Về di sản công giáo Việt Nam

Nội dung bài viết tập trung đề cập đến những quan điểm, cách phân loại về di sản Công giáo Việt Nam, một số suy nghĩ về việc nghiên cứu và giải quyết những vấn đề liên quan đến di sản Công giáo ở Việt Nam, cũng như cách thức lưu giữ và khai thác di sản Công giáo cho mục tiêu phát triển.