• Giáo trình Tâm lý khách du lịch

  Giáo trình Tâm lý khách du lịch

  Giáo trình "Tâm lý khách du lịch" cung cấp cho học viên những nội dung về: tâm lý là một khoa học; đời sống tình cảm; một số vấn đề cơ bản của Tâm lý khách du lịch và tâm lý xã hội; những đặc điểm tâm lý chung của khách du lịch; những đặc điểm của khách theo quốc gia dân tộc và nghề nghiệp;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   70 p quangbinhuni 22/10/2022 5 0

 • Giáo trình Văn hóa kinh doanh: Phần 1

  Giáo trình Văn hóa kinh doanh: Phần 1

  Phần 1 của giáo trình "Văn hóa kinh doanh" trình bày kiến thức tổng quát về văn hóa kinh doanh như khái niệm, đặc điểm, vai trò, các hình thức biểu hiện; tổng quan khái niệm, nội dung và hình thức thể hiện, vai trò, những điều kiện, cách thức xây dựng và phát huy triết lý kinh doanh của doanh nghiệp đồng thời phân tích vấn đề xây dựng và phát huy...

   78 p quangbinhuni 22/10/2022 3 0

 • Giáo trình Văn hóa kinh doanh: Phần 2

  Giáo trình Văn hóa kinh doanh: Phần 2

  Phần 2 của giáo trình "Văn hóa kinh doanh" tiếp tục trình bày những nội dung cơ bản về văn hóa doanh nhân, văn hóa doanh nghiệp như khái niệm, các nhân tố tác động, các bộ phận cấu thành, vai trò của doanh nhân trong phát triển văn hóa doanh nghiệp và hệ thống tiêu chuẩn đánh giá văn hóa doanh nhân, văn hóa doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo!

   72 p quangbinhuni 22/10/2022 4 0

 • Bài giảng Quản trị chi phí kinh doanh

  Bài giảng Quản trị chi phí kinh doanh

  Bài giảng "Quản trị chi phí kinh doanh" cung cấp cho học viên những nội dung về: tổng quan chi phí trong doanh nghiệp; quản trị chi phí kinh doanh; mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm; phân tích mối quan hệ giữa chi phí, sản lượng và lợi nhuận (CVP);... Mời các bạn cùng tham khảo!

   56 p quangbinhuni 22/10/2022 4 0

 • Bài giảng Quản lý dự án đầu tư

  Bài giảng Quản lý dự án đầu tư

  Bài giảng "Quản lý dự án đầu tư" cung cấp cho học viên những nội dung về: những vấn đề chung của đầu tư, dự án đầu tư; nghiên cứu chuẩn bị đầu tư và lập dự án đầu tư; thiết lập cơ sở dữ liệu để đánh giá hiệu quả dự án đầu tư; phân tích hiệu quả dự án đầu tư;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   85 p quangbinhuni 22/10/2022 5 0

 • Bài giảng Quản trị doanh nghiệp

  Bài giảng Quản trị doanh nghiệp

  Bài giảng "Quản trị doanh nghiệp" cung cấp cho học viên những nội dung về: khái quát chung quản trị doanh nghiệp; quản trị nguyên vật liệu; quản trị hoạt động tài chính; quản trị lao động và tiền lương;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   69 p quangbinhuni 22/10/2022 3 0

 • Bài giảng Phân tích hoạt động kinh doanh

  Bài giảng Phân tích hoạt động kinh doanh

  Bài giảng Phân tích hoạt động kinh doanh, sau khi học xong chương trình này, học viên có thể: trình bày được các đối tượng nghiên cứu của phân tích hoạt động kinh doanh trong doanh nghiệp; trình bày được những nội dung cần phân tích, các phương pháp phân tích và tiến trình tổ chức phân tích;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   98 p quangbinhuni 22/10/2022 3 0

 • Bài giảng Quản trị kinh doanh (Dành cho sinh viên chuyên ngành Quản trị kinh doanh – Tài chính ngân hàng)

  Bài giảng Quản trị kinh doanh (Dành cho sinh viên chuyên ngành Quản trị kinh doanh – Tài chính ngân hàng)

  Bài giảng Quản trị kinh doanh (Dành cho sinh viên chuyên ngành Quản trị kinh doanh – Tài chính ngân hàng) cung cấp cho học viên những nội dung về: cơ sở khoa học của quản trị kinh doanh; quản trị hoạt động thương mại; quản trị nhân lực; chính sách bán chịu của doanh nghiệp;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   101 p quangbinhuni 22/10/2022 1 0

 • Bài giảng Quản trị marketing: Phần 1

  Bài giảng Quản trị marketing: Phần 1

  Phần 1 của bài giảng "Quản trị marketing" cung cấp cho học viên những nội dung về: bản chất của marketing; phân tích các cơ hội marketing; lựa chọn thị trường mục tiêu và chiến lược định vị; đo lường và dự báo nhu cầu thị trường;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   52 p quangbinhuni 22/10/2022 3 0

 • Bài giảng Quản trị marketing: Phần 2

  Bài giảng Quản trị marketing: Phần 2

  Phần 2 của bài giảng "Quản trị marketing" tiếp tục cung cấp cho học viên những nội dung về: quản trị chiến lược sản phẩm; quản trị chiến lược giá bán; quản trị kênh phân phối; quản trị xúc tiến hỗn hợp;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   53 p quangbinhuni 22/10/2022 2 0

 • Bài giảng Quản trị chiến lược: Phần 1 - ThS. Lê Thị Bích Ngọc

  Bài giảng Quản trị chiến lược: Phần 1 - ThS. Lê Thị Bích Ngọc

  "Bài giảng Quản trị chiến lược: Phần 1 - ThS. Lê Thị Bích Ngọc" có nội dung trình bày tổng quan về chiến lược và quản trị chiến lược; viễn cảnh, sứ mạng và mục tiêu chiến lược của doanh nghiệp; phân tích môi trường kinh doanh của doanh nghiệp; lợi thế cạnh tranh; chiến lược cấp doanh nghiệp;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   112 p quangbinhuni 23/09/2022 12 0

 • Bài giảng Quản trị chiến lược: Phần 2 - ThS. Lê Thị Bích Ngọc

  Bài giảng Quản trị chiến lược: Phần 2 - ThS. Lê Thị Bích Ngọc

  Nối tiếp phần 1, "Bài giảng Quản trị chiến lược: Phần 2 - ThS. Lê Thị Bích Ngọc" tiếp tục trình bày những nội dung về chiến lược cấp đơn vị kinh doanh và cấp chức năng; phân tích và lựa chọn chiến lược; tổ chức thực hiện chiến lược; kiểm soát, đánh giá và điều chỉnh chiến lược; chiến lược trong môi trường toàn cầu; toàn cầu hóa và...

   108 p quangbinhuni 23/09/2022 13 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số