• Bài giảng Quản trị chiến lược: Phần 1 - ThS. Lê Thị Bích Ngọc

  Bài giảng Quản trị chiến lược: Phần 1 - ThS. Lê Thị Bích Ngọc

  "Bài giảng Quản trị chiến lược: Phần 1 - ThS. Lê Thị Bích Ngọc" có nội dung trình bày tổng quan về chiến lược và quản trị chiến lược; viễn cảnh, sứ mạng và mục tiêu chiến lược của doanh nghiệp; phân tích môi trường kinh doanh của doanh nghiệp; lợi thế cạnh tranh; chiến lược cấp doanh nghiệp;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   112 p quangbinhuni 23/09/2022 6 0

 • Bài giảng Quản trị chiến lược: Phần 2 - ThS. Lê Thị Bích Ngọc

  Bài giảng Quản trị chiến lược: Phần 2 - ThS. Lê Thị Bích Ngọc

  Nối tiếp phần 1, "Bài giảng Quản trị chiến lược: Phần 2 - ThS. Lê Thị Bích Ngọc" tiếp tục trình bày những nội dung về chiến lược cấp đơn vị kinh doanh và cấp chức năng; phân tích và lựa chọn chiến lược; tổ chức thực hiện chiến lược; kiểm soát, đánh giá và điều chỉnh chiến lược; chiến lược trong môi trường toàn cầu; toàn cầu hóa và...

   108 p quangbinhuni 23/09/2022 6 0

 • Bài giảng Quản trị doanh nghiệp: Phần 1 - Th.S Lê Thị Bích Ngọc

  Bài giảng Quản trị doanh nghiệp: Phần 1 - Th.S Lê Thị Bích Ngọc

  "Bài giảng Quản trị doanh nghiệp: Phần 1 - Th.S Lê Thị Bích Ngọc" có nội dung trình bày về doanh nghiệp và quản trị doanh nghiệp; cơ cấu tổ chức quản trị doanh nghiệp; cơ chế quản trị doanh nghiệp; điều hành trong doanh nghiệp; phân cấp, phân quyền và ủy quyền trong quản trị doanh nghiệp; hoạch định chương trình quản trị doanh nghiệp;... Mời các...

   77 p quangbinhuni 23/09/2022 5 0

 • Bài giảng Quản trị doanh nghiệp: Phần 2 - Th.S Lê Thị Bích Ngọc

  Bài giảng Quản trị doanh nghiệp: Phần 2 - Th.S Lê Thị Bích Ngọc

  Nối tiếp phần 1, "Bài giảng Quản trị doanh nghiệp: Phần 2 - Th.S Lê Thị Bích Ngọc" tiếp tục trình bày những nội dung về hành vi tổ chức; các loại hành vi trong doanh nghiệp; kiểm soát hành vi trong doanh nghiệp; quản trị nhóm trong doanh nghiệp; quản trị kết quả kinh doanh và hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp; quản trị chi phí, kết quả theo mức lãi thô;...

   60 p quangbinhuni 23/09/2022 6 0

 • Bài giảng Quản trị doanh nghiệp thương mại: Phần 1

  Bài giảng Quản trị doanh nghiệp thương mại: Phần 1

  Bài giảng Quản trị doanh nghiệp thương mại: Phần 1 có nội dung trình bày tổng quan về kinh doanh thương mại; tổ chức bộ máy của doanh nghiệp thương mại; thị trường và phát triển thị trường của doanh nghiệp thương mại; quản trị tạo nguồn và mua hàng của doanh nghiệp thương mại;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   71 p quangbinhuni 23/09/2022 3 0

 • Bài giảng Quản trị doanh nghiệp thương mại: Phần 2

  Bài giảng Quản trị doanh nghiệp thương mại: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, Bài giảng Quản trị doanh nghiệp thương mại: Phần 2 tiếp tục trình bày những nội dung về quản trị dự trữ hàng hóa của doanh nghiệp thương mại; quản trị bán hàng của doanh nghiệp thương mại; quản trị dịch vụ khách hàng của doanh nghiệp thương mại; kinh doanh xuất nhập khẩu của doanh nghiệp thương mại;... Mời các bạn cùng tham...

