• Ebook Trí tuệ phương Đông: Phần 1

  Ebook Trí tuệ phương Đông: Phần 1

  Tài liệu "Trí tuệ phương Đông" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Ấn Độ giáo; Thiên anh hùng ca Ramayana; Trật tự giáo pháp; Những con đường dẫn đến sự cứu độ; Thần Vishnu và những biểu hiện của Ngài; Giáo pháp của đức Phật;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   145 p quangbinhuni 23/09/2022 11 0

 • Ebook Trí tuệ phương Đông: Phần 2

  Ebook Trí tuệ phương Đông: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Trí tuệ phương Đông" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Cộng đồng Phật giáo; Giới luật và kinh điển; Các vị A-La-Hán - Bồ Tát và những vị đại Tổ sư khác; Zen và Phật giáo Nhật Bản; Đạo Phật ở Tây Tạng; Lễ nghi Khổng giáo; Thất hiền Trúc lâm;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi...

   145 p quangbinhuni 23/09/2022 12 0

 • Ebook Cẩm nang tư duy phân tích: Phần 1

  Ebook Cẩm nang tư duy phân tích: Phần 1

  Ebook Cẩm nang tư duy phân tích phần 1 cung cấp những lý thuyết nền tảng thiết yếu cho sự phân tích, vạch ra 8 cấu trúc cơ bản hiện diện trong mọi tư duy. Sách còn liệt kê những bước đi cơ bản quan trọng nhất trong phân tích. Mời các bạn tham khảo.

   50 p quangbinhuni 28/04/2022 59 0

 • Ebook Cẩm nang tư duy phân tích: Phần 2

  Ebook Cẩm nang tư duy phân tích: Phần 2

  Phần 2 ebook Cẩm nang tư duy phân tích trình bày các mẫu phân tích như phân tích logic một cuốn sách giáo khoa, một lập luận của một tác giả, logic của việc dạy hoc, phân biệt người lập luận có lỹ năng và không có kỹ năng, phân biệt suy luận và giả định. Mời các bạn tham khảo!

   40 p quangbinhuni 28/04/2022 63 0

 • Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học - TS. Đinh Đại Gái & TS. Lê Việt Thắng

  Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học - TS. Đinh Đại Gái & TS. Lê Việt Thắng

  Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học được biên soạn với nhiều nội dung cung cấp những thông tin, những kiến thức cơ bản, các bước trong NCKH, những kỹ thuật cần thiết để tiếp cận phương pháp thí nghiệm và cách trình bày các kết quả NCKH. Tập bài giảng “Phương pháp nghiên cứu khoa học” thể hiện đầy đủ những kiến thức bổ ích và...

   202 p quangbinhuni 28/12/2021 76 0

 • Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học: Bài 4 - TS. Hoàng Thanh Liêm

  Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học: Bài 4 - TS. Hoàng Thanh Liêm

  Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học: Bài 4 Thu thập thông tin Phương pháp thiết kế điều tra chọn mẫu và thu thập dữ liệu sơ cấp, cung cấp cho người học những kiến thức như: Các khái niệm cơ bản; Thiết kế điều tra chọn mẫu; Phương pháp xác định cỡ mẫu; Thu thập dữ liệu sơ cấp. Mời các bạn cùng tham khảo!

   60 p quangbinhuni 28/12/2021 81 0

 • Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học: Bài 3 - TS. Hoàng Thanh Liêm

  Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học: Bài 3 - TS. Hoàng Thanh Liêm

  Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học: Bài 3 Lập kế hoạch nghiên cứu, cung cấp cho người học những kiến thức như: Lựa chọn mô hình nghiên cứu; Xác định phương pháp nghiên cứu (tiếp cận nghiên cứu); Tổng quan tài liệu; Phát triển khung khái niệm và khung phân tích; Lập kế hoạch nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo!

   34 p quangbinhuni 28/12/2021 74 0

 • Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học: Bài 2 - TS. Hoàng Thanh Liêm

  Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học: Bài 2 - TS. Hoàng Thanh Liêm

  Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học: Bài 2 Xác định và mô tả vấn đề nghiên cứu, cung cấp cho người học những kiến thức như: Xác định vấn đề nghiên cứu; Xác định mục tiêu nghiên cứu; Xác định câu hỏi nghiên cứu; Xác lập giả thuyết nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo!

   51 p quangbinhuni 28/12/2021 79 0

 • Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học: Bài 5 - TS. Hoàng Thanh Liêm

  Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học: Bài 5 - TS. Hoàng Thanh Liêm

  Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học: Bài 5 Xử lý thông tin – nhập và xử lý dữ liệu, cung cấp cho người học những kiến thức như: Giới thiệu; Quy trình phân tích dữ liệu; Nhập số liệu. Mời các bạn cùng tham khảo!

   39 p quangbinhuni 28/12/2021 81 0

 • Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học: Bài 6 - TS. Hoàng Thanh Liêm

  Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học: Bài 6 - TS. Hoàng Thanh Liêm

  Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học: Bài 6 Viết đề cương và báo cáo nghiên cứu khoa học, cung cấp cho người học những kiến thức như: Đề cương nghiên cứu là gì?; Cấu trúc và nội dung của đề cương nghiên cứu; Viết và trình bày báo cáo khoa học. Mời các bạn cùng tham khảo!

   40 p quangbinhuni 28/12/2021 69 0

 • Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học: Bài 1 - TS. Hoàng Thanh Liêm

  Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học: Bài 1 - TS. Hoàng Thanh Liêm

  Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học: Bài 1 Tổng quan về Khoa học và nghiên cứu, cung cấp cho người học những kiến thức như: Khoa học; Nghiên cứu khoa học; Phương pháp nghiên cứu khoa học; Quy trình nghiên cứu khoa học. Mời các bạn cùng tham khảo!

   45 p quangbinhuni 28/12/2021 78 0

 • Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học: Bài 7 - TS. Hoàng Thanh Liêm

  Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học: Bài 7 - TS. Hoàng Thanh Liêm

  Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học: Bài 7 Đánh giá công trình nghiên cứu khoa học, cung cấp cho người học những kiến thức như: Một số khái niệm; Mục đích của đánh giá; Đối tượng đánh giá; Phương pháp đánh giá; Chủ thể đánh giá; Những khó khăn trong khi đánh giá giá trị của kết quả NCKH;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   18 p quangbinhuni 28/12/2021 79 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số