• Ebook Công nghệ sinh học và ứng dụng vào phát triển nông nghiệp nông thôn: Phần 1

  Ebook Công nghệ sinh học và ứng dụng vào phát triển nông nghiệp nông thôn: Phần 1

  Cuốn sách "Công nghệ sinh học và ứng dụng vào phát triển nông nghiệp nông thôn" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Nội dung và phân loại công nghệ sinh học; Công nghệ sinh học với chiến lược bảo vệ tài nguyên sinh vật và xây dựng nền nông nghiệp sinh thái bền vững; Công nghệ sinh học trong sản xuất nông nghiệp;... Mời các bạn cùng tham khảo...

   135 p quangbinhuni 25/11/2022 3 0

 • Ebook Công nghệ sinh học và ứng dụng vào phát triển nông nghiệp nông thôn: Phần 2

  Ebook Công nghệ sinh học và ứng dụng vào phát triển nông nghiệp nông thôn: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của cuốn sách "Công nghệ sinh học và ứng dụng vào phát triển nông nghiệp nông thôn" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Công nghệ sinh học trong chế biến sản xuất các sản phẩm nông nghiệp; Thực trạng triển vọng công nghệ sinh học ở Việt Nam và một số giải pháp liên quan. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội...

   113 p quangbinhuni 25/11/2022 3 0

 • Giáo trình Quang học: Phần 1

  Giáo trình Quang học: Phần 1

  Mời các bạn cùng tham khảo phần 1 cuốn giáo trình "Giáo trình Quang học" được soạn để dùng cho sinh viên Khoa Vật lý, Trường Đại học Sư phạm, theo chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo, có được mở rộng để sinh viên có tài liệu tham khảo một cách thấu đáo. Nội dung phần 1 giáo trình gồm các phần sau: quang hình học, giao thoa ánh sáng,...

   122 p quangbinhuni 25/11/2022 2 0

 • Giáo trình Quang học: Phần 2

  Giáo trình Quang học: Phần 2

  Tiếp nối nội dung phần 1, phần 2 giáo trình "Giáo trình Quang học" tiếp tục cung cấp đến các bạn nội dung về: phân cực ánh sáng, quang điện từ, các hiệu ứng quang lượng tử, Laser và quang học phi tuyến. Qua tài liệu này các bạn sinh viên sẽ có điều kiện củng cố vững chắc thêm các kiến thức có được từ phần nghiên cứu lý thuyết. Hy vọng rằng...

   133 p quangbinhuni 25/11/2022 1 0

 • Hình học giải tích: Phần 2 - Mai Quang Vinh

  Hình học giải tích: Phần 2 - Mai Quang Vinh

  Tiếp nội dung phần 1, Cuốn sách Hình học giải tích do Mai Quang Vinh biên soạn phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: Đường bậc hai; Mặt bậc hai. Mời các bạn cùng tham khảo!

   100 p quangbinhuni 25/11/2022 2 0

 • Hình học giải tích: Phần 1 - Mai Quang Vinh

  Hình học giải tích: Phần 1 - Mai Quang Vinh

  Cuốn sách Hình học giải tích do Mai Quang Vinh biên soạn phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Vectơ và tọa độ; Đường thẳng-Mặt phẳng. Mời các bạn cùng tham khảo!

   83 p quangbinhuni 25/11/2022 2 0

 • Giáo trình Vật lý đại cương A1: Phần 1

  Giáo trình Vật lý đại cương A1: Phần 1

  Giáo trình Vật lý đại cương A1 phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Động học chất điểm; động lực học chất điểm; công và năng lượng; động lực học hệ chất điểm và vật rắn; cơ học tương đối tính. Mời các bạn cùng tham khảo!

   182 p quangbinhuni 25/11/2022 1 0

 • Giáo trình Vật lý đại cương A1: Phần 2

  Giáo trình Vật lý đại cương A1: Phần 2

  Tiếp nội dung phần 1, Giáo trình Vật lý đại cương A1 phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: Cơ học chất lưu; thuyết động học phân tử và chất khí lí tưởng; các nguyên lý của nhiệt động lực học; trường tĩnh điện;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   201 p quangbinhuni 25/11/2022 1 0

 • Bài giảng Giải tích III: Phần 1 - TS. Bùi Xuân Diệu

  Bài giảng Giải tích III: Phần 1 - TS. Bùi Xuân Diệu

  Phần 1 của bài giảng "Giải tích III (2019)" cung cấp cho học viên những nội dung về: đại cương chuỗi số; chuỗi số dương; chuỗi số với số hạng có dấu bất kì; chuỗi hàm số; chuỗi lũy thừa; chuỗi Fourier;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết!

   94 p quangbinhuni 25/11/2022 1 0

 • Bài giảng Giải tích III: Phần 2 - TS. Bùi Xuân Diệu

  Bài giảng Giải tích III: Phần 2 - TS. Bùi Xuân Diệu

  Phần 2 của bài giảng "Giải tích III (2019)" tiếp tục cung cấp cho học viên những nội dung về: phương trình vi phân; phương trình vi phân cấp một; phương trình vi phân cấp hai; đại cương về hệ phương trình vi phân cấp một; phương pháp toán tử Laplace; đạo hàm, tích phân và tích các phép biến đổi;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết!

   87 p quangbinhuni 25/11/2022 1 0

 • Bài giảng Toán đại cương: Chương 4.3 - TS. Trịnh Thị Hường

  Bài giảng Toán đại cương: Chương 4.3 - TS. Trịnh Thị Hường

  Bài giảng Toán đại cương: Chương 4.3 cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm về kiểm định giả thuyết thống kê; Kiểm định giả thuyết về các tham số. Mời các bạn cùng tham khảo!

   21 p quangbinhuni 25/11/2022 1 0

 • Bài giảng Toán đại cương: Chương 4.1 - TS. Trịnh Thị Hường

  Bài giảng Toán đại cương: Chương 4.1 - TS. Trịnh Thị Hường

  Bài giảng Toán đại cương: Chương 4.1 Lý thuyết mẫu cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm đám đông và mẫu; Các phương pháp mô tả mẫu; Các đặc trưng mẫu quan trọng; Quy luật PPXS của một số thống kê quan trọng. Mời các bạn cùng tham khảo!

   29 p quangbinhuni 25/11/2022 2 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số