• Giáo trình Cơ sở văn hóa Việt Nam - Trần Quốc Vượng

  Giáo trình Cơ sở văn hóa Việt Nam - Trần Quốc Vượng

  Giáo trình "Cơ sở văn hóa Việt Nam" có nội dung trình bày về các khái niệm cơ bản về văn hóa, các thiết chế, chức năng, cấu trúc của văn hóa, diễn trình của lịch sử văn hóa Việt Nam, không gian văn hóa Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo.

   292 p quangbinhuni 27/09/2021 10 0

 • Cẩm nang tư vấn hướng nghiệp dành cho học sinh trung học cơ sở

  Cẩm nang tư vấn hướng nghiệp dành cho học sinh trung học cơ sở

  "Cẩm nang tư vấn hướng nghiệp dành cho học sinh trung học cơ sở" trình bày bối cảnh nghề nghiệp hiện nay; hiểu mình, hiểu nghề, hiểu trường, hỏi đáp các vấn đề liên quan đến định hướng nghề nghiệp trong tương lai.

   80 p quangbinhuni 31/07/2021 17 0

 • Giáo trình Phương pháp nghiên cứu khoa học (Dùng cho sinh viên khối ngành Xã hội nhân văn)

  Giáo trình Phương pháp nghiên cứu khoa học (Dùng cho sinh viên khối ngành Xã hội nhân văn)

  "Giáo trình Phương pháp nghiên cứu khoa học (Dùng cho sinh viên khối ngành Xã hội nhân văn)" gồm 5 chương với các nội dung khái niệm và trình tự trong khoa học và nghiên cứu khoa học; các phương pháp nghiên cứu định lượng; các phương pháp nghiên cứu định tính; xử lý và phân tích số liệu; viết các tài liệu khoa học.

   51 p quangbinhuni 31/07/2021 17 0

 • Ebook Kỹ năng nghiên cứu khoa học của sinh viên khoa học xã hội và nhân văn: Phần 1

  Ebook Kỹ năng nghiên cứu khoa học của sinh viên khoa học xã hội và nhân văn: Phần 1

  Cuốn sách này có thể coi như một chuyên khảo được tác giả lưu tâm nghiên cứu nhằm phát hiện thực trạng kỹ năng nghiên cứu khoa học của sinh viên khoa học xã hội và nhân văn, trên cơ sở đó đề xuất một quy trình rèn luyện kỹ năng nghiên cứu khoa học cho sinh viên. Phần 1 của cuốn sách này gồm các nội dung về cơ sở lý luận về vấn đề kỹ...

   108 p quangbinhuni 31/03/2021 53 0

 • Ebook Kỹ năng nghiên cứu khoa học của sinh viên khoa học xã hội và nhân văn: Phần 2

  Ebook Kỹ năng nghiên cứu khoa học của sinh viên khoa học xã hội và nhân văn: Phần 2

  Nối tiếp phần 1 của ebook "Kỹ năng nghiên cứu khoa học của sinh viên khoa học xã hội và nhân văn" phần 2 tiếp tục trình bày các nội dung kết quả nghiên cứu về vấn đề nghiên cứu khoa học của sinh viên, nhận thức của sinh viên về hoạt động nghiên cứu khoa học, những khó khăn mà sinh viên gặp phải trong quá trình nghiên cứu khoa học, đánh giá chung...

   101 p quangbinhuni 31/03/2021 39 0

 • Ebook Tài liệu hướng dẫn dạy và học về: Giảm nhẹ rủi ro thiên tai

  Ebook Tài liệu hướng dẫn dạy và học về: Giảm nhẹ rủi ro thiên tai

  "Ebook Tài liệu hướng dẫn dạy và học về: Giảm nhẹ rủi ro thiên tai" gồm 2 phần đó là các hoạt động dạy, học và những thông tin cho giáo viên giảm nhẹ rủi ro thiên tai. Cụ thể với các chủ đề như nhận diện một số loại hình thiên tai; một số khái niệm cơ bản về thiên tai; biến đổi khí hậu; tác động của biến đổi khí hậu đối với các...

