• Ebook Một số trận quyết chiến chiến lược trong lịch sử dân tộc: Phần 1

  Ebook Một số trận quyết chiến chiến lược trong lịch sử dân tộc: Phần 1

  Phần 1 của cuốn sách "Một số trận quyết chiến chiến lược trong lịch sử dân tộc" giới thiệu đến bạn đọc những nội dung về: chiến thắng Như Nguyệt năm 1077; chiến thắng Bạch Đằng năm 1288; chiến thắng Tốt Động - Chúc Động năm 1426;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   145 p quangbinhuni 26/06/2022 29 0

 • Ebook Một số trận quyết chiến chiến lược trong lịch sử dân tộc: Phần 2

  Ebook Một số trận quyết chiến chiến lược trong lịch sử dân tộc: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của cuốn sách "Một số trận quyết chiến chiến lược trong lịch sử dân tộc" sẽ tiếp tục giới thiệu đến bạn đọc những nội dung về: chiến thắng Chi Lăng - Xương Giang năm 1427; chiến thắng Rạch Gầm - Xoài Mút năm 1785; chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa năm 1789;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   191 p quangbinhuni 26/06/2022 30 0

 • Tài liệu giảng dạy Xác suất Thống kê A: Phần 2 - Huỳnh Huy Việt

  Tài liệu giảng dạy Xác suất Thống kê A: Phần 2 - Huỳnh Huy Việt

  Tiếp nội dung phần 1, Tài liệu giảng dạy Xác suất Thống kê A: Phần 2 trình bày về thống kê: lý thuyết mẫu, các bài toán ước lượng; kiểm định giả thuyết thống kê và lý thuyết tương quan, hồi quy. Mời các bạn cùng tham khảo!

   64 p quangbinhuni 26/06/2022 22 0

 • Tài liệu giảng dạy Xác suất Thống kê A: Phần 1 - Huỳnh Huy Việt

  Tài liệu giảng dạy Xác suất Thống kê A: Phần 1 - Huỳnh Huy Việt

  Tài liệu giảng dạy Xác suất Thống kê A: Phần 1 trình bày về xác suất: các khái niệm về biến cố, xác suất, biến ngẫu nhiên, công thức tính xác suất và luật phân phối xác suất; các đặc trưng số của biến ngẫu nhiên và các định lý giới hạn quan trọng trong xác suất. Mời các bạn cùng tham khảo!

   58 p quangbinhuni 26/06/2022 19 0

 • Giáo trình Hành vi khách hàng

  Giáo trình Hành vi khách hàng

  "Giáo trình Hành vi khách hàng" gồm 5 chương với các nội dung khái quát về hành vi khách hàng; hành vi người tiêu dùng và các yếu tố ảnh hưởng; quá trình mua của người tiêu dùng; hành vi khách hàng tổ chức và các yếu tố ảnh hưởng; quá trình mua của khách hàng tổ chức.

   126 p quangbinhuni 23/05/2022 40 0

 • Giáo trình Anh văn chuyên ngành quản trị doanh nghiệp (English for business management)

  Giáo trình Anh văn chuyên ngành quản trị doanh nghiệp (English for business management)

  Mục tiêu của giáo trình nhằm giúp sinh viên: Sử dụng được những thuật ngữ chuyên ngành liên quan đến tài chính và kế toán; sử dụng một số cấu trúc ngữ pháp hay dùng trong tiếng Anh chuyên ngành như: thể bị động, mệnh đề quan hệ, câu mong ước, câu điều kiện, tính từ so sánh, liên từ, câu mục đích, giới từ; đọc, hiểu và dịch được một...

   128 p quangbinhuni 23/05/2022 31 0

 • Bài giảng Kinh doanh ngoại hối - ThS. Nguyễn Trung Thông

  Bài giảng Kinh doanh ngoại hối - ThS. Nguyễn Trung Thông

  Bài giảng Kinh doanh ngoại hối do ThS. Nguyễn Trung Thông biên soạn, với mục tiêu chính giúp các bạn sinh viên nắm vững, phân tích được những kiến thức căn bản về tiền tệ thế giới, các nghiệp vụ kinh doanh ngoại tệ trên thị trường hối đoái. Thực hiện nghiệp vụ mua bán ngoại tệ trên thị trường hối đoái quốc tế, đảm nhiệm các khâu Kinh doanh...

