• Bài giảng Chương 4: Kiểm tra và chăm sóc động vật trước khi giết mổ

  Bài giảng Chương 4: Kiểm tra và chăm sóc động vật trước khi giết mổ

  Nội dung của bài giảng "Kiểm tra và chăm sóc động vật trước khi giết mổ" trình bày về mục đích của việc kiểm tra và chăm sóc động vật trước khi giết mổ, kiểm tra động vật vận chuyển đến, kiểm tra động vật, chăm sóc động vật giết thịt, giết mổ khẩn cấp và buộc phải tiêu hủy.

   7 p quangbinhuni 08/06/2017 73 1

 • Bài giảng Kiểm nghiệm sữa và các sản phẩm sữa

  Bài giảng Kiểm nghiệm sữa và các sản phẩm sữa

  Bài giảng "Kiểm nghiệm sữa và các sản phẩm sữa" trình bày các nội dung: thành phần hóa học của sữa, tính chất của sữa, sự tạo sữa, tính chất vật lý của sữa, tính chất hóa học của sữa, tính chất sinh học của sữa, sữa của một số loại gia súc, thu nhận và chế biến sơ bộ sữa, yêu cầu vệ sinh thú y khi thu nhận sữa, chế biến sơ bộ...

   153 p quangbinhuni 08/06/2017 93 1

 • Giáo trình Bệnh nội khoa gia súc

  Giáo trình Bệnh nội khoa gia súc

  Giáo trình "Bệnh nội khoa gia súc" gồm có 11 chương trình bày các nội dung: tổng quan về bệnh nội khoa gia súc, bệnh ở hệ tim mạch, bệnh ở hệ hô hấp, bệnh ở hệ tiêu hóa, bệnh ở hệ tiết niệu, bệnh của hệ thần kinh, bệnh về máu và hệ thống tạo máu, bệnh về rối loạn trao đổi chất, bệnh về da, trúng độc và bệnh của gia súc non.

   273 p quangbinhuni 08/06/2017 227 1

 • Dự án nâng cao kỹ thuật chăn nuôi bò sữa cho các trang trại quy mô vừa và nhỏ ở Việt Nam: Kỹ thuật sinh sản cho bò sữa

  Dự án nâng cao kỹ thuật chăn nuôi bò sữa cho các trang trại quy mô vừa và nhỏ ở Việt Nam: Kỹ thuật sinh sản cho bò sữa

  Nội dung của dự án trình bày các nội dung về kỹ thuật sinh sản cho bò sữa như: giải phẫu cơ quan sinh sản, sinh lý sinh sản cơ bản, rối loạn sinh sản, phương pháp khám qua trực tràng, phương pháp ghi chép kiểm tra sinh sản, chẩn đoán mang thai, các bệnh xung quanh thời kỳ sinh đẻ, đẻ và hỗ trợ đẻ.

   32 p quangbinhuni 08/06/2017 270 1

 • Kỹ thuật nuôi thỏ

  Kỹ thuật nuôi thỏ

  Nội dung của tài liệu "Kỹ thuật nuôi thỏ" trình bày về nuôi thỏ thịt và nguyên tắc nuôi thỏ thịt, nuôi thỏ sinh sản, nuôi thỏ đực, chọn thỏ đực, chọn thỏ cái, chọn thỏ con làm thỏ giống, tuổi cho thỏ sinh sản, thỏ cái lên giống, cho thỏ phối giống, chăm sóc thỏ cái có thai, kiểm soát thỏ cái có thai, cho thỏ đẻ, một số khẩu phần tham...

   15 p quangbinhuni 08/06/2017 54 1

 • Giáo trình Vệ sinh gia súc: Phần 1

  Giáo trình Vệ sinh gia súc: Phần 1

  Phần 1 của giáo trình "Vệ sinh gia súc" trình bày về khái niệm môn học, nhiệm vụ của môn học vệ sinh gia súc, mối quan hệ giữa vệ sinh gia súc học với các khoa học chuyên ngành khác, cơ sở lý luận của khoa học vệ sinh gia súc, yêu cầu đối với khoa học vệ sinh gia súc, tình hình vệ sinh gia súc hiện tại, vệ sinh môi trường không khí trong chăn nuôi,...

   20 p quangbinhuni 08/06/2017 148 1

 • Giáo trình Vệ sinh gia súc: Phần 2

  Giáo trình Vệ sinh gia súc: Phần 2

  Phần 2 của giáo trình "Vệ sinh gia súc" trình bày về vệ sinh chuồng trại trong vấn đề vệ sinh gia súc học chuyên gia, nguyên tắc chủ yếu khi xây dựng chuồng trại, những điểm cần chú ý khi quy hoạch, xây dựng chuồng trại, đánh giá vệ sinh ánh sáng chuồng nuôi, đánh giá vệ sinh thông thoáng chuồng nuôi, đánh giá vệ sinh vật liệu kiến trúc và các bộ...

   20 p quangbinhuni 08/06/2017 160 1

 • Bài giảng Kiểm soát vệ sinh thú y các sản phẩm động vật và an toàn thực phẩm

  Bài giảng Kiểm soát vệ sinh thú y các sản phẩm động vật và an toàn thực phẩm

  Bài giảng "Kiểm soát vệ sinh thú y các sản phẩm động vật và an toàn dược phẩm" trình bày các nội dung: khái niệm kiểm soát vệ sinh thú y và đối tượng kiểm soát vệ sinh thú y, mục đích và ý nghĩa của công tác kiểm soát vệ sinh thú y, sơ lược lịch sử về môn học và mối quan hệ với các môn học khác, nhiệm vụ và quyền hạn của cán bộ thú y.

   4 p quangbinhuni 08/06/2017 53 1

 • Bài giảng Chẩn đoán bệnh thú y

  Bài giảng Chẩn đoán bệnh thú y

  Bài giảng "Chẩn đoán bệnh thú y" gồm có 9 chương trình bày các nội dung: công tác khám bệnh và chẩn đoán, bệnh án và bệnh lịch, một số khái niệm trong chẩn đoán, các phương pháp khám bệnh cho con vật, khám hệ tim mạch, xét nghiệm máu, khám hệ hô hấp và khám hệ tiêu hóa.

   114 p quangbinhuni 08/06/2017 224 1

 • Giáo trình Chẩn đoán bệnh gia súc - Chương 1: Phần mở đầu

  Giáo trình Chẩn đoán bệnh gia súc - Chương 1: Phần mở đầu

  Nội dung chương 1 của giáo trình trình bày về khái niệm và nhiệm vụ môn chẩn đoán bệnh gia súc, phân loại chẩn đoán và các khái niệm về triệu chứng và tiên lượng, các phương pháp chẩn đoán bệnh và trình tự khám bệnh.

   20 p quangbinhuni 08/06/2017 165 1

 • Giáo trình Chế biến các phụ phẩm giết mổ

  Giáo trình Chế biến các phụ phẩm giết mổ

  Nội dung của giáo trình trình bày về giới thiệu tổng quan về ngành chế biến phụ phẩm giết mổ, lịch sử phát triển của ngành chế biến phụ phẩm giết mổ Bắc Mỹ, vận hành quy trình chế biến phụ phẩm giết mổ, vai trò của công nghiệp xử lý phụ phẩm động vật trong an toàn thực phẩm cho người và động vật, đóng góp của an toàn sinh học của...

   281 p quangbinhuni 08/06/2017 184 2

 • Danh mục sách Văn học (1)

  Danh mục sách Văn học (1)

   238 p quangbinhuni 18/05/2017 148 3

Hướng dẫn khai thác thư viện số