• Ebook Tiếng Anh thế hệ mới trong ngoại giao - tiếp khách: Lĩnh vực nhà hàng - khách sạn - Phần 2

  Ebook Tiếng Anh thế hệ mới trong ngoại giao - tiếp khách: Lĩnh vực nhà hàng - khách sạn - Phần 2

  Ebook Tiếng Anh thế hệ mới trong ngoại giao - tiếp khách: Lĩnh vực nhà hàng - khách sạn - Phần 2 gồm có 4 bài với 30 tình huống giao tiếp trong nhà hàng, các dịch vụ tiền sảnh, giải quyết các vấn đề phát sinh, trả phòng khách sạn. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.

   56 p quangbinhuni 21/03/2022 34 0

 • Ebook Tiếng Anh thế hệ mới trong ngoại giao - tiếp khách: Lĩnh vực nhà hàng - khách sạn - Phần 1

  Ebook Tiếng Anh thế hệ mới trong ngoại giao - tiếp khách: Lĩnh vực nhà hàng - khách sạn - Phần 1

  Nếu bạn đang làm việc trong ngành nhà hàng khách sạn, thì tiếng Anh chuyên ngành nhà hàng khách sạn trở thành yếu tố sống còn để bạn phát triển trong ngành. Cuốn sách “Tiếng Anh thế hệ mới trong ngoại giao - tiếp khách: Lĩnh vực nhà hàng - khách sạn” là một tài liệu tham khảo về khách sạn bằng tiếng Anh rất hiệu quả để bạn học tập và rèn...

   58 p quangbinhuni 21/03/2022 49 0

 • Ebook Phát triển kỹ năng viết đúng ngữ pháp tiếng Anh: Phần 2

  Ebook Phát triển kỹ năng viết đúng ngữ pháp tiếng Anh: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Phát triển kỹ năng viết đúng ngữ pháp tiếng Anh" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Cụm từ và mệnh đề; Viết câu đúng và hoàn chỉnh; Câu đẳng lập và câu chính phụ; Dấu câu; Viết hoa và viết tắt; Văn phong viết tiếng Anh; Cách chọn từ và viết ngắn gọn súc tích; Từ ngữ và thành ngữ cần tránh....

   157 p quangbinhuni 21/03/2022 28 0

 • Ebook Phát triển kỹ năng viết đúng ngữ pháp tiếng Anh: Phần 1

  Ebook Phát triển kỹ năng viết đúng ngữ pháp tiếng Anh: Phần 1

  Tài liệu "Phát triển kỹ năng viết đúng ngữ pháp tiếng Anh" được biên soạn nhằm giúp bạn đọc có một tài liệu để rèn luyện kỹ năng viết, viết như thế nào là đúng ngữ pháp. Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Từ loại; Dùng đại từ đúng ngữ pháp; Dùng động từ đúng ngữ pháp; Dùng tính từ và trạng từ đúng ngữ pháp; Sự hòa hợp giữa...

   124 p quangbinhuni 21/03/2022 30 0

 • Ebook Teach yourself electricity and electronics (4th edition): Part 2

  Ebook Teach yourself electricity and electronics (4th edition): Part 2

  Part 2 book 'Teach yourself electricity and electronics' has contents: Introduction to semiconductors, power supplies, the bipolar transistor, amplifiers and oscillators, wireless transmitters and receivers, integrated circuits, electron tubes, a computer and internet primer, personal and hobby wireless,...and other contents.

   389 p quangbinhuni 27/05/2021 62 0

 • Ebook Teach yourself electricity and electronics (4th edition): Part 1

  Ebook Teach yourself electricity and electronics (4th edition): Part 1

  Part 1 book 'Teach yourself electricity and electronics' has contents: Basic physical concepts, electrical units, measuring devices, cells and batteries, magnetism, alternating current basics, inductive reactance, capacitive reactance, impedance and admittance, transformers and impedance matching,...and other contents.

   332 p quangbinhuni 27/05/2021 61 0

 • Ebook Power system analysis & design (Sixth edition): Part 2

  Ebook Power system analysis & design (Sixth edition): Part 2

  Continued part 1, part 2 of Analysis & design power system (Sixth edition) has contents: Symmetrical components, unsymmetrical faults, system protection, transient stability, power system controls, power distribution, transmission lines - transient operation. Invite you to refer this document.

   468 p quangbinhuni 26/04/2021 76 0

 • Ebook Power system analysis & design (Sixth edition): Part 1

  Ebook Power system analysis & design (Sixth edition): Part 1

  Part 1 of the document Analysis & design power system (Sixth edition) has contents: Introduction, power transformers, transmission line parameters, transmission lines - Steady state operation, power flows, symmetrical faults,... and other contents. Invite you to refer.

   494 p quangbinhuni 26/04/2021 74 0

 • Ebook Handbook of essentional oils: Part 1

  Ebook Handbook of essentional oils: Part 1

  Part 1 book "Handbook of essentional oils" has contents: History and sources of essential oil research, sources of essential oils, production of essential oils, production of essential oils, analysis of essential oils, safety evaluation of essential oils - A constituent based approach, metabolism of terpenoids in animal models and humans, biological activities of essential oils,...and other contents.

   561 p quangbinhuni 28/12/2020 114 0

 • Ebook Handbook of essentional oils: Part 2

  Ebook Handbook of essentional oils: Part 2

  Part 2 book "Handbook of essentional oils" has contents: Aromatherapy with essential oils, industrial uses of essential oils, encapsulation and other programmed release techniques for essential oils and volatile terpenes, essential oils used in veterinary medicine, trade of essential oils, storage and transport of essential oils,...and other contents.

   433 p quangbinhuni 28/12/2020 96 0

 • Ebook Organic chemistry - Second Edition

  Ebook Organic chemistry - Second Edition

  Ebook Organic chemistry - Second Edition present the content organic structures, determining organic structures, nucleophilic addition to the carbonyl group, delocalization and conjugation, nucleophilic substitution at saturated carbon, review of spectroscopic methods, electrophilic addition to alkenes, electrophilic aromatic substitution, conjugate addition and nucleophilic aromatic substitution, chemoselectivity and protecting groups,...

   1265 p quangbinhuni 28/11/2020 110 1

 • Ebook Batch distillation design and operation

  Ebook Batch distillation design and operation

  Ebook "Batch distillation design and operation" present the content column configurations; operation; modelling and simulation; dynamic optimisation; multi period operation optimisation; design and operation optimisation; off-cut recycle; batch reactive distillation (bread; batch extractive distillation (bed); unconventional batch distillation; application of neural networks in batch distillation...

   417 p quangbinhuni 28/11/2020 110 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số