• Bài giảng Kế toán quản trị: Chương 2

  Bài giảng Kế toán quản trị: Chương 2

  Bài giảng Kế toán quản trị: Chương 2 được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên nắm được Chi phí là gì? Bản chất, đặc điểm của chi phí?; Các cách phân loại chi phí nhằm đáp ứng các mục đích sử dụng thông tin khác nhau; Các phương pháp phân tích & tách chi phí hỗn hợp thành định phí & biến phí.

   36 p quangbinhuni 25/11/2022 2 0

 • Bài giảng Kế toán quản trị: Chương 1

  Bài giảng Kế toán quản trị: Chương 1

  Bài giảng Kế toán quản trị: Chương 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm kế toán quản trị; Đối tượng nghiên cứu của kế toán quản trị; Phương pháp nghiên cứu; Phân biệt kế toán quản trị và kế toán tài chính; Yêu cầu của kế toán quản trị; Nhiệm vụ của kế toán quản trị; Tổ chức kế toán quản trị trong doanh nghiệp;...

   26 p quangbinhuni 25/11/2022 1 0

 • Bài giảng Kế toán quản trị: Chương 3

  Bài giảng Kế toán quản trị: Chương 3

  Bài giảng Kế toán quản trị: Chương 3 cung cấp cho người học những kiến thức như: Các khái niệm cơ bản; Phân tích điểm hòa vốn; Đòn bẩy hoạt động; Phân tích C - V - P để ra quyết định; Điều kiện áp dụng C - V - P. Mời các bạn cùng tham khảo!

   43 p quangbinhuni 25/11/2022 1 0

 • Bài giảng Kế toán quản trị: Chương 5

  Bài giảng Kế toán quản trị: Chương 5

  Bài giảng Kế toán quản trị: Chương 5 Định giá bán sản phẩm, được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên năm được vai trò, các nhân tố ảnh hưởng đến định giá bán sản phẩm; Quyết định giá bán sản phẩm trong ngắn hạn và dài hạn. Mời các bạn cùng tham khảo!

   20 p quangbinhuni 25/11/2022 1 0

 • Bài giảng Kế toán quản trị: Chương 4

  Bài giảng Kế toán quản trị: Chương 4

  Bài giảng Kế toán quản trị: Chương 4 Dự toán sản xuất kinh doanh, cung cấp cho người học những kiến thức như: Tổng quan về dự toán; Định mức chi phí; Dự toán sản xuất kinh doanh. Mời các bạn cùng tham khảo!

   46 p quangbinhuni 25/11/2022 1 0

 • Bài giảng Kế toán quản trị: Chương 6

  Bài giảng Kế toán quản trị: Chương 6

  Bài giảng Kế toán quản trị: Chương 6 cung cấp cho người học những kiến thức như: Tổng quan về quyết định ngắn hạn; ứng dụng thông tin thích hợp để ra quyết định ngắn hạn; quyết định khi doanh nghiệp bị chi phối bởi các yếu tố giới hạn. Mời các bạn cùng tham khảo!

   16 p quangbinhuni 25/11/2022 1 0

 • Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 1 - ThS. Trần Thị Thương

  Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 1 - ThS. Trần Thị Thương

  Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 1 Bản chất và đối tượng của hạch toán kế toán, cung cấp cho người học những kiến thức như: Bản chất của hạch toán kế toán; các nguyên tắc cơ bản của hạch toán kế toán; đối tượng nghiên cứu của hạch toán kế toán; các thước đo sử dụng trong hạch toán kế toán; các phương pháp chuyên môn của hạch toán...

   42 p quangbinhuni 23/09/2022 18 3

 • Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 2 - ThS. Trần Thị Thương

  Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 2 - ThS. Trần Thị Thương

  Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 2 Tổng hợp cân đối kế toán, cung cấp cho người học những kiến thức như: Một số vấn đề chung; bảng cân đối kế toán; báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh; báo cáo lưu chuyển tiền tệ; thuyết minh báo cáo tài chính;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   32 p quangbinhuni 23/09/2022 15 0

 • Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 4 - ThS. Trần Thị Thương

  Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 4 - ThS. Trần Thị Thương

  Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 4 Tính giá, cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm tính giá; yêu cầu & nguyên tắc tính giá; tính giá vật tư, tài sản;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   39 p quangbinhuni 23/09/2022 11 0

 • Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 3 - ThS. Trần Thị Thương

  Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 3 - ThS. Trần Thị Thương

  Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 3 Tài khoản và ghi sổ kép, cung cấp cho người học những kiến thức như: Tài khoản kế toán; bảng cân đối tài khoản; ghi sổ kép;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   45 p quangbinhuni 23/09/2022 11 0

 • Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 5 - ThS. Trần Thị Thương

  Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 5 - ThS. Trần Thị Thương

  Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 5 Chứng từ và kiểm kê, cung cấp cho người học những kiến thức như: Chứng từ; kiểm kê; phân loại kiểm kê; tổ chức kiểm kê;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   22 p quangbinhuni 23/09/2022 9 0

 • Bài giảng Kế toán thực hành trên máy vi tính - Chương 0: Tổng quan về phần mềm kế toán và thiết lập thông tin số liệu kế toán ban đầu

  Bài giảng Kế toán thực hành trên máy vi tính - Chương 0: Tổng quan về phần mềm kế toán và thiết lập thông tin số liệu kế toán ban đầu

  Bài giảng Kế toán thực hành trên máy vi tính - Chương 0: Tổng quan về phần mềm kế toán và thiết lập thông tin số liệu kế toán ban đầu. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: hướng dẫn đăng ký tài khoản MISA; hướng dẫn tra cứu tài liệu hướng dẫn trong quá trình sử dụng; tạo dữ liệu kế toán; đăng ký GPSD;... Mời các bạn...

   9 p quangbinhuni 23/09/2022 12 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số