• Tài liệu giảng dạy Xác suất Thống kê A: Phần 2 - Huỳnh Huy Việt

  Tài liệu giảng dạy Xác suất Thống kê A: Phần 2 - Huỳnh Huy Việt

  Tiếp nội dung phần 1, Tài liệu giảng dạy Xác suất Thống kê A: Phần 2 trình bày về thống kê: lý thuyết mẫu, các bài toán ước lượng; kiểm định giả thuyết thống kê và lý thuyết tương quan, hồi quy. Mời các bạn cùng tham khảo!

   64 p quangbinhuni 26/06/2022 22 0

 • Tài liệu giảng dạy Xác suất Thống kê A: Phần 1 - Huỳnh Huy Việt

  Tài liệu giảng dạy Xác suất Thống kê A: Phần 1 - Huỳnh Huy Việt

  Tài liệu giảng dạy Xác suất Thống kê A: Phần 1 trình bày về xác suất: các khái niệm về biến cố, xác suất, biến ngẫu nhiên, công thức tính xác suất và luật phân phối xác suất; các đặc trưng số của biến ngẫu nhiên và các định lý giới hạn quan trọng trong xác suất. Mời các bạn cùng tham khảo!

   58 p quangbinhuni 26/06/2022 19 0

 • Bài giảng Kế toán Ngân hàng thương mại: Bài 4 - ThS. Nguyễn Thị Ngọc Diệp

  Bài giảng Kế toán Ngân hàng thương mại: Bài 4 - ThS. Nguyễn Thị Ngọc Diệp

  Mời các bạn cùng tham khảo "Bài giảng Kế toán Ngân hàng thương mại - Bài 4: Kế toán nghiệp vụ cho vay của ngân hàng thương mại" để nắm những vấn đề chung về hoạt động cho vay của ngân hàng thương mại; chứng từ và tài khoản sử dụng; quy trình kế toán nghiệp vụ cho vay.

   36 p quangbinhuni 31/07/2021 49 0

 • Bài giảng Kế toán Ngân hàng thương mại: Bài 3 - ThS. Nguyễn Thị Ngọc Diệp

  Bài giảng Kế toán Ngân hàng thương mại: Bài 3 - ThS. Nguyễn Thị Ngọc Diệp

  "Bài giảng Kế toán Ngân hàng thương mại - Bài 3: Kế toán thanh toán qua ngân hàng thương mại" tìm hiểu những vấn đề chung về thanh toán qua ngân hàng; chứng từ và tài khoản sử dụng; quy trình kế toán các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt.

   32 p quangbinhuni 31/07/2021 49 0

 • Bài giảng Kế toán Ngân hàng thương mại: Bài 2 - ThS. Nguyễn Thị Ngọc Diệp (Phần 1)

  Bài giảng Kế toán Ngân hàng thương mại: Bài 2 - ThS. Nguyễn Thị Ngọc Diệp (Phần 1)

  "Bài giảng Kế toán Ngân hàng thương mại - Bài 2: Kế toán nhận tiền gửi và phát hành giấy tờ có giá (Phần 1)" được biên soạn thông tin đến người học kiến thức về cấu trúc nguồn vốn của ngân hàng thương mại; đặc điểm của tiền gửi tiết kiệm; nội dung, cấu trúc của các tài khoản sử dụng trong hạch toán tiền gửi tiết kiệm; quy trình kế...

   25 p quangbinhuni 31/07/2021 51 0

 • Bài giảng Kế toán Ngân hàng thương mại: Bài 1 - ThS. Nguyễn Thị Ngọc Diệp

  Bài giảng Kế toán Ngân hàng thương mại: Bài 1 - ThS. Nguyễn Thị Ngọc Diệp

  Bài giảng Kế toán Ngân hàng thương mại - Bài 1: tìm hiểu đối tượng, nhiệm vụ của kế toán ngân hàng thương mại; đặc điểm của kế toán ngân hàng thương mại; tài khoản kế toán trong các ngân hàng thương mại.

   39 p quangbinhuni 31/07/2021 43 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính 1: Bài 5 - ThS. Nguyễn Thanh Hiếu

  Bài giảng Kế toán tài chính 1: Bài 5 - ThS. Nguyễn Thanh Hiếu

  "Bài giảng Kế toán tài chính 1 - Bài 5: Kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả kinh doanh" gồm các nội dung kế toán thành phẩm; kế toán tiêu thụ thành phẩm; kế toán các khoản giảm doanh thu.

   46 p quangbinhuni 31/07/2021 47 1

 • Bài giảng Kế toán tài chính 1: Bài 4 - TS. Trần Thị Nam Thanh

  Bài giảng Kế toán tài chính 1: Bài 4 - TS. Trần Thị Nam Thanh

  "Bài giảng Kế toán tài chính 1 - Bài 4: Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm" tìm hiểu chi phí sản xuất kinh doanh và giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp; kế toán chi phí sản xuất theo phương pháp kê khai thường xuyên; kiểm kê và tính giá sản phẩm dở dang cuối kỳ; phương pháp tính giá thành sản phẩm.

   37 p quangbinhuni 31/07/2021 51 1

 • Bài giảng Kế toán tài chính 1: Bài 3 - ThS. Hàn Thị Lan Thư

  Bài giảng Kế toán tài chính 1: Bài 3 - ThS. Hàn Thị Lan Thư

  "Bài giảng Kế toán tài chính 1 - Bài 3: Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương" trình bày ý nghĩa và nhiệm vụ kế toán; các hình thức tiền lương; kế toán tiền lương,tiền thưởng và thanh toán với người lao động; kế toán các khoản trích theo lương.

   45 p quangbinhuni 31/07/2021 47 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính 1: Bài 2 - ThS. Nguyễn Đức Dũng

  Bài giảng Kế toán tài chính 1: Bài 2 - ThS. Nguyễn Đức Dũng

  Mời các bạn cùng tham khảo "Bài giảng Kế toán tài chính 1 - Bài 2: Kế toán nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ" để nắm chi tiết khái niệm và đặc điểm nguyên vật liệu; phân loại và tính giá nguyên vật liệu; kế toán nguyên vật liệu theo phương pháp kê khai thường xuyên; kế toán công cụ dụng cụ.

   39 p quangbinhuni 31/07/2021 51 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính 1: Bài 1 - ThS. Đoàn Thị Trúc Quỳnh

  Bài giảng Kế toán tài chính 1: Bài 1 - ThS. Đoàn Thị Trúc Quỳnh

  "Bài giảng Kế toán tài chính 1 - Bài 1: Kế toán tài sản cố định" thông tin đến người học các kiến thức bản chất tài sản cố định và nhiệm vụ kế toán; phân loại tài sản cố định; tính giá tài sản cố định; kế toán tình hình biến động tài sản cố định.

   30 p quangbinhuni 31/07/2021 48 0

 • Tạp chí Nghiên cứu Khoa học Kiểm toán: Số 145/2019

  Tạp chí Nghiên cứu Khoa học Kiểm toán: Số 145/2019

  Tạp chí Nghiên cứu Khoa học Kiểm toán: Số 145/2019 trình bày các nội dung chính sau: Hoàn thiện biên bản và việc lập biên bản kiểm toán ngân sách cấp huyện trong cuộc kiểm toán ngân sách địa phương, nâng cao chất lượng kiểm toán các cơ sở y tế công lập thông qua việc xây dựng và ban hành hướng dẫn kiểm toán chi tiết, nâng cao chất lượng kiểm toán...

   60 p quangbinhuni 28/04/2020 201 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số