• Bài giảng Chủ nghĩa xã hội khoa học

  Bài giảng Chủ nghĩa xã hội khoa học

  Bài giảng Chủ nghĩa xã hội khoa học (Dùng cho sinh viên Hệ Đại học Chính quy và VLVH) cung cấp cho người học những kiến thức như: Nhập môn Chủ nghĩa xã hội khoa học; Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân; Cơ cấu xã hội - giai cấp và liên minh giai cấp, tầng lớp trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   67 p quangbinhuni 21/03/2022 93 6

 • Bài giảng Phương pháp học tiếng Anh

  Bài giảng Phương pháp học tiếng Anh

  Nội dung của bài giảng trình bày về tiếng Anh, từ vựng tiếng Anh, phương pháp học từ vựng tiếng Anh, ngữ pháp tiếng Anh và bí quyết học tốt ngữ pháp tiếng Anh, kỹ năng nói tiếng anh, nghe tiếng Anh và đọc tiếng Anh hiệu quả. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu để hiểu rõ hơn về nội dung chi tiết.

   29 p quangbinhuni 24/03/2018 307 4

 • Bài giảng Vật lý chất rắn: Chương 3 - TS. Ngô Văn Thanh

  Bài giảng Vật lý chất rắn: Chương 3 - TS. Ngô Văn Thanh

  Bài giảng Vật lý chất rắn, chương 3 trang bị cho người học những kiến thức về liên kết tinh thể. Nội dung chính trong chương này gồm có: Tinh thể khí trơ, tinh thể ionic, tinh thể cộng hoá trị, kim loại. Mời các bạn cùng tham khảo.

   17 p quangbinhuni 30/06/2017 222 4

 • Bài giảng Kế toán quản trị - Chương 5: Dự toán sản xuất kinh doanh (2017)

  Bài giảng Kế toán quản trị - Chương 5: Dự toán sản xuất kinh doanh (2017)

  Bài giảng Kế toán quản trị - Chương 5: Dự toán sản xuất kinh doanh cung cấp cho người học các kiến thức về dự toán SXKD, lựa chọn kỳ dự toán, lợi ích của lập dự toán, dự toán có sự tham gia của các đơn vị cơ sở, dự toán SXKD,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   41 p quangbinhuni 10/05/2019 204 3

 • Bài giảng Kế toán quản trị - Chương 4: Phân tích - Chi phí – Khối lượng – Lợi nhuận (2017)

  Bài giảng Kế toán quản trị - Chương 4: Phân tích - Chi phí – Khối lượng – Lợi nhuận (2017)

  Bài giảng "Kế toán quản trị - Chương 4: Phân tích - Chi phí – Khối lượng – Lợi nhuận" cung cấp cho người học các kiến thức về lợi nhuận góp đơn vị sản phẩm, tỷ lệ lợi nhuận góp, thay đổi CPCĐ và sản lượng tiêu thụ, phân tích điểm hòa vốn,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   45 p quangbinhuni 10/05/2019 207 3

 • Bài giảng Giải tích hàm nhiều biến: Chương 1 - TS. Đặng Văn Vinh

  Bài giảng Giải tích hàm nhiều biến: Chương 1 - TS. Đặng Văn Vinh

  Bài giảng "Giải tích hàm nhiều biến - Chương 1: Giới hạn và liên tục" cung cấp cho người học các kiến thức: Hàm hai biến, các khái niệm tôpô trong R, các mặt bậc hai, giới hạn, liên tục. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   63 p quangbinhuni 31/05/2017 202 2

 • Bài giảng Giải tích hàm nhiều biến: Chương 2 - TS. Đặng Văn Vinh (P1)

  Bài giảng Giải tích hàm nhiều biến: Chương 2 - TS. Đặng Văn Vinh (P1)

  Bài giảng "Giải tích hàm nhiều biến - Chương 2: Đạo hàm riêng và vi phân" cung cấp cho người học các kiến thức: Đạo hàm riêng và vi phân của f = f(x,y); đạo hàm riêng và vi phân của hàm hợp; đạo hàm riêng và vi phân của hàm ẩn; đạo hàm theo hướng; công thức Taylor, Maclaurint; ứng dụng của đạo hàm riêng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   70 p quangbinhuni 31/05/2017 223 2

 • Bài giảng Giải tích hàm nhiều biến: Chương 5 - TS. Đặng Văn Vinh

  Bài giảng Giải tích hàm nhiều biến: Chương 5 - TS. Đặng Văn Vinh

  Bài giảng "Giải tích hàm nhiều biến - Chương 5: Tích phân đường" cung cấp cho người học các kiến thức: Tích phân đường loại 1, tích phân đường loại hai; định nghĩa, cách tính; công thức Green; tích phân không phụ thuộc đường đi. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   45 p quangbinhuni 31/05/2017 249 2

 • Bài giảng Kế toán tài chính 2: Chương 1.2 - ThS. Hoàng Huy Cường

  Bài giảng Kế toán tài chính 2: Chương 1.2 - ThS. Hoàng Huy Cường

  Bài giảng Kế toán tài chính 2: Chương 1.2 được biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho việc giảng dạy và học tập. Nội dung bài giảng trình bày thủ tục xuất nhập khẩu ủy thác, tài khoản sử dụng và phương pháp hoạch toán. Để hiểu và nắm được những kiến thức tổng quan về kế toán xuất nhập khẩu ủy thác, mời các bạn cùng tham khảo.

   17 p quangbinhuni 31/10/2018 172 2

 • Bài giảng Áp dụng chu trình PDSA trong CTCL tại phòng khám

  Bài giảng Áp dụng chu trình PDSA trong CTCL tại phòng khám

  Bài giảng Áp dụng chu trình PDSA trong CTCL tại phòng khám nằm trong bộ bài giảng của buổi tập huấn khóa cải thiện chất lượng, thể hiện nội dung chính về: Mô hình cải thiện chất lượng; chu trình PDSA trong CTCL tại phòng khám ngoại trú. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng.

   30 p quangbinhuni 23/02/2019 175 2

 • Bài giảng Đo lường - Cảm biến: Cảm biến đo nhiệt độ

  Bài giảng Đo lường - Cảm biến: Cảm biến đo nhiệt độ

  Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần "Cảm biến đo nhiệt độ" trong bài giảng Đo lường - Cảm biến dưới đây để nắm bắt được các loại cảm biến thông dụng, các loại cảm biến nhiệt độ, vòng kín điều khiển nhiệt độ,... Hy vọng đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn.

   25 p quangbinhuni 30/06/2017 185 2

 • Bài giảng Vệ sinh và y học thể dục thể thao - Trần Ngọc Huy

  Bài giảng Vệ sinh và y học thể dục thể thao - Trần Ngọc Huy

  Nội dung đề cương bài giảng gồm 2 phần, nhằm cung cấp kiến thức cơ bản nhất về y học thể dục thể thao, chấn thương trong hoạt động thể dục thể thao, một số trạng thái bệnh lý thường gặp trong luyện tập và thi đấu thể dục thể thao, xoa bóp thể thao và thể dục chữa bệnh.

   167 p quangbinhuni 20/01/2019 199 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số