• Bài giảng Kinh doanh ngoại hối - ThS. Nguyễn Trung Thông

  Bài giảng Kinh doanh ngoại hối - ThS. Nguyễn Trung Thông

  Bài giảng Kinh doanh ngoại hối do ThS. Nguyễn Trung Thông biên soạn, với mục tiêu chính giúp các bạn sinh viên nắm vững, phân tích được những kiến thức căn bản về tiền tệ thế giới, các nghiệp vụ kinh doanh ngoại tệ trên thị trường hối đoái. Thực hiện nghiệp vụ mua bán ngoại tệ trên thị trường hối đoái quốc tế, đảm nhiệm các khâu Kinh doanh...

   77 p quangbinhuni 23/05/2022 29 0

 • Bài giảng Mua bán, sáp nhập và hợp nhất doanh nghiệp: Bài 6 - ThS. Đỗ Xuân Trọng

  Bài giảng Mua bán, sáp nhập và hợp nhất doanh nghiệp: Bài 6 - ThS. Đỗ Xuân Trọng

  Bài giảng Mua bán, sáp nhập và hợp nhất doanh nghiệp: Bài 6 với mục tiêu giúp các bạn có thể trình bày được khái niệm hợp đồng và hiểu được đặc thù của hợp đồng trong hoạt động mua bán, sáp nhập hay hợp nhất doanh nghiệp; Hình thành được kĩ năng xây dựng hợp đồng, kĩ năng đàm phán kí kết hợp đồng, kĩ năng kiểm soát những rủi ro có...

   18 p quangbinhuni 23/05/2022 28 0

 • Bài giảng Mua bán, sáp nhập và hợp nhất doanh nghiệp: Bài 5 - ThS. Đỗ Xuân Trọng

  Bài giảng Mua bán, sáp nhập và hợp nhất doanh nghiệp: Bài 5 - ThS. Đỗ Xuân Trọng

  Bài giảng Mua bán, sáp nhập và hợp nhất doanh nghiệp: Bài 5 với mục tiêu giúp các bạn có thể phân tích được vai trò của định giá doanh nghiệp đối với hoạt động mua bán, sáp nhập và hợp nhất doanh nghiệp; Phân tích được các yếu tố ảnh hưởng tới việc định giá doanh nghiệp cũng như nắm được các phương pháp định giá doanh nghiệp – Yếu...

   25 p quangbinhuni 23/05/2022 28 0

 • Bài giảng Mua bán, sáp nhập và hợp nhất doanh nghiệp: Bài 4 - ThS. Đỗ Xuân Trọng

  Bài giảng Mua bán, sáp nhập và hợp nhất doanh nghiệp: Bài 4 - ThS. Đỗ Xuân Trọng

  Bài giảng Mua bán, sáp nhập và hợp nhất doanh nghiệp: Bài 4 với mục tiêu giúp các bạn có thể trình bày được quy trình gồm các giai đoạn, các bước thực hiện hoạt động mua bán, sáp nhập, hợp nhất doanh nghiệp; hình thành được kĩ năng tư vấn trong mua bán, sáp nhập và hợp nhất doanh nghiệp.

   26 p quangbinhuni 23/05/2022 26 0

 • Bài giảng Mua bán, sáp nhập và hợp nhất doanh nghiệp: Bài 3 - ThS. Đỗ Xuân Trọng

  Bài giảng Mua bán, sáp nhập và hợp nhất doanh nghiệp: Bài 3 - ThS. Đỗ Xuân Trọng

  Bài giảng Mua bán, sáp nhập và hợp nhất doanh nghiệp: Bài 3 với mục tiêu giúp các bạn có thể khái quát được cơ bản pháp luật Hoa Kì về mua bán, sáp nhập và hợp nhất doanh nghiệp; Phân tích được hành lang pháp lí điều chỉnh hoạt động mua bán, sáp nhập và hợp nhất doanh nghiệp tại Việt Nam.

