• Ebook 78 câu hỏi - đáp về chăn nuôi gà: Phần 1

  Ebook 78 câu hỏi - đáp về chăn nuôi gà: Phần 1

  Tài liệu "78 câu hỏi - đáp về chăn nuôi gà" phần 1 trình bày các câu hỏi đáp sau: Tình hình chăn nuôi gà ở nước ta; Phương pháp nuôi gà trứng để đạt năng suất cao; Cấu tạo máy tiêu hóa ở gà gồm các bộ phận nào; Tiêu hóa thức ăn ở ruột gà như thế nào;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   68 p quangbinhuni 26/06/2022 2 0

 • Ebook 78 câu hỏi - đáp về chăn nuôi gà: Phần 2

  Ebook 78 câu hỏi - đáp về chăn nuôi gà: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "78 câu hỏi - đáp về chăn nuôi gà" tiếp tục trình bày các câu hỏi đáp sau: Điều kiện xây dựng chuồng trại gà; Chế độ chiếu sáng chuồng nuôi cho các loại gà; Chế độ ẩm trong chuồng gà; Kỹ thuật chăm sóc nuôi dưỡng gà; Tại sao phải cắt mỏ gà;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   53 p quangbinhuni 26/06/2022 2 0

 • Giáo trình Chăn nuôi gia cầm: Phần 1

  Giáo trình Chăn nuôi gia cầm: Phần 1

  Giáo trình Chăn nuôi gia cầm: Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Chăn nuôi gia nuôi gia cầm thành tựu và xu hướng phát triển; đặc điểm giải phẫu và sinh lý gia cầm; giống và công tác giống gia cầm. Mời các bạn cùng tham khảo!

   99 p quangbinhuni 26/06/2022 2 0

 • Giáo trình Chăn nuôi gia cầm: Phần 2

  Giáo trình Chăn nuôi gia cầm: Phần 2

  Tiếp phần 1, Giáo trình Chăn nuôi gia cầm: Phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: Sức sản xuất ở gia cầm; ấp trứng gia cầm; thức ăn và dinh dưỡng gia cầm; kỹ thuật nuôi dưỡng gia cầm. Mời các bạn cùng tham khảo!

   139 p quangbinhuni 26/06/2022 2 0

 • Bài giảng Phương pháp thí nghiệm trong chăn nuôi & thú y: Phần 1

  Bài giảng Phương pháp thí nghiệm trong chăn nuôi & thú y: Phần 1

  Bài giảng môn học Phương pháp thí nghiệm trong chăn nuôi thú y được soạn riêng cho sinh viên chuyên ngành chăn nuôi & thú y, hệ chính quy. Bài giảng này bao gồm 2 phần; đây là phần I, bao gồm 2 chủ đề chính là tóm tắt dữ liệu và ước lượng & kiểm định giả thiết; phần II sẽ được in riêng với 2 chủ đề chính là Bố trí thí nghiệm và tương quan &...

   69 p quangbinhuni 23/05/2022 10 0

 • Bài giảng Phương pháp thí nghiệm trong chăn nuôi & thú y: Phần 2

  Bài giảng Phương pháp thí nghiệm trong chăn nuôi & thú y: Phần 2

  Bài giảng môn học Phương pháp thí nghiệm trong chăn nuôi thú y được soạn riêng cho sinh viên chuyên ngành chăn nuôi & thú y, hệ chính quy. Bài giảng này bao gồm 2 phần; đây là phần II, bao gồm 2 chủ đề chính là Bố trí thí nghiệm và Tương quan hồi quy; phần I được in riêng với 2 chủ đề chính là Tóm tắt dữ liệu và Ước lượng & Kiểm định giả...

   54 p quangbinhuni 23/05/2022 9 0

 • Bài giảng Kỹ thuật nuôi cá sặc rằn - Duy Văn Quý

  Bài giảng Kỹ thuật nuôi cá sặc rằn - Duy Văn Quý

  Bài giảng Kỹ thuật nuôi cá sặc rằn cung cấp cho người đọc những kiến thức như: Kỹ thuật nuôi ao; Kỹ thuật nuôi trong ruộng lúa; Một số bệnh thường gặp ở cá sặc rằn. Mời các bạn cùng tham khảo!

   24 p quangbinhuni 23/05/2022 7 0

 • Bài giảng Kỹ thuật nuôi cá kèo - Duy Văn Quý

  Bài giảng Kỹ thuật nuôi cá kèo - Duy Văn Quý

  Bài giảng Kỹ thuật nuôi cá kèo gồm có 3 phần, cung cấp cho người đọc những kiến thức như: Cải tạo đất; Chọn giống; Thức ăn và chăm sóc. Mời các bạn cùng tham khảo!

   7 p quangbinhuni 23/05/2022 7 0

 • Bài giảng Kỹ thuật nuôi cá trê phi - Duy Văn Quý

  Bài giảng Kỹ thuật nuôi cá trê phi - Duy Văn Quý

  Bài giảng Kỹ thuật nuôi cá trê phi cung cấp cho người học những kiến thức như: Kỹ thuật ương nuôi cá bột lên cá giống trong ao đất; Kỹ thuật nuôi cá trê thương phẩm. Mời các bạn cùng tham khảo!

   18 p quangbinhuni 23/05/2022 7 0

 • Bài giảng Kỹ thuật nuôi cá thác lát - Duy Văn Quý

  Bài giảng Kỹ thuật nuôi cá thác lát - Duy Văn Quý

  Bài giảng Kỹ thuật nuôi cá thác lát cung cấp cho người đọc những kiến thức như: Đặc điểm chung của cá thác lát; Ao nuôi cá thác lát; Chọn giống thả nuôi cá thác lát; Cho ăn; Thu hoạch; Phòng trị bệnh; Một số bệnh thường gặp ở cá thác lát.

   15 p quangbinhuni 23/05/2022 7 0

 • Ebook Kỹ thuật nuôi gà chọi: Phần 1

  Ebook Kỹ thuật nuôi gà chọi: Phần 1

  Ebook Kỹ thuật nuôi gà chọi phần 1 giới thiệu về cách xem tướng gà như đầu gà, mào gà, ngón châ, cựa gà,... Ngoài ra sách còn giới thiệu về đặc điểm và cách xem vảy cẳng gà, những thế đá của gà. Mời các bạn tham khảo!

   90 p quangbinhuni 28/04/2022 17 0

 • Ebook Kỹ thuật nuôi gà chọi: Phần 2

  Ebook Kỹ thuật nuôi gà chọi: Phần 2

  Phần 2 của Ebook Kỹ thuật nuôi gà chọi giới thiệu các loại gà như đổ giống,tướng đi đứng, tướng ngủ, bộ dạng con gà xấu, chiêu khắc phòng dao và bí quyết nuôi gà nòi - gà đá. Mời các bạn tham khảo nội chung chi tiết.

   53 p quangbinhuni 28/04/2022 16 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số