• Bài giảng Mã nguồn mở: Bài 7 - ThS. Phan Thanh Toàn

  Bài giảng Mã nguồn mở: Bài 7 - ThS. Phan Thanh Toàn

  "Bài giảng Mã nguồn mở - Bài 7: Sử dụng Openoffice trên Linux" giới thiệu về OpenOffice; làm việc với Open writer; làm việc với OpenOffice calc; làm việc với OpenOffice impress.

   37 p quangbinhuni 26/01/2021 4 0

 • Bài giảng Mã nguồn mở: Bài 6 - ThS. Phan Thanh Toàn

  Bài giảng Mã nguồn mở: Bài 6 - ThS. Phan Thanh Toàn

  Mời các bạn cùng tham khảo "Bài giảng Mã nguồn mở - Bài 6: Lập trình Shell trong Linux" để nắm tổng quan về lập trình shell trong Linux; một số lệnh lập trình Shell; lập trình C trên Linux.

   31 p quangbinhuni 26/01/2021 5 0

 • Bài giảng Mã nguồn mở: Bài 5 - ThS. Phan Thanh Toàn

  Bài giảng Mã nguồn mở: Bài 5 - ThS. Phan Thanh Toàn

  "Bài giảng Mã nguồn mở - Bài 5: Thao tác với tệp tin và quản trị người dùng" trình bày đến người học thao tác với tệp tin, các lệnh cơ bản quản trị người dùng, làm việc với nhóm người dùng.

   27 p quangbinhuni 26/01/2021 5 0

 • Bài giảng Mã nguồn mở: Bài 4 - ThS. Phan Thanh Toàn

  Bài giảng Mã nguồn mở: Bài 4 - ThS. Phan Thanh Toàn

  "Bài giảng Mã nguồn mở - Bài 4: Tổng quan hệ thống tệp" cung cấp kiến thức tổng quan về hệ thống tệp; quyền truy cập thư mục và tệp tin; các lệnh với thư mục.

   33 p quangbinhuni 26/01/2021 5 0

 • Bài giảng Mã nguồn mở: Bài 3 - ThS. Phan Thanh Toàn

  Bài giảng Mã nguồn mở: Bài 3 - ThS. Phan Thanh Toàn

  "Bài giảng Mã nguồn mở - Bài 3: Thao tác với hệ thống trong hệ điều hành Linux" liệt kê các bước cơ bản để cài đặt hệ điều hành Linux; cách thức phân vùng đĩa cứng; phân tích được một số lệnh cơ bản của hệ điều hành Linux.

   29 p quangbinhuni 26/01/2021 5 0

 • Bài giảng Mã nguồn mở: Bài 2 - ThS. Phan Thanh Toàn

  Bài giảng Mã nguồn mở: Bài 2 - ThS. Phan Thanh Toàn

  "Bài giảng Mã nguồn mở - Bài 2: Giới thiệu hệ điều hành mã nguồn mở" giới thiệu các hệ điều hành mã nguồn mở; phần mềm dịch vụ cho máy chủ Linux; phần mềm ứng dụng nguồn mở trên Linux

   31 p quangbinhuni 26/01/2021 5 0

 • Bài giảng Mã nguồn mở: Bài 1 - ThS. Phan Thanh Toàn

  Bài giảng Mã nguồn mở: Bài 1 - ThS. Phan Thanh Toàn

  "Bài giảng Mã nguồn mở - Bài 1: Tổng quan về mã nguồn mở" gồm 4 nội dung khái niệm phần mềm mã nguồn mở; các học thuyết về phần mềm mã nguồn mở; các loại giấy phép về phần mềm mã nguồn mở; phần mềm dịch vụ miễn phí.

   25 p quangbinhuni 26/01/2021 5 0

 • Ebook Linh kiện điện tử: Phần 2

  Ebook Linh kiện điện tử: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Linh kiện điện tử" tiếp tục trình bày các nội dung về Tranzito hiệu ứng trường, bán dẫn có hai trạng thái bền, linh kiện quang, mạch tổng hợp. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   46 p quangbinhuni 28/12/2020 12 0

 • Ebook Linh kiện điện tử: Phần 1

  Ebook Linh kiện điện tử: Phần 1

  Linh kiện điện tử: Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Linh kiện điện tử, Điốt bán dẫn, Tranzito lưỡng cực,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   56 p quangbinhuni 28/12/2020 13 0

 • Giáo trình Tin học ứng dụng (Ngành Kiến trúc): Phần 1

  Giáo trình Tin học ứng dụng (Ngành Kiến trúc): Phần 1

  Giáo trình Tin học ứng dụng (Ngành Kiến trúc): Phần 1 trình bày phần mềm Autocad với các ứng dụng dựng hình 2 chiều; làm quen với môi trường Autocad và các lệnh dựng hình cơ bản; lệnh quản lý đối tượng và hiệu chỉnh cơ sở; các lệnh dựng hình và hiệu chỉnh nâng cao; các lệnh ghi chú, ký hiệu và in ấn bản vẽ.

   70 p quangbinhuni 28/12/2020 15 0

 • Giáo trình Tin học ứng dụng (Ngành Kiến trúc): Phần 2

  Giáo trình Tin học ứng dụng (Ngành Kiến trúc): Phần 2

  Giáo trình Tin học ứng dụng (Ngành Kiến trúc): Phần 2 nối tiếp phần 1 gồm các nội dung phần mềm Sketchup với các ứng dụng dựng hình 3 chiều; làm quen với môi trường Sketchup và các lệnh dựng hình cơ bản; các lệnh quản lý, dựng hình và hiệu chỉnh đối tượng nâng cao; các lệnh quản lý, dựng hình và hiệu chỉnh đối tượng nâng cao.

   52 p quangbinhuni 28/12/2020 12 0

 • Giáo trình Ngôn ngữ kỹ thuật lập trình C: Phần 2

  Giáo trình Ngôn ngữ kỹ thuật lập trình C: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của giáo trình "Ngôn ngữ kỹ thuật lập trình C" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: hàm và tổ chức chương trình về mặt cấu trúc, tệp và các thao tác vào ra, đồ họa, bài toán mô phỏng, bài toán vẽ đồ thị hàm số, bài toán Đệ quy. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   79 p quangbinhuni 25/10/2020 43 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số