với các bài học ôn tập tưởng tượng, liên tưởng; sắp xếp, bố cục; luật bố cục; bố cục thể loại trữ tình; bố cục thể loại tự sự; bố cục thể loại kịch.