• Ebook Xóa đói giảm nghèo bằng phát huy nội lực của tổ chức cộng đồng: Phần 1

  Ebook Xóa đói giảm nghèo bằng phát huy nội lực của tổ chức cộng đồng: Phần 1

  Nội dung cuốn sách "Xóa đói giảm nghèo bằng phát huy nội lực của tổ chức cộng đồng" gồm có 4 chương. Trong đó, 3 chương đầu tiên là phần 1 của cuốn sách, trình bày về nhận thức cộng đồng, khái quát tổ chức cộng đồng, sự phát triển tổ chức cộng đồng Việt Nam hiện nay.

   72 p quangbinhuni 25/11/2022 8 1

 • Ebook Xóa đói giảm nghèo bằng phát huy nội lực của tổ chức cộng đồng: Phần 2

  Ebook Xóa đói giảm nghèo bằng phát huy nội lực của tổ chức cộng đồng: Phần 2

  Tiếp nối nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách giới thiệu tới người đọc nội dung chương 4 - vai trò và hình thức của tổ chức cộng đồng gồm phát triển cộng đồng, ứng dụng phát triển cộng đồng tại Việt Nam, các hoạt động phát triển cộng đồng nhằm phát huy nội lực xóa đói giảm nghèo... Mời bạn tham khảo.

   88 p quangbinhuni 25/11/2022 3 0

 • Ebook Cơ hội và thách thức đối với vùng dân tộc thiểu số hiện nay: Phần 1

  Ebook Cơ hội và thách thức đối với vùng dân tộc thiểu số hiện nay: Phần 1

  Ebook "Cơ hội và thách thức đối với vùng dân tộc thiểu số hiện nay" Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Tổng quan về tình hình dân số, kinh tế, xã hội vùng dân tộc thiểu số ở nước ta; Một số vấn đề phương pháp luận cho việc nghiên cứu, dự báo cơ hội và thách thức đối với vùng dan tộc thiểu số trong điều kiện Việt Nam là thành viên...

   140 p quangbinhuni 25/11/2022 5 0

 • Ebook Cơ hội và thách thức đối với vùng dân tộc thiểu số hiện nay: Phần 2

  Ebook Cơ hội và thách thức đối với vùng dân tộc thiểu số hiện nay: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của ebook "Cơ hội và thách thức đối với vùng dân tộc thiểu số hiện nay" trình bày một số yêu cầu đổi mới trong bồi cảnh hội nhập như: Chính sách dân tộc và yêu cầu đổi mới khi Việt Nam hội nhập quốc tế; Nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi; Phát triển nguồn nhân lực...

   199 p quangbinhuni 25/11/2022 4 0

 • Ebook 100 câu hỏi và đáp quan trọng dành cho cán bộ thú y và người chăn nuôi gà: Phần 1

  Ebook 100 câu hỏi và đáp quan trọng dành cho cán bộ thú y và người chăn nuôi gà: Phần 1

  Ebook "100 câu hỏi và đáp quan trọng dành cho cán bộ thú y và người chăn nuôi gà" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Những giống gà nội nào được nuôi phổ biến ở nước ta; Vì sao gà Ri lại được ưa chuộng; Cách nuôi gà công nghiệp; Cách nuôi gà hướng thịt và nuôi gà hướng trứng; Mật độ nuôi gà công nghiệp;... Mời các bạn cùng tham khảo để...

   59 p quangbinhuni 25/11/2022 4 0

 • Ebook 100 câu hỏi và đáp quan trọng dành cho cán bộ thú y và người chăn nuôi gà: Phần 2

  Ebook 100 câu hỏi và đáp quan trọng dành cho cán bộ thú y và người chăn nuôi gà: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của ebook "100 câu hỏi và đáp quan trọng dành cho cán bộ thú y và người chăn nuôi gà" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Stress ở gà; So sánh điểm giống và khách nhau giữa bệnh bạch lỵ và phó thương hàn; Cách chẩn đoán và phát hiện bệnh Gumboro ở gà; Bệnh hen gà; So sánh điểm giống và khác nhau giữa bệnh hen gà và...

   294 p quangbinhuni 25/11/2022 4 0

 • Ebook Sulfamid và nhóm hóa chất trị liệu dùng trong thú y: Phần 1

  Ebook Sulfamid và nhóm hóa chất trị liệu dùng trong thú y: Phần 1

  Ebook "Sulfamid và nhóm hóa chất trị liệu dùng trong thú y" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Các loại Sulfamid; Nhóm chất diệt trùng Nitrofuran; Các chất Arsenic dùng trong trị liệu; Thuốc chống vi nấm;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   50 p quangbinhuni 25/11/2022 4 0

 • Ebook Sulfamid và nhóm hóa chất trị liệu dùng trong thú y: Phần 2

  Ebook Sulfamid và nhóm hóa chất trị liệu dùng trong thú y: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của ebook "Sulfamid và nhóm hóa chất trị liệu dùng trong thú y" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Thuốc kháng cầu trùng; Thuốc diệt trùng và thuốc tẩy trùng; Nhóm hóa chất trị liệu phức tạp. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   40 p quangbinhuni 25/11/2022 3 0

 • Ebook Thiến và thụ tinh vật nuôi: Phần 1

  Ebook Thiến và thụ tinh vật nuôi: Phần 1

  Cuốn sách "Thiến và thụ tinh vật nuôi" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Thiến gia súc, gia cầm; Cách thiến trâu bò; Thiến lợn; Thiến gia súc đực bằng hóa chất; Cách xử lý những biến chứng sau khi thiến;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   36 p quangbinhuni 25/11/2022 3 0

 • Ebook Thiến và thụ tinh vật nuôi: Phần 2

  Ebook Thiến và thụ tinh vật nuôi: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của cuốn sách "Thiến và thụ tinh vật nuôi" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Thụ tinh nhân tạo cho lợn; Bảo tồn tinh dịch; Dẫn tinh cho lợn nái; Thụ tinh nhân tạo cho bò; Thụ tinh nhân tạo cho trâu;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   98 p quangbinhuni 25/11/2022 4 0

 • Ebook Công nghệ sinh học và ứng dụng vào phát triển nông nghiệp nông thôn: Phần 1

  Ebook Công nghệ sinh học và ứng dụng vào phát triển nông nghiệp nông thôn: Phần 1

  Cuốn sách "Công nghệ sinh học và ứng dụng vào phát triển nông nghiệp nông thôn" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Nội dung và phân loại công nghệ sinh học; Công nghệ sinh học với chiến lược bảo vệ tài nguyên sinh vật và xây dựng nền nông nghiệp sinh thái bền vững; Công nghệ sinh học trong sản xuất nông nghiệp;... Mời các bạn cùng tham khảo...

   135 p quangbinhuni 25/11/2022 6 0

 • Ebook Công nghệ sinh học và ứng dụng vào phát triển nông nghiệp nông thôn: Phần 2

  Ebook Công nghệ sinh học và ứng dụng vào phát triển nông nghiệp nông thôn: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của cuốn sách "Công nghệ sinh học và ứng dụng vào phát triển nông nghiệp nông thôn" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Công nghệ sinh học trong chế biến sản xuất các sản phẩm nông nghiệp; Thực trạng triển vọng công nghệ sinh học ở Việt Nam và một số giải pháp liên quan. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội...

   113 p quangbinhuni 25/11/2022 6 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số