• Bài giảng Kế toán quản trị: Chương 2

  Bài giảng Kế toán quản trị: Chương 2

  Bài giảng Kế toán quản trị: Chương 2 được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên nắm được Chi phí là gì? Bản chất, đặc điểm của chi phí?; Các cách phân loại chi phí nhằm đáp ứng các mục đích sử dụng thông tin khác nhau; Các phương pháp phân tích & tách chi phí hỗn hợp thành định phí & biến phí.

   36 p quangbinhuni 25/11/2022 2 0

 • Bài giảng Kế toán quản trị: Chương 1

  Bài giảng Kế toán quản trị: Chương 1

  Bài giảng Kế toán quản trị: Chương 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm kế toán quản trị; Đối tượng nghiên cứu của kế toán quản trị; Phương pháp nghiên cứu; Phân biệt kế toán quản trị và kế toán tài chính; Yêu cầu của kế toán quản trị; Nhiệm vụ của kế toán quản trị; Tổ chức kế toán quản trị trong doanh nghiệp;...

   26 p quangbinhuni 25/11/2022 1 0

 • Bài giảng Kế toán quản trị: Chương 3

  Bài giảng Kế toán quản trị: Chương 3

  Bài giảng Kế toán quản trị: Chương 3 cung cấp cho người học những kiến thức như: Các khái niệm cơ bản; Phân tích điểm hòa vốn; Đòn bẩy hoạt động; Phân tích C - V - P để ra quyết định; Điều kiện áp dụng C - V - P. Mời các bạn cùng tham khảo!

   43 p quangbinhuni 25/11/2022 1 0

 • Bài giảng Kế toán quản trị: Chương 5

  Bài giảng Kế toán quản trị: Chương 5

  Bài giảng Kế toán quản trị: Chương 5 Định giá bán sản phẩm, được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên năm được vai trò, các nhân tố ảnh hưởng đến định giá bán sản phẩm; Quyết định giá bán sản phẩm trong ngắn hạn và dài hạn. Mời các bạn cùng tham khảo!

   20 p quangbinhuni 25/11/2022 1 0

 • Bài giảng Kế toán quản trị: Chương 4

  Bài giảng Kế toán quản trị: Chương 4

  Bài giảng Kế toán quản trị: Chương 4 Dự toán sản xuất kinh doanh, cung cấp cho người học những kiến thức như: Tổng quan về dự toán; Định mức chi phí; Dự toán sản xuất kinh doanh. Mời các bạn cùng tham khảo!

   46 p quangbinhuni 25/11/2022 1 0

 • Bài giảng Kế toán quản trị: Chương 6

  Bài giảng Kế toán quản trị: Chương 6

  Bài giảng Kế toán quản trị: Chương 6 cung cấp cho người học những kiến thức như: Tổng quan về quyết định ngắn hạn; ứng dụng thông tin thích hợp để ra quyết định ngắn hạn; quyết định khi doanh nghiệp bị chi phối bởi các yếu tố giới hạn. Mời các bạn cùng tham khảo!

   16 p quangbinhuni 25/11/2022 1 0

 • Ebook Văn hóa dân gian Quảng Bình (Tập II: Lời ăn tiếng nói)

  Ebook Văn hóa dân gian Quảng Bình (Tập II: Lời ăn tiếng nói)

  Người Quảng Bình vẫn ăn nói như mọi người Việt Nam trong cả nước, tuyệt đại bộ phận đều theo lời ăn tiếng nói phổ thông, tuy nhiên tiếng nói Quảng Bình được các nhà ngôn ngữ học xếp vào phương ngữ Bình Trị Thiên, nằm trong phương ngữ Bắc Trung Bộ. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung "Văn hóa dân gian Quảng Bình: Tập 2 - Lời ăn tiếng nói"...

   449 p quangbinhuni 22/10/2022 9 0

 • Ebook Sổ tay lời ăn tiếng nói Quảng Bình

  Ebook Sổ tay lời ăn tiếng nói Quảng Bình

  Quảng Bình vốn là mảnh đất giao thoa về nhiều mặt giữa hai miền của Tổ quốc, mà rõ nét nhất là giao thoa văn hóa, trong đó có lời ăn tiếng nói cũng vậy. Bên cạnh những ngôn ngữ phổ thông, Quảng Bình còn lưu giữ vết tích một số yếu tố ngữ Chàm; lời ăn tiếng nói vùng Quảng Trạch, Tuyên Hóa, Minh Hóa chịu ảnh hưởng ngôn ngữ Nghệ Tĩnh; trong...

   366 p quangbinhuni 22/10/2022 8 0

 • Ebook Sản phẩm ngũ cốc và nghề mắm truyền thống ở Quảng Bình

  Ebook Sản phẩm ngũ cốc và nghề mắm truyền thống ở Quảng Bình

  Ebook Sản phẩm ngũ cốc và nghề mắm truyền thống ở Quảng Bình gồm có 2 phần, với các nội dung chính sau: những lược nét về điều kiện tự nhiên để phát triển sản phẩm ngũ cốc; các món ngon sáng tạo ra từ sản phẩm ngũ cốc; thời vụ gieo trồng và công cụ sản xuất, chế biến ngũ cốc; hiện trạng nghề cá, các vùng đánh bắt cá và phương tiện...

   275 p quangbinhuni 22/10/2022 4 0

 • Giáo trình Tâm lý khách du lịch

  Giáo trình Tâm lý khách du lịch

  Giáo trình "Tâm lý khách du lịch" cung cấp cho học viên những nội dung về: tâm lý là một khoa học; đời sống tình cảm; một số vấn đề cơ bản của Tâm lý khách du lịch và tâm lý xã hội; những đặc điểm tâm lý chung của khách du lịch; những đặc điểm của khách theo quốc gia dân tộc và nghề nghiệp;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   70 p quangbinhuni 22/10/2022 5 0

 • Giáo trình Văn hóa kinh doanh: Phần 1

  Giáo trình Văn hóa kinh doanh: Phần 1

  Phần 1 của giáo trình "Văn hóa kinh doanh" trình bày kiến thức tổng quát về văn hóa kinh doanh như khái niệm, đặc điểm, vai trò, các hình thức biểu hiện; tổng quan khái niệm, nội dung và hình thức thể hiện, vai trò, những điều kiện, cách thức xây dựng và phát huy triết lý kinh doanh của doanh nghiệp đồng thời phân tích vấn đề xây dựng và phát huy...

   78 p quangbinhuni 22/10/2022 3 0

 • Giáo trình Văn hóa kinh doanh: Phần 2

  Giáo trình Văn hóa kinh doanh: Phần 2

  Phần 2 của giáo trình "Văn hóa kinh doanh" tiếp tục trình bày những nội dung cơ bản về văn hóa doanh nhân, văn hóa doanh nghiệp như khái niệm, các nhân tố tác động, các bộ phận cấu thành, vai trò của doanh nhân trong phát triển văn hóa doanh nghiệp và hệ thống tiêu chuẩn đánh giá văn hóa doanh nhân, văn hóa doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo!

   72 p quangbinhuni 22/10/2022 4 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số