• Tiềm năng và giải pháp phát triển du lịch làng nghề tỉnh Đồng Tháp

  Tiềm năng và giải pháp phát triển du lịch làng nghề tỉnh Đồng Tháp

  Tỉnh Đồng Tháp có nguồn tài nguyên du lịch phong phú với nhiều di tích lịch sử, văn hóa, khu du lịch sinh thái,... Bên cạnh đó, nhiều làng nghề được xếp hạng là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. Các sản phẩm làng nghề đa dạng, độc đáo, có sức hấp dẫn lớn với du khách trong và ngoài nước. Bài viết phân tích tiềm năng và gợi ý giải...

   7 p quangbinhuni 25/10/2020 27 0

 • Việt Nam học trên đường phát triển và giao lưu, hợp tác quốc tế

  Việt Nam học trên đường phát triển và giao lưu, hợp tác quốc tế

  Bài viết nghiên cứu Việt Nam học trên đường phát triển và giao lưu, hợp tác quốc tế thông qua ba thời kỳ: Việt Nam học thời cổ - trung đại, Việt Nam học cận đại, Việt Nam học hiện đại. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu.

   9 p quangbinhuni 16/05/2020 99 1

 • Một số kinh nghiệm về hình thức học tập kết hợp tại khoa Việt Nam học

  Một số kinh nghiệm về hình thức học tập kết hợp tại khoa Việt Nam học

  Bài viết trình bày khái quát về học tập điện tử; hình thức học tập kết hợp; triển khai hình thức học tập kết hợp tại khoa Việt Nam học; phương pháp giảng dạy của VNS online; hệ thống VNS online; một môn học mẫu; các dạng hoạt động và bài tập trực tuyến...

   16 p quangbinhuni 16/05/2020 123 1

 • Tư liệu về Việt Nam – Cách tiếp cận và phương pháp nghiên cứu Việt Nam học

  Tư liệu về Việt Nam – Cách tiếp cận và phương pháp nghiên cứu Việt Nam học

  Bài viết trình bày tình hình nghiên cứu Việt Nam học ở nước ngoài; tư liệu về vấn đề văn hóa và giao lưu văn hóa; các vấn đề văn hóa xã hội khảo sát các tư liệu Hán Nôm, Châu bản; các nguồn tài liệu Việt Nam học và vai trò của tài liệu lưu trữ trong nghiên cứu Việt Nam học.

   5 p quangbinhuni 16/05/2020 67 1

 • Vai trò của giá trị văn hóa truyền thống đối với việc định hình văn hóa cho lối sống ở con người Việt Nam hiện nay

  Vai trò của giá trị văn hóa truyền thống đối với việc định hình văn hóa cho lối sống ở con người Việt Nam hiện nay

  Bài viết phân tích sự cần thiết xây dựng lối sống có văn hóa của con người Việt Nam hiện nay. Theo tác giả bài viết, xây dựng lối sống có văn hóa là định hình văn hóa cho lối sống, là làm cho lối sống có được các giá trị văn hóa.

   8 p quangbinhuni 16/05/2020 124 1

 • Chuẩn mực đạo đức và xây dựng, phát triển con người Việt Nam trong thời kỳ mới

  Chuẩn mực đạo đức và xây dựng, phát triển con người Việt Nam trong thời kỳ mới

  Bài viết nhằm phân tích sự tác động giữa chuẩn mực đạo đức và xây dựng, phát triển con người Việt Nam trong thời kỳ mới. Từ kết quả điều tra xã hội học năm 2014, trên quan niệm về đạo đức, chuẩn mực đạo đức, bài viết nhìn nhận sự biến đổi trong quan niệm về chuẩn mực đạo đức qua cái nhìn lịch sử, nhìn nhận vai trò của chuẩn...

   10 p quangbinhuni 16/05/2020 93 1

 • Phát triển văn hóa và con người Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa và khủng hoảng kinh tế thế giới

  Phát triển văn hóa và con người Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa và khủng hoảng kinh tế thế giới

  Nội dung của bài viết trình bày khủng hoảng kinh tế thế giới và khía cạnh mới của kinh tế tri thức và văn hóa; quan điểm mới về phát triển văn hóa, con người và dân tộc.

   7 p quangbinhuni 16/05/2020 68 1

 • Quan điểm của Đảng về xây dựng hệ giá trị chuẩn mực của con người Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

  Quan điểm của Đảng về xây dựng hệ giá trị chuẩn mực của con người Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

  Hệ giá trị chuẩn mực của con người Việt Nam là những giá trị lý tưởng, chính thống, là phẩm chất tốt đẹp thể hiện tính cách dân tộc Việt Nam. Việc xây dựng hệ giá trị chuẩn mực của con người Việt Nam đóng vai trò quan trọng không chỉ đối với sự phát triển văn hóa mà còn với tất cả các lĩnh vực khác của đời sống xã hội. Bởi vậy,...

   7 p quangbinhuni 16/05/2020 81 1

 • Đánh giá thực trạng tổ chức hệ thống thông tin kế toán trong các công ty chứng khoán Việt Nam

  Đánh giá thực trạng tổ chức hệ thống thông tin kế toán trong các công ty chứng khoán Việt Nam

  Nghiên cứu này đánh giá thực trạng tổ chức hệ thống thông tin kế toán trong các công ty chứng khoán hiện nay thông qua phân tích kết quả khảo sát từ 160 kế toán viên và 65 kiểm toán viên về các nội dung: Xác định nhu cầu thông tin và yêu cầu quản lý; tổ chức dữ liệu đầu vào, hệ thống xử lý, hệ thống lưu trữ, hệ thống kiểm soát và hệ...

   9 p quangbinhuni 28/04/2020 159 1

 • Tạp chí Kinh tế - Kỹ thuật: Số 3/2013

  Tạp chí Kinh tế - Kỹ thuật: Số 3/2013

  Tạp chí với các bài viết tác động của tái cơ cấu ngành kinh tế đến chuyển dịch cơ cấu lao động, tăng năng suất lao động ở Việt Nam; một số vấn đề cần bàn về căn cứ tính thuế theo quy định của luật thuế thu nhập doanh nghiệp và chuẩn mực kế toán; vấn đề an sinh xã hội trong văn kiện Đại hội lần thứ XI của Đảng Cộng sản Việt Nam...

   100 p quangbinhuni 21/09/2019 193 2

 • Tạp chí Kinh tế - Kỹ thuật: Số 2/2013

  Tạp chí Kinh tế - Kỹ thuật: Số 2/2013

  Một số bài viết trên tạp chí như: một số ý kiến về chất lượng báo cáo tài chính của doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam; các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ cung cấp nước sạch ở thành phố Cần Thơ; một số suy nghĩ về biến động và điều hành lãi suất hiện nay...

   84 p quangbinhuni 21/09/2019 182 1

 • Tạp chí Kinh tế - Kỹ thuật: Số 5/2014

  Tạp chí Kinh tế - Kỹ thuật: Số 5/2014

  Các bài viết trên tạp chí: giải pháp hạn chế rủi ro trong cho vay cầm cố hàng hóa tại các ngân hàng thương mại; sự phát triển công nghiệp ở khu vực Thành Phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu thời Pháp thuộc (1862 - 1954); ứng dụng mô hình nhà máy điện ảo trong điều khiển lưới điện thông minh...

   100 p quangbinhuni 21/09/2019 174 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số