English Learning Series: English for Tourism and Hospitality (Phần 1)

Tài liệu sau đây nhằm giúp các bạn giao tiếp dễ dàng với khách nói tiếng Anh trong ngành du lịch và phục vụ. Mỗi cuộc đối thoại đề cập đến một đề tài quan trọng trong ngành phục vụ. Phần lớn cuộc đối thoại sẽ được nhắc lại, giải thích và thực hành ngay trong bài này cũng như những bài sau. Cứ cuối mỗi hai bài, sẽ lập lại toàn bộ cuộc đối thoại. Tài liệu gồm 26 bài học. Mời các bạn tham khảo phần 1 sau đây với 12 bài học đầu tiên.