   0 p quangbinhuni 28/01/2021 50 0

 • Ebook 100 câu hỏi - đáp về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong các cơ sở giáo dục

  Ebook 100 câu hỏi - đáp về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong các cơ sở giáo dục

  "Ebook 100 câu hỏi - đáp về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong các cơ sở giáo dục" nhằm cung cấp cho cha mẹ học sinh, các em học sinh, sinh viên và cán bộ nhân viên ngành Giáo dục những kiến thức cơ bản về dịch Covid-19, hướng dẫn thực hiện cho đúng và hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch do các cơ quan chức năng triển khai, đồng thời có thái...

   54 p quangbinhuni 28/01/2021 49 0

 • Ebook Tài liệu hướng dẫn lồng ghép giới vào chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông

  Ebook Tài liệu hướng dẫn lồng ghép giới vào chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông

  "Ebook Tài liệu hướng dẫn lồng ghép giới vào chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông" được biên soạn với các nội dung giải thích thuật ngữ; sự cần thiết lồng ghép giới vào chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; các cấp độ, các bước và các công cụ lồng ghép giới vào chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; một số lưu...

   68 p quangbinhuni 28/01/2021 50 0

 • Ebook Những giá trị sống trong giáo dục con trẻ

  Ebook Những giá trị sống trong giáo dục con trẻ

  Ebook Những giá trị sống trong giáo dục con trẻ sẽ cung cấp cho các bậc cha mẹ những phương pháp nuôi dạy trẻ hiệu quả thông qua các nội dung chính sau: Những hoạt động giá trị sống trong giáo dục trẻ em, các kỹ năng làm cha mẹ như: Kỹ năng nhận ra tầm quan trọng của việc chơi đùa và thời gian ở bên con, kỹ năng khen ngợi để củng cố các hành vi...

   234 p quangbinhuni 28/11/2020 77 1

 • Ebook Hướng dẫn mới nhất về chính sách ưu đãi và chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo: Phần 2

  Ebook Hướng dẫn mới nhất về chính sách ưu đãi và chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo: Phần 2

  Hướng dẫn mới nhất về chính sách ưu đãi và chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo: Phần 2 tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Luật thi đua, khen thưởng và văn bản hướng dẫn thực hiện, quy định mới về thi đua, khen thưởng và xử lý kỷ luật trong ngành Giáo dục - Đào tạo, quy định mới về giáo dục. Mời các bạn cùng tham khảo...

   121 p quangbinhuni 28/11/2020 62 0

 • Ebook Hướng dẫn mới nhất về chính sách ưu đãi và chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo: Phần 1

  Ebook Hướng dẫn mới nhất về chính sách ưu đãi và chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo: Phần 1

  Hướng dẫn mới nhất về chính sách ưu đãi và chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo: Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Luật Thanh tra và văn bản hướng dẫn thực hiện, Luật Thanh tra số 56/2010/QH12, quy định mới về Thanh tra, kiểm tra, kiểm toán trong ngành Giáo dục - Đào tạo,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   330 p quangbinhuni 28/11/2020 67 0

 • Giáo trình Tâm lý học trẻ em và giáo dục học trẻ em: Phần 2

  Giáo trình Tâm lý học trẻ em và giáo dục học trẻ em: Phần 2

  Giáo trình Tâm lý học trẻ em và giáo dục học trẻ em: Phần 2 gồm có những nội dung chính sau: Các nhiệm vụ giáo dục cho trẻ em lứa tuổi nhà trẻ, các nhiệm vụ giáo dục cho trẻ em lứa tuổi mẫu giáo, hoạt động vui chơi của trẻ lứa tuổi mẫu giáo, chuẩn bị cho trẻ mẫu giáo vào trường phổ thông, giáo viên mầm non.

   142 p quangbinhuni 28/11/2020 78 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số