   74 p quangbinhuni 23/09/2022 5 0

 • Bài giảng Quản trị kinh doanh bán lẻ trực tuyến: Phần 1 - TS. Trần Thị Thập

  Bài giảng Quản trị kinh doanh bán lẻ trực tuyến: Phần 1 - TS. Trần Thị Thập

  "Bài giảng Quản trị kinh doanh bán lẻ trực tuyến: Phần 1 - TS. Trần Thị Thập" có nội dung trình bày tổng quan về quản trị bán lẻ; mô hình kinh doanh bán lẻ và các loại hình kinh doanh bán lẻ; quản trị hoạt động thương mại bán lẻ; bán lẻ trực tuyến; đặc điểm của bán lẻ trực tuyến; các mô hình bán lẻ trực tuyến; quy trình bán lẻ trực tuyến;...

   55 p quangbinhuni 23/09/2022 4 0

 • Bài giảng Quản trị kinh doanh bán lẻ trực tuyến: Phần 2 - TS. Trần Thị Thập

  Bài giảng Quản trị kinh doanh bán lẻ trực tuyến: Phần 2 - TS. Trần Thị Thập

  Nối tiếp phần 1, "Bài giảng Quản trị kinh doanh bán lẻ trực tuyến: Phần 2 - TS. Trần Thị Thập" tiếp tục trình bày những nội dung về quản trị bán lẻ trực tuyến; lập kế hoạch kinh doanh bán lẻ trực tuyến; quản trị các hoạt động bán lẻ trực tuyến; website và hệ thống thông tin bán lẻ trực tuyến; thiết kế website bán lẻ trực tuyến; quản trị...

   78 p quangbinhuni 23/09/2022 4 0

 • Giáo trình Kinh tế du lịch: Phần 1

  Giáo trình Kinh tế du lịch: Phần 1

  Giáo trình "Kinh tế du lịch" được biên soạn nhằm trang bị cho người học có những kiến thức cần thiết của một nhà quản trị kinh doanh du lịch trong xu hướng hội nhập kinh tế quốc tế. Giáo trình kết cấu gồm 8 chương và chia thành 2 phần, phần 1 trình bày những nội dung về: khái quát ngành du lịch; thị trường du lịch; cán cân thanh toán trong du...

   182 p quangbinhuni 22/08/2022 15 0

 • Giáo trình Kinh tế du lịch: Phần 2

  Giáo trình Kinh tế du lịch: Phần 2

  Giáo trình "Kinh tế du lịch" được biên soạn nhằm trang bị cho người học có những kiến thức cần thiết của một nhà quản trị kinh doanh du lịch trong xu hướng hội nhập kinh tế quốc tế. Giáo trình kết cấu gồm 8 chương và chia thành 2 phần, phần 2 trình bày những nội dung về: đầu tư du lịch; lao động và vốn kinh doanh du lịch; chi phí và lợi nhuận...

   166 p quangbinhuni 22/08/2022 16 0

 • Bài giảng Du lịch bền vững - Chương 2: Mục tiêu, nguyên tắc, chính sách và mô hình phát triển du lịch bền vững

  Bài giảng Du lịch bền vững - Chương 2: Mục tiêu, nguyên tắc, chính sách và mô hình phát triển du lịch bền vững

  Bài giảng Du lịch bền vững - Chương 2: Mục tiêu, nguyên tắc, chính sách và mô hình phát triển du lịch bền vững. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: mục tiêu và nguyên tắc phát triển du lịch bền vững; chính sách phát triển du lịch bền vững; mô hình phát triển du lịch bền vững;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   16 p quangbinhuni 22/08/2022 15 0

 • Bài giảng Du lịch bền vững - Chương 1: Khái quát về du lịch bền vững

  Bài giảng Du lịch bền vững - Chương 1: Khái quát về du lịch bền vững

  Bài giảng Du lịch bền vững - Chương 1: Khái quát về du lịch bền vững. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: khái niệm, đặc điểm và các loại hình du lịch bền vững; các trụ cột của du lịch bền vững; các chủ thể chính trong du lịch bền vững; tác động của du lịch đến môi trường;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   48 p quangbinhuni 22/08/2022 15 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số