   30 p quangbinhuni 23/05/2022 27 0

 • Bài giảng Mua bán, sáp nhập và hợp nhất doanh nghiệp: Bài 2 - ThS. Đỗ Xuân Trọng

  Bài giảng Mua bán, sáp nhập và hợp nhất doanh nghiệp: Bài 2 - ThS. Đỗ Xuân Trọng

  Bài giảng Mua bán, sáp nhập và hợp nhất doanh nghiệp: Bài 2 với mục tiêu giúp các bạn có thể đưa ra được các phương thức thực hiện mua bán, sáp nhập và hợp nhất doanh nghiệp hiện nay. Chỉ ra được các biện pháp phòng thủ trước những nguy cơ dẫn tới hoạt động mua bán, sáp nhập hay hợp nhất doanh nghiệp.

   16 p quangbinhuni 23/05/2022 26 0

 • Bài giảng Mua bán, sáp nhập và hợp nhất doanh nghiệp: Bài 1 - ThS. Đỗ Xuân Trọng

  Bài giảng Mua bán, sáp nhập và hợp nhất doanh nghiệp: Bài 1 - ThS. Đỗ Xuân Trọng

  Bài giảng Mua bán, sáp nhập và hợp nhất doanh nghiệp: Bài 1 Tổng quan về mua bán, sáp nhập và hợp nhất doanh nghiệp với mục tiêu giúp các bạn có thể trình bày được khái niệm và phân loại về mua bán, sáp nhập và hợp nhất doanh nghiệp. Chỉ ra được động cơ dẫn tới việc tham gia thương thảo, thực hiện hoạt động mua bán, sáp nhập hay hợp nhất...

   24 p quangbinhuni 23/05/2022 20 0

 • Bài giảng Quản trị kinh doanh lữ hành: Chương 4 - ThS. Đinh Thị Bích Châu

  Bài giảng Quản trị kinh doanh lữ hành: Chương 4 - ThS. Đinh Thị Bích Châu

  Bài giảng Quản trị kinh doanh lữ hành: Chương 4 cung cấp cho người học những kiến thức như: Quảng cáo, quảng bá du lịch; tổ chức bán các chương trình du lịch trọn gói; thực hiện chương trình du lịch. Mời các bạn cùng tham khảo!

   38 p quangbinhuni 23/05/2022 22 0

 • Bài giảng Quản trị kinh doanh lữ hành: Chương 3 - ThS. Đinh Thị Bích Châu

  Bài giảng Quản trị kinh doanh lữ hành: Chương 3 - ThS. Đinh Thị Bích Châu

  Bài giảng Quản trị kinh doanh lữ hành: Chương 3 cung cấp cho người học những kiến thức như: Chương trình du lịch; phương pháp xây dựng chương trình du lịch trọn gói; xác định giá chương trình du lịch. Mời các bạn cùng tham khảo!

   52 p quangbinhuni 23/05/2022 22 0

 • Bài giảng Quản trị kinh doanh lữ hành: Chương 2 - ThS. Đinh Thị Bích Châu

  Bài giảng Quản trị kinh doanh lữ hành: Chương 2 - ThS. Đinh Thị Bích Châu

  Bài giảng Quản trị kinh doanh lữ hành: Chương 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: Hệ thống phân phối sản phẩm du lịch quan hệ doanh nghiệp lữ hành và các nhà cung cấp; tổ chức hoạt động của các đại lý du lịch. Mời các bạn cùng tham khảo!

   21 p quangbinhuni 23/05/2022 22 0

 • Bài giảng Quản trị kinh doanh lữ hành: Chương 1 - ThS. Đinh Thị Bích Châu

  Bài giảng Quản trị kinh doanh lữ hành: Chương 1 - ThS. Đinh Thị Bích Châu

  Bài giảng Quản trị kinh doanh lữ hành: Chương 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Lịch sử hình thành và phát triển hoạt động lữ hành; đặc điểm kinh doanh lữ hành; khái niệm doanh nghiệp kinh doanh lữ hành; lao động trong doanh nghiệp lữ hành. Mời các bạn cùng tham khảo!

   47 p quangbinhuni 23/05/2022 16 0

 • Bài giảng Quản trị chiến lược - Chương 2: Phân tích chiến lược

  Bài giảng Quản trị chiến lược - Chương 2: Phân tích chiến lược

  Bài giảng Quản trị chiến lược - Chương 2: Phân tích chiến lược. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Đánh giá năng lực cạnh tranh, xác định & xây dựng năng lực cốt lõi, phân tích môi trường chiến lược, phát hiện cơ hội chiến lược. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   32 p quangbinhuni 25/08/2021 77 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số