   77 p quangbinhuni 23/05/2022 29 0

 • Bài giảng Mua bán, sáp nhập và hợp nhất doanh nghiệp: Bài 6 - ThS. Đỗ Xuân Trọng

  Bài giảng Mua bán, sáp nhập và hợp nhất doanh nghiệp: Bài 6 - ThS. Đỗ Xuân Trọng

  Bài giảng Mua bán, sáp nhập và hợp nhất doanh nghiệp: Bài 6 với mục tiêu giúp các bạn có thể trình bày được khái niệm hợp đồng và hiểu được đặc thù của hợp đồng trong hoạt động mua bán, sáp nhập hay hợp nhất doanh nghiệp; Hình thành được kĩ năng xây dựng hợp đồng, kĩ năng đàm phán kí kết hợp đồng, kĩ năng kiểm soát những rủi ro có...

   18 p quangbinhuni 23/05/2022 28 0

 • Bài giảng Mua bán, sáp nhập và hợp nhất doanh nghiệp: Bài 5 - ThS. Đỗ Xuân Trọng

  Bài giảng Mua bán, sáp nhập và hợp nhất doanh nghiệp: Bài 5 - ThS. Đỗ Xuân Trọng

  Bài giảng Mua bán, sáp nhập và hợp nhất doanh nghiệp: Bài 5 với mục tiêu giúp các bạn có thể phân tích được vai trò của định giá doanh nghiệp đối với hoạt động mua bán, sáp nhập và hợp nhất doanh nghiệp; Phân tích được các yếu tố ảnh hưởng tới việc định giá doanh nghiệp cũng như nắm được các phương pháp định giá doanh nghiệp – Yếu...

   25 p quangbinhuni 23/05/2022 28 0

 • Bài giảng Mua bán, sáp nhập và hợp nhất doanh nghiệp: Bài 4 - ThS. Đỗ Xuân Trọng

  Bài giảng Mua bán, sáp nhập và hợp nhất doanh nghiệp: Bài 4 - ThS. Đỗ Xuân Trọng

  Bài giảng Mua bán, sáp nhập và hợp nhất doanh nghiệp: Bài 4 với mục tiêu giúp các bạn có thể trình bày được quy trình gồm các giai đoạn, các bước thực hiện hoạt động mua bán, sáp nhập, hợp nhất doanh nghiệp; hình thành được kĩ năng tư vấn trong mua bán, sáp nhập và hợp nhất doanh nghiệp.

   26 p quangbinhuni 23/05/2022 26 0

 • Bài giảng Mua bán, sáp nhập và hợp nhất doanh nghiệp: Bài 3 - ThS. Đỗ Xuân Trọng

  Bài giảng Mua bán, sáp nhập và hợp nhất doanh nghiệp: Bài 3 - ThS. Đỗ Xuân Trọng

  Bài giảng Mua bán, sáp nhập và hợp nhất doanh nghiệp: Bài 3 với mục tiêu giúp các bạn có thể khái quát được cơ bản pháp luật Hoa Kì về mua bán, sáp nhập và hợp nhất doanh nghiệp; Phân tích được hành lang pháp lí điều chỉnh hoạt động mua bán, sáp nhập và hợp nhất doanh nghiệp tại Việt Nam.

   30 p quangbinhuni 23/05/2022 28 0

 • Bài giảng Mua bán, sáp nhập và hợp nhất doanh nghiệp: Bài 2 - ThS. Đỗ Xuân Trọng

  Bài giảng Mua bán, sáp nhập và hợp nhất doanh nghiệp: Bài 2 - ThS. Đỗ Xuân Trọng

  Bài giảng Mua bán, sáp nhập và hợp nhất doanh nghiệp: Bài 2 với mục tiêu giúp các bạn có thể đưa ra được các phương thức thực hiện mua bán, sáp nhập và hợp nhất doanh nghiệp hiện nay. Chỉ ra được các biện pháp phòng thủ trước những nguy cơ dẫn tới hoạt động mua bán, sáp nhập hay hợp nhất doanh nghiệp.

   16 p quangbinhuni 23/05/2022 26 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số