• Giáo trình Toán cao cấp 2: Phần 1 - PGS. TS Phạm Ngọc Anh, PGS. TS Lê Bá Long

  Giáo trình Toán cao cấp 2: Phần 1 - PGS. TS Phạm Ngọc Anh, PGS. TS Lê Bá Long

  Giáo trình được thiết kế theo 5 chương, nội dung phần 1 gồm có: Lôgic mệnh đề, tập hợp, ánh xạ; Không gian véc tơ n chiều; Ma trận và định thức. Mời các bạn cùng tham khảo!

   130 p quangbinhuni 26/06/2022 0 0

 • Giáo trình Toán cao cấp 2: Phần 2 - PGS. TS Phạm Ngọc Anh, PGS. TS Lê Bá Long

  Giáo trình Toán cao cấp 2: Phần 2 - PGS. TS Phạm Ngọc Anh, PGS. TS Lê Bá Long

  Tiếp nội dung phần 1, Giáo trình Toán cao cấp 2: Phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: Hệ phương trình tuyến tính; Phép biến đổi tuyến tính và dạng toàn phương trên không gian R. Mời các bạn cùng tham khảo!

   107 p quangbinhuni 26/06/2022 0 0

 • Bài giảng Toán cao cấp A2 - TS. Lê Bá Long & ThS. Đỗ Phi Nga

  Bài giảng Toán cao cấp A2 - TS. Lê Bá Long & ThS. Đỗ Phi Nga

  Bài giảng Toán cao cấp A2 gồm 7 chương, cung cấp cho người học những kiến thức như:Lô gích toán học, lý thuyết tập hợp, ánh xạ và các cấu trúc đại số; Không gian véc tơ; Ma trận; Định thức; Hệ phương trình tuyến tính; Ánh xạ tuyến tính; Không gian véc tơ Euclide và dạng toàn phương. Mời các bạn cùng tham khảo!

   153 p quangbinhuni 26/06/2022 0 0

 • Bài giảng Toán cao cấp A1: Phần 1 - ThS. Bành Thị Hồng

  Bài giảng Toán cao cấp A1: Phần 1 - ThS. Bành Thị Hồng

  Bài giảng Toán cao cấp A1: Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Ma trận – Định thức; Hệ phương trình tuyến tính. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo!

   53 p quangbinhuni 26/06/2022 0 0

 • Bài giảng Toán cao cấp A1: Phần 2 - ThS. Bành Thị Hồng

  Bài giảng Toán cao cấp A1: Phần 2 - ThS. Bành Thị Hồng

  Tiếp phần 1, nội dung Bài giảng Toán cao cấp A1: Phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: Không gian Vectơ; Chéo hóa ma trận – Dạng toàn phương. Mời các bạn cùng tham khảo!

   57 p quangbinhuni 26/06/2022 0 0

 • Bài giảng Hóa lý 1 - Chương 6: Cân bằng giữa dung dịch lỏng và pha rắn (Sự hòa tan và kết tinh)

  Bài giảng Hóa lý 1 - Chương 6: Cân bằng giữa dung dịch lỏng và pha rắn (Sự hòa tan và kết tinh)

  Bài giảng Hóa lý 1 - Chương 6: Cân bằng giữa dung dịch lỏng và pha rắn (Sự hòa tan và kết tinh) cung cấp cho học viên những kiến thức về tính chất và nồng độ của dung dịch, tính chất các dung dịch loãng chất tan không bay hơi, sự kết tinh của dung dịch hai cấu tử, hệ hai cấu tử tạo thành dung dịch rắn tan lẫn vô hạn,... Mời các bạn cùng tham...

   29 p quangbinhuni 23/05/2022 10 0

 • Bài giảng Hóa lý 1 - Chương 5: Dung dịch - Cân bằng lỏng hơi

  Bài giảng Hóa lý 1 - Chương 5: Dung dịch - Cân bằng lỏng hơi

  Bài giảng Hóa lý 1 - Chương 5: Dung dịch - Cân bằng lỏng hơi cung cấp cho học viên những kiến thức đại cương về dung dịch, sự hòa tan của chất khí trong chất lỏng, sự hòa tan của chất lỏng trong chất lỏng, cân bằng lỏng – hơi,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   44 p quangbinhuni 23/05/2022 9 0

 • Bài giảng Hóa lý 1 - Chương 4: Lý thuyết cân bằng pha - Cân bằng pha trong hệ 1 cấu tử

  Bài giảng Hóa lý 1 - Chương 4: Lý thuyết cân bằng pha - Cân bằng pha trong hệ 1 cấu tử

  Bài giảng Hóa lý 1 - Chương 4: Lý thuyết cân bằng pha - Cân bằng pha trong hệ 1 cấu tử cung cấp cho học viên những kiến thức về các khái niệm chung; cân bằng pha trong hệ 1 cấu tử; các giản đồ hệ 1 cấu tử: nước, lưu huỳnh;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   47 p quangbinhuni 23/05/2022 10 0

 • Bài giảng Hóa lý 1 - Chương 3: Cân bằng hóa học

  Bài giảng Hóa lý 1 - Chương 3: Cân bằng hóa học

  Bài giảng Hóa lý 1 - Chương 3: Cân bằng hóa học cung cấp cho học viên những kiến thức về định luật tác dụng khối lượng và hằng số cân bằng, cân bằng hóa học trong hệ dị thể, các yếu tố ảnh hưởng đến cân bằng hóa học, định lý nhiệt Nernst, các phương pháp xác định hằng số cân bằng, cân bằng hóa học trong hệ thực,... Mời các bạn...

   49 p quangbinhuni 23/05/2022 11 0

 • Bài giảng Hóa lý 1 - Chương 2: Chiều hướng và giới hạn của quá trình

  Bài giảng Hóa lý 1 - Chương 2: Chiều hướng và giới hạn của quá trình

  Bài giảng Hóa lý 1 - Chương 2: Chiều hướng và giới hạn của quá trình cung cấp cho học viên những kiến thức về quá trình thuận nghịch và không thuận nghịch, nguyên lý 2 của nhiệt động lực học, định đề Planck và entropy tuyệt đối, các hàm nhiệt động đặc trưng và phương trình cơ bản, ảnh hưởng của nhiệt độ đến thế nhiệt động, ảnh...

   66 p quangbinhuni 23/05/2022 9 0

 • Bài giảng Hóa lý 1 - Chương 1: Nguyên lý một của nhiệt động học và nhiệt hóa học

  Bài giảng Hóa lý 1 - Chương 1: Nguyên lý một của nhiệt động học và nhiệt hóa học

  Bài giảng Hóa lý 1 - Chương 1: Nguyên lý một của nhiệt động học và nhiệt hóa học cung cấp cho học viên những kiến thức về các khái niệm và định nghĩa, nguyên lý thứ nhất của nhiệt động lực học, định luật Hess, nhiệt dung, ảnh hưởng của nhiệt độ đến hiệu ứng nhiệt của phản ứng – Định luật Kirchhoff,... Mời các bạn cùng tham khảo chi...

   48 p quangbinhuni 23/05/2022 9 0

 • Bài giảng Giải tích 2 - TS. Bùi Xuân Diệu

  Bài giảng Giải tích 2 - TS. Bùi Xuân Diệu

  (NB) Bài giảng Giải tích 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: Các ứng dụng của phép tính vi phân, tích phân bội, tích phân phụ thuộc tham số, tích phân đường, tích phân mặt, lý thuyết trường;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   173 p quangbinhuni 21/03/2022 